Kraftproduktionens faror


Det senaste året har vi på olika sätt uppmärk-
sammats om kärnkraftens problem i Sverige. Det har varit allt från trilskande ventiler i kylanläg-
gningar till att obehöriga trängt in i reaktor-
byggnaden. Nu senast var det materialet i styrstavarna som visade upp sprickor, något som inte är ett problem på kort sikt, men vem som helst kan förstå vad det kan innebära om nödstoppsystemen är trasiga den dag de behövs.

AB: ”Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO), har tittat på statens ansvar för fysiskt skydd och behovet av samordning vid landets kärnkraftsanläg-
gningar. Och de anser att staten brister i sitt ansvar. KSO tycker att det fysiska skyddet måste stärkas vid landets kärnkraftsanläggningar så det anpassas till dagens hot- och riskbild. Och reagerar på att polisens insatstid varierar vid utryckningar till de olika kärnkraftverken. Nu vill man att samarbetet mellan Rikspolisstyrelsen och de berörda länsstyrelserna ska ses över.”

Artikeln i Aftonbladet pekar också på det faktum att det ofta är långa körtider för polisen om en insats från dem krävs vid ett kärnkraftsverk. Det känns problematiskt på många sätt, jag är i grunden relativt positiv till kärnkraft, inte så mycket för dess potential, mer utifrån det faktum att jag anser att vi ska ha både avancerad utbildning och forskning i landet i ämnet. Håller vi på att avveckla kärnkraften så är det svårt att få unga studenter att satsa på att utbilda sig inom området.

Det pågår redan forskning om fusionskraft, en kraftkälla där en liter vatten motsvarar trehundra liter olja. Det är en forskning som har långt kvar innan man på allvar kan börja räkna med den, men om inga vill ägna sig åt forskning i ämnet så blir det svårt att på allvar tro att den kommer att kunna ersätta kärnkraften. Idag vet vi dessutom nackdelen med fossila bränslen vilket gör att det blir extra angeläget att satsa på forskning och utbildning.

Problemet för mig är att jag har inbillat mig att svensk kärnkraft är så säker så att vi inte riskerar något nytt Tjernobyl, inte i Sverige i alla fall. Idag är jag mer eller mindre övertygad om motsatsen. Kraftproducenterna vill hela tiden öka effekterna och de brister som uppdagas blir ofta nedtystade trots att kärnkraftsinspektionen skriver stora pappers-
buntar fyllda av kritik, allvarlig kritik.

AB: ”Vid ett informationsmöte på kärnkraftverket

under torsdagen började representanter för Ringhals plötsligt berätta om problem med systemet för hjälpmatarvatten. – Vi kom dit för att få information om vindkraftverk som Vattenfall ska bygga. Då berättade de för oss att de har problem med sitt kylsystem och att de ser allvarligt på saken. Vi var många som blev skakade av informationen, säger en av mötesdeltagarna som vill vara anonym.”

Ovanstående rader fanns att läsa i Aftonbladet för något år sedan, och det är lite typiskt för hur bristerna i säkerheten ser ut idag. Då man nödstoppar ett kärnkraftverk så når det tidningarnas löpsedlar, dagen efter är det förpassat till sidan 17 och ytterligare något dygn senare står det ingenting, detta trots att det förekommit en mängd mycket allvarliga incidenter. En av orsakerna är givetvis att kärnkraftsproducenterna inte vill att det ska skrivas så mycket, en annan orsak är givetvis sakens komplexa natur.

Det är inte lätt att skriva om kärnkraften om man måste förklara exakt vad som hänt för läsarna. Det är en lika stor fara som avståndet för polismyndig-
heten till kärnkraftsanläggningarna. När media avstår från att rapportera så går jag från att ha varit relativt positiv, som jag skrev, till att bli alltmer skeptisk för varje dag som går.

i Andra om: , , , , , , ab1 t

[tags]Kärnkraft, Säkerhet, Forskning, Fusionskraft, Teknik, Miljö, Politik[/tags]


11 svar till “Kraftproduktionens faror”

 1. Du tar upp något väldigt viktigt i din text här. Kraftproducenternas jakt på maximal vinst utgör den största faran med reaktorerna. Att producenterna pressar upp produktionen mer än reaktorn egentligen tål. Man undrar varför detta inte belyses och diskuteras mer. – När stora ”olyckor” sker beror de ju ofta på pressad personal och vinstjakt. Gäller de flesta fall.Det du säger om fusionstekniken stämmer däremot inte. Nya forskningsresultat där betyder att vi närmar oss ett genombrott. Därför förstår jag inte politikernas likgiltighet och ointresse för fusionsforskningen. Politiker och media jämrar varje dag kring koldioxidutsläpp och miljöförstöring men säger inget om att vi kan skapa en energikälla (fusionsreaktorer) som är helt ren. Ger inga utsläpp och är lika ofarliga i sin produktion som en normal fabrik. – Se http://www.iter.org Mycket av intressant information där.
  Ulla Johansson

 2. Politikerna under S-regeringen bestämde väl att vi inte ska forska i kärnkraft – ingick fussionsforskning i det beslutet också?

