I Reinfeldts Sverige kommer pensionerna sänkas

Igår läste jag om hur George W Bush hårdnackat vägrat att höja skatterna ens när kostnaderna för USA:s olika krig skulle betalas. Han hävdade att varje skatteökning gick tvärs emot företagens intressen, och därmed också den arbetande befolkningens. För med sänkta skatter ökades företagens vilja att bygga nya fabriker, samtidigt med befolkningens intresse av att ha flera arbeten, gärna bli dubbelarbetande.

Parallellerna med den moderata politiken är alltför tydliga. Det är den sortens politiska retorik som drivs av högern i Sverige, och har gjort så ända sedan ett par år före valet 2006. Lena Askling tar idag upp det faktum att socialdemokratin idag inte längre är bärare av jämlikhetsidealet, och att känslan för kultur och gemenskap minskat vilket betyder ett minskat kollektivt ansvar för samhället och samhällsutvecklingen.

Lena Askling/AB: ”Det brinner i Göteborg. Gatuvåldet och ungdomskravallerna mellan gäng, polis och brandkår har blossat upp igen. Stadens invånare är rädda. Man vågar inte gå ut. Jag har småbarn, sa en upprörd pappa i radio.

Snart ska den socialdemokratiska kongressen besluta om partiets förnyelse av politiken. Även om den oundvikligen präglas av dagens ekonomiska stålbad kan en framtidspolitik inte enbart handla om miljarder, jobb, arbetslöshet, välfärd, miljö och fler poliser eller ens socialarbetare. Den måste innehålla en berättelse om vilket samhälle socialdemokratin vill skapa för dem som nu är unga.

I den berättelsen borde finnas ett socialdemokratiskt projekt för att återskapa samhällssolidariteten och gemenskapen i ett Sverige där den mätta medelklassen nu i stället söker maximera den individuella nyttan i spåren av växande klyftor.”

En av orsakerna till att fler och fler ger sig på döda ting som sopcontainers och helgstängda skolor är givetvis vanmakt. Det är inte ett försvar för destruktivt beteende, men det är en del av för-
klaringen. Vi har idag en regering som lånar pengar på den internationella marknaden för att kunna sänka skatterna, det är i grunden ett vansinnigt sätt att agera eftersom dessa pengar förr eller senare ska återbetalas.

Under de närmaste åren så kommer andelen nyblivna ålderspensionärer mångfaldigas, det är således inte de som ska betala den ökade stats-

sahlin

skulden. Dessa kommer istället att orsaka samhället enorma utgifter i form av äldrevård, sjukvård och pensioner. Samtidigt har våra äldre blivit påtagligt friskare vilket gör att den förväntade pensionstiden nu närmar sig 15-20 år i genomsnitt.

Det kommer ingen högerregering någonsin att gå iland med, i all synnerhet inte en regering som lånar pengar för att sänka skatterna för dem som redan har det bra ekonomiskt. Att överlåta sådana skuld-
berg till våra barn och barnbarn är utomordentligt cyniskt och vi står nu inför en situation där samhället tvingas låna pengar till pensionerna. Om man klarar pensionerna med fonderade medel så kommer man under inga omständigheter att klara de ökade kostnaderna för sjukvård, äldreboenden och service som t.ex. hemtjänst.

Socialdemokratins frånvaro på den politiskt/ideo-
logiska scenen är därför en extra börda. Mona Sahlin tycks närmast ha gått upp i rök, och även om det kan finnas opinionsmässiga motiv bakom hennes försvinnande från debatten så är det fel lösning. Man borde inom (S) ha sett till att skaffa sig en ideologiskt hållbar partiledare, en partiledare som kunde inge väljarkåren ett hopp om att social-
demokratin ska hålla även i framtiden. Nu har man istället fått en sorts nyborgerlig partiledare som gömmer sig på okänd ort för att inte ställa till det i de ständigt återkommande opinionsmätningarna, en tillplattad socialdemokrati av 2009 års modell.

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , ab123 svd123 dn12345 ex123 t

[tags]Socialdemokraterna, Mona Sahlin, Ideologi, Kultur, Gemenskap, Jämlikhet, Solidaritet, Samhällsdebatt, Reinfeldt, Högerpolitik, George W Bush, Utlandsupplåning, Pensionärer, Politik[/tags]

  6 comments for “I Reinfeldts Sverige kommer pensionerna sänkas

 1. 30 augusti, 2009 at 11:16

  Om Mona Sahlin håller tyst kommer de rödgröna att vinna valet 2010. Det värsta Mona kan göra är att prata familjepolitik. Det är inte Sossarnas paradgren så att säga…

 2. Sara G
  30 augusti, 2009 at 13:06

  Christer, kan det inte vara precis tvärtom? Om Mona Sahlin börjar tala så vinner Reinsvält i vilket fall som helst?

 3. nature
  30 augusti, 2009 at 15:10

  Naturligtvis kommer borgarna att vinna i höst! Vad annars kan tänkas hända med en borglig styrd press?

 4. Gripen
  30 augusti, 2009 at 21:54

  Jag vet inte vad jag ska göra men 4 år mer med borgarna klarar jag inte.

  Men jag tror inte sossarna kommer att göra ett bättre jobb med Mona Sahlin som ledare.

 5. Jakob
  31 augusti, 2009 at 01:30

  Jinge,
  Du har fel i att staten lånar pengar för att betala ut pensioner. Utbetalningar av pensioner sker från AP-fonderna eller andra fondförvaltare och de har än så länge gott om pengar (även om det minskade i och med förra årets börsras). Genom det utmärkta pensionssystemet som vi har i Sverige är statens finanser separerade från pensionssystemets, varvid inga politiker kan låna från framtida pensioner för att finansiera aktuella åtaganden.

  • 31 augusti, 2009 at 03:13

   Jakob: Du har fel i att staten lånar pengar för att betala ut pensioner.

   Jag skrev väl ungefär det i min reservation. Men det som inte finns i diverse fonder, fonder som vi inte vet vad de är värda om tio år, det är att alla kommunala och landstingskommunala kostnader kommer att gå upp dramatiskt. Steaten har en viss skatteinkomst, något som högern är på väg att avskaffa nu. Ska dessa pengar räcka till fördubblade kostnader för de äldre så kommer staten att börja låna.

   Hade Reinfeldt/Borg sparat i ladorna som de talade om så hade det kanske varit lugnt, att dela ut ladornas innehåll till Djursholmsfolket hjälper inte oss som inte redan är stenrika.

Comments are closed.