Ingen Tamiflu på apoteken?


Dagens Nyheter berättar idag att ett flertal vårdcentraler inte tar influensaprover, dessutom meddelar man att vissa apotek inte har tagit hem den verksamma medicinen Tamiflu.

Att man inte tar några influensaprov betyder i praktiken att socialstyrelsen frånhänder sig pandemikontrollen. Man vet att omkring 500 personer redan drabbats av svininfluensa, H1N1, men så länge man inte tar prover så kommer antalet framöver vara okänt. Men den sämsta nyheten är förstås att vissa apotek inte har Tamiflu på lager, trots att staten sagt att de köpt in medicinen så att det ska täcka hela landets behov.

För dem som redan har grundsjukdomar som gör svininfluensan till ett allvarligt hot mot den egna hälsan så är det tragiskt att behöva konstatera att vissa insjuknade han få vänta ett par dygn innan de får adekvat medicinering. Och de gånger diagnosen ställs en fredag så kan det bli först på måndagen som de får tillgång till medicin.

Utebliven provtagning betyder dessutom att människor som är lite ”halvsjuka” ändå beger sig till arbetet med vad det innebär av kollektivresor som buss och tunnelbana och annat. Tror man att man drabbats av en liten sommarförkylning med lätt feber, något som antagligen är vanligare än vi tror, så stannar man inte hemma, och om man gör det så går man tillbaka till arbetet tidigare än man borde.

Jag själv tillhör visserligen en av riskgrupperna, men jag behöver knappast oroa mig för brist på

bild

Tamiflu. Så bor jag också i landets mest tättbe-
folkade område. Men bor man i Vuollerim så kanske det inte är lika självklart, dessutom så kommer antagligen inte alla apotek att hålla den sortens medicin i laget eftersom apoteken nu privatiseras. Ska enskilda apoteksägare tvingas köpa in medicin som riskerar att bli osåld så kommer mängden lagerhållen Tamiflu att sjunka.

i Andra om: , , , , , , , , , ex ab12 svd12 dn1 dbl12 t

[tags]Svininfluensa, H1N1, Hälsa, Landsting, Apotek, Vårdcentraler, Tamiflu, Provtagning, Socialstyrelsen, Politik[/tags]


4 svar till “Ingen Tamiflu på apoteken?”

 1. Vågar regeringen verkligen ta på sig ansvaret för många svenskars död?
  Det kanske är det som gör att borgarna försvinner hösten 2010.

 2. Svininfluensan har i dagsläget visat sig vara mkt mildare än de vanliga influensaepidemierna, så ngn ”massdöd” är itne på tapeten, just nu iaf.

  Däremot verkar den vara väldigt smittsam, och om för många svenska insjuknar påverkar detta samhällsekonomin. Så tamiflu är inte svaret, även om vissa fall säkert kan hjälpas av det, utan vacciner – för att förhindra en alltför utbredd insjuknandegrad…
  /K

 3. Nej den är inte mildare än säsongsinfluensorna. Var exakt har du fått det ifrån?

  Medianåldern på de som har behövt sjukhusvård har i USA varit 19 år. Medianåldern för dödsfall 37 år. (Säsongsinfluensorna dödar uteslutande åldringar) Sjukdomen ger i högre utsträckning än säsongsinfluensorna upphov till en viral lunginflamation som är livshotande. Dödligheten har än så länge varit låg tack vare relativt få fall och tack vare att det funnits tillgång till respiratorer men redan nu är läget mycket besvärligt i tex UK, Australien och Nya Zealand. I de två sistnända länderna har man så många livshotande fall att man tvingats utöka intensivvårdsplatserna och införskaffa fler respiratorer. När exakt hände det senast vid en säsongsinfluensa?

  Även SMI har nu uppmärksamat skillnaderna mot säsongsinfluensorna och det faktum att den slår mkt hårdare mot unga människor:

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyainfluensan/aktuellt/hur-allvarlig-ar-nya-infuensan/

  Jag tycker att det är mycket märkligt att det fortfarande finns folk som tror att H1N1 är mildare än säsongsinfluensorna. I början hävdades att så var fallet, men den bilden har förändrats de senaste veckorna.

  Norge har nu 300 bekräftade fall. Tre ligger i respirator. Två 20-åringar och en person i femtioårsåldern. Två av de tre har inga underliggande sjukdomar. Så många svåra fall innan smittspridningen ens har tagit fart och att det precis som i Sverige tycks drabba friska 20-åringar ska nog ses som en rejäl varning. Sånt ser man i princip aldrig vid säsongsinfluensorna.

 4. När det kommer till svininfluensan så finns här är en intervju med en epidemiolog som jag skulle vilja att alla i hela världen läste!.

  INTERVIEW WITH EPIDEMIOLOGIST TOM JEFFERSON
  ’A Whole Industry Is Waiting For A Pandemic’

  ”WHO has changed its definition of pandemic? The old definition was a new virus, which went around quickly, for which you didn’t have immunity, and which created a high morbidity and mortality rate. Now the last two have been dropped, and that’s how swine flu has been categorized as a pandemic.”

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,637119,00.html

  Som ni ser så är den tyvärr på engelska, men jag hoppas den är till nytta för dom flesta.

  Hade så bra som möjligt gott folk ;)