 3. Jinge, du har mycket bra synpunkter om mycket. Och även i detta ämne men jag anser nog att det finns ett par fel. Precis som du så oroar jag mig över säkerheten på kärnkraftverken, men inte bara för att bolagen maximerar sin profit, utan för att man inte löser energiförsörjningen i Sverige från politiskt håll. För att vi idag ska kunna producera så mycket energi som vi behöver höjer man effekten i de nuvarande verken. Idag går de mellan 108 och 125% av vad de är konstruerade för vilket förefaller märkligt för mig med tanke på att de idag är gamla och ganska omoderna. detta sker med politikernas goda vilja eftersom alternativa energislag (ej koldioxidproducerande) ligger så långt fram i tiden. Det finns idag tyvärr inget alternativ till kärnkraften om vi inte ska öka koldioxidutsläppen.

  Självklart ska vi satsa på förnyelsebar energi men idag är det inte möjligt (oavsett vad en del påstår) att ersätta kärnkraften. Alternativet då är att bygga nya kärnkraftverk vilket är politiskt sprängstoff och gör att det inte blir någon blocköverskridande överenskommelse, så vad sker istället. Jo, man höjer effekten i de nuvarande gamla reaktorerna med allas goda vilja för att slippa ta beslut om att bygga nytt.

  För att både du och jag ska slippa oroa oss över säkerheten i svenska verk så bör därför nya kärnkraftverk byggas. Nya kärnkraftverk är långt mycket säkrare än de befintliga, producerar mer energi och tar tillvara mer av energin som produceras. De nya reaktorer som bygg för fullt nu runt om i världen bygger in all den erfarenhet som man samlat på sig under de årtionden av drift som varit. För mig är detta det enda säkra alternativet.

  Men jag tror inte du behöver oroa dig för en olycka av Tjernobyltyp även vad gäller de svenska verken. Det som hände i Tjernobyl är fysikaliskt omöjligt att hända i sverige eftersom de svenska verken är vattenmodererade och inte grafitmodererade som Tjernobyltypen var. En annan stor skillnad är också att Tjernobyl saknade inneslutning vilket de svenska verken har. Huser som reaktorn i Tjernobyl stod i var inte mycket mer än ett plåtskjul. Därmed inte sagt att det inte kan ske en olycka (om än betydligt mindre) eller ett utsläpp som kan vara nog så farligt i sig.

  Så vi är båda oroliga men av lite andra orsaker.

  • För att både du och jag ska slippa oroa oss över säkerheten i svenska verk så bör därför nya kärnkraftverk byggas. Nya kärnkraftverk är långt mycket säkrare än de befintliga, producerar mer energi och tar tillvara mer av energin som produceras.

   Medhåll. Men jag oroar mig i alla fall för olyckor i Sverige. Det har varit alldeles för många incidenter. Bättre att bygga nytt med modern teknik.

 4. Jag tror förvisso inte att forskningen i fusionsteknik är beroende av huruvida Sverige avvecklar kärnkraften eller inte. Det är nog snarare att sådan forskning i sig är oerhört dyr och att det hittills vad jag förstår varit väldigt omständligt att få ut ett energiöverskott från anläggningarna. Som sades ovan är nog bästa säkerhetsåtgärden i Sverige att bygga nya reaktorer. Det är sorgligt att det gått prestige i frågan och att man i vänstern ”måste” vara motståndare utan att egentligen kunna argumentera för det. Jag tror det varit en stark bidragande orsak till ett allmänt misstänkliggörande av vetenskap och teknik hos vänstern och miljörörelsen som lett till konservatism och bakåtsträvande i många frågor. Sen kan det givetvis vara så att andra energikällor är bättre av t.ex. ekonomiska anledningar, men som det är nu går det ju inte ens att föra en vettig diskussion.

  • AndersÖ !!

   Gå ut i solskenet och andas djupt. ”Vänstern” har olika uppfattningar precis som ”högern”.

   men som det är nu går det ju inte ens att föra en vettig diskussion.

   Men det beror inte på dig utan på ”vänstern” ??

   :-) :-) :-)

 5. Well, nu brukar jag ju räkna mig själv i vänstern så det är mer en observation inifrån än något annat. Givetvis menar jag generella uppfattningar och debattklimat, se t.ex. olika organisationer och partiers ställningstaganden osv. Ska vi diskutera individer finns det ju ”olika uppfattningar” om huruvida påskharen existerar eller inte också.

 6. Anders Ö, hur har du tänkt dig att slutförvaringen av kärnavfallet ska gå till ?
  Så länge den frågan inte är tillfredställande löst, så får nog ni kärnkraftskramare finna er i att bli ifrågasatta av såväl folk från vänster – liksom från en mindre del till höger…

 7. Trots att man har enorma energiproblem i många amerikanska delstater, så byggs det inga nya kärnreaktorer där nu. Det finns goda skäl för det, ibland kan helt enkelt den privata sektorns mera realistiska krav på lönsamhet hindra statliga monsterprojekt. De statligt finansierade projekt som nu pågår runt om i världen, dras alla med stora problem:

  http://www.nytimes.com/2009/05/29/business/energy-environment/29nuke.html?_r=1&scp=4&sq=finland&st=cse

 8. Kraftproduktion är inte oproblematisk. Även vattenkraften har avigsidor, och vind och sol har sina avigsidor de med, förutom att de är resurskrävande, också dyra, opålitliga och inte ensamma tillgodoser behoven då…

  En härdsmälta är ändock väldigt svårframkallad i de reaktortyper vi har i Sverige. Även om ett av de 10-dubbla säkerhetsystemen har tekniska fel så finns det enormt mycket redundans.
  Och reaktortypen i sig själv är inte självaccelererande, som -Tjernobyl var, vilket alltså i princip innebär att lämnar man den så stannar reaktionen upp. Det betyder itne att man inte kan få en galloperande reaktion, men det innebär att man måste sätta igång den galloperande reaktionen, sedan måste ngt fel hindra att man avbryter den, och sedan måste de 10 säkerhetssystem fallera allihop – DÅ kan vi få ngt som liknar en härdsmälta, vilket i svenska kraftverk innebär att man måste släppa ut radioaktiva partiklar som till 99% filtreras i ett stenfilter (om man monterar sprängblecket rätt dvs :()

  Jag håller dock med att våra kraftverk är för gamla och borde ersättas av nyare. Och jag skulle nog helst se breederreaktorer, som förvisso är 20-25% dyrare just nu, men som kan återanvända kärnavfallet från nuvarande reaktorer och få ned volymen till ca 1/1000 del och lagringstiden från 10000 år till ett par hundra år…

  @Sara G : slutförvaring är inte ett problem. SKAB har redan en lösning, som förvisso måste byggas, men som är tillförlitligt. Även naturen har förvarat aktiva ämnen i berggrunden i miljoner år (googla på Oklo) så det är inte ett problem !

  Jag tycker dock det är ett slöseri när vi har reaktortyper som kan köra igenom de ca85% energi som finns kvar och kräma ur ännu mer och få ned avfallsmängderna väldigt mycket (nej det är inte prototyper se tex BN-600 som har kört i 20 år i Ryssland)

  /K

 9. Jinge, att antyda att kärnkraftsbolagen mörkar incidenter eller på annat sätt är ointresserade av att media skriver om verksamheten är, ursäkta kraftuttrycket, struntprat. Kärnkraftsbolagen bjuder mycket gärna in och berättar i noggrann detalj med god pedagogik så att även icke sakkunniga kan förstå, något som exempelvis IAEA berömde Forsmark för i svallande ordalag efter incidenten 2006.

  Problemet är snarare att media är inte intresserade av att skriva om man inte kan sätta domedagsrubriker… och det kan man inte med svensk kärnkraft. Det som kallas för en ”incident” är inte att en stor olycka är på väg att inträffa… utan att något inte gått enligt specifikationen som är ställd med gigantisk marginal.

  Jämförelse: Hade svenska kärnkraftverk varit biltrafik hade man hållt en maxhastighet av ca 10 km/h på motorvägar, under soliga dagar, och all annan biltrafik hade varit förbjuden. En ”incident” är när farten råkar gå upp till 11 km/h.

  Så vad är nyhetsvärdet i detta? Inget alls. Det blir inga nyheter att skriva att kärnkraftverken på ett säkert och effektivt sätt förser oss med hälften av vår el-energi. Det blir inga rubriker av att skriva ”Säkerhetssystemen fungerade som avsett”. Goda nyheter är inte nyheter.

  Så det är inte intressant att lyssna på bolagen. Nej istället springer blaskor som Aftonbladet till fullständigt irrelevanta källor, som kärnkraftshatarna Greenpeace, så fort något händer. Eller till kverulanter som Lars-Olov Höglund som kommer med fantastiska, och helt verklighetsfrämmande, påståenden i stil med ”Nästan ett nytt Tjernobyl”. Att det sedan är fyskiskt omöjligt att få en Tjernobyl-olycka i ett svenska kärnkraftverk med mindre än att Gud på fyllan och villan skriver om naturlagarna var det ingen på Aftonbladet som brydde sig om.

  Så nej, hävda inte att kraftbolagen inte är intresserade eller att kärnkraft är svårt att beskriva. Det verkliga problemet är att ingen vill lyssna på det de har att säga därför att säkerheten funkar för bra för att det skall bli några nyheter av det hela.

  @Cosmoskitten: Harrisburg ledde till att ca 1 till 2 mäniskor totalt dog, om man följer LNT (linear, no treshold). Vem de är kan man inte veta.

  Och LNT vet vi redan är en ogiltig modell när det gäller att mäta verkliga skador av låga stråldoser.