Gudmundson och djursex


{column1}
I dagens nummer av Svenska Dagbladet så skriver Per Gudmundson en artikel som handlar om organisationen Djurens Rätt, som jag nedan kallar DR. Han nämner bland annat upp Eskil Erlandssons frågeställning ”Ska det vara tillåtet att smeka en tik på spenarna av kärlek?” Även senare kommer han in på djur och sexualitet, men innan det har han hunnit skriva en del om Djurens Rätts reklamkampanj.

SvD: ”Många djur får aldrig ens bli vuxna”, skriver Djurens rätt i marknadsföringsmaterialet. ”Utnyttjandet börjar redan vid födseln.” ”Många djur föds dessutom oönskade”, konstaterar organisationen. ”Hemlösa katter är ett exempel.” ”Unga djur överlag får liten eller ingen stimulans och växer oftast upp utan sin familj”, skriver förbundet. ”Kycklingar kläcks i maskiner och får aldrig se sin hönsmamma”, och ”kalvar får växa upp föräldralösa”. ”Föräldralös, rättslös och hungrig. Det är svårt att vara ung”, summerar djurrättarna i reklamen.”

Han hävdar i artikeln att DR har anammat Walt Disneys försäljningsmetoder, och att de genom sin kampanj hoppas nå hela familjen. Han har kanske rätt i det, och de flesta av oss kan nog tycka att organisationen har en, i många stycken, rätt märklig inställning. Nu vet jag förstås att djurrättarna tar avstånd från de individer som befriar t.ex. minkar till en säker svältdöd, men trots allt så inspireras dessa dåd av grupper som DR.

När enskilda individer tar lagen i egna händer och ”befriar” djur från fångenskap så sker det utifrån en övertygelse, en övertygelse som de bland annat inspirerats av via media och olika intressegrupper. När vilsna själar bland människorna vill befria landet från islam och dess utövare så har dessa hämtat sin inspiration från andra organisationer. I ingetdera fallet bygger handlandet och åsikterna på genomtänkta överväganden eller en djupare kunskap om den målsättning man säger sig vilja verka för.

Det är med andra ord ett angeläget problem som Gudmundson pekar på. Muslimer och kristna har samma gud, men olika religiösa symboler. En skillnad är förstås att vi i Sverige har en utbredd islamofobi, en skräck för en religion som i allt väsentligt är exakt likadan som den kristna, och som dessutom tillber samma gud. Det var inte många decennier sedan då svenska kvinnor inte fick visa håret i kyrkan, de var

{/column1}

{column2}

Gudmundson

tvungna att bära huvudduk, eller något annat som täckte håret. En kvinna med mens fick inte ens besöka gudstjänstlokalen.

Därför hoppas jag nu att Per Gudmundson sätter igång och skriver avslöjande artiklar där han berättar om de krafter som ligger bakom den ökande islamofobin, vilka organisationer, media och skribenter som genom att anamma Disneys metoder, försöker påverka så många som möjligt att ifrågasätta islam och dess utövare. Det är angeläget, för precis som vi har en lagstiftning om hur djur ska behandlas, så har vi en lagstiftning som säger att vi ska ha religionsfrihet.

SvD1 DN Andra om PG: Arvid Falk Hellman Claes Krantz Ejnermark Motbilder Zaramis Bulten it

Andra om: , , , , , , , , , , ,

[tags]Gudmundson, Islamofobi, Djursex, Svenska Dagbladet, Disney, Mediekritik, Djurens rätt, Islam, Religionsfrihet, Djurskyddslag, Sverigedemokraterna, Politik[/tags]
{/column2}


11 svar till “Gudmundson och djursex”

 1. Djurens rätt behövs ju nu när alliansen försämrat det statliga djurskyddet. De jobbar ju b l a mot avarter som kosher- resp. halal-slakt. I andra europeiska länder, t ex Danmark, tillåter man det av rent kommersiella skäl.

 2. Gudmundsson är en tämligen patetisk person. Han är säkert anställd bara för att sprida hets mot islam.

 3. Huvudduk bärs än idag bland schartauaner i Bohuslän. Främst bland äldre, men förekomemr även i yngre åldrar. När jag var liten var det allmännt förekommande, även bland folk som inte var djupt troende.

  På bilder från Rörö från den tiden har alla kvinnor sjal, så som man idga har i Turkiet och många har heltäckande sjal, precis som en del muslimer i Sverige idag.

 4. Hej Kurt,

  Jag förstår inte riktigt vad som skulle var en avart med halal-slakt (eller kosher). Att den är förbjudet i Sverige säger mer om svenska politiker än själva slakten för det är en slaktmetod som har används i tusentals år i alla kulturer och är det säkraste och snabbaste sättet att slakta (utan moderna vapen) ett större tamdjur.

  Slakten har i grunden 3 steg, dessa är:

  1. Djuret som man skall slakta måste vara frisk. Detta är ett krav för att förhindra spridning av sjukdomar.

  2. Man ber en bön. Man gör detta för att visa tacksamhet till Gud eller om du föredrar så kan man kalla det tacksamhet till naturen.

  3. Själva slakten går till genom att man skär av pulsådern, varvid djuret faller i koma och dör inom några sekunder. Man gör på detta sätt pga 2 orsaker. Det första är att skydda människor då ett större skadat djur kan vara livsfarlig. Det andra orsaken är att minska lidandet hos djuret.

  Som du ser så är halal-slakt en kvalitetsstämpel som garanterar ett modernt ”organiskt” samhälle som visar tacksamhet till naturen, tänker på säkerhet för människorna och minskar lidandet för djuret.

  ——
  PS:
  Det finns så klart andra traditionella metoder att avliva ett djur men alla dessa ökar lidandet för djuret eller ökar riskerna för människorna. Man kan t.ex. göra det från ett säkert avstånd med båge men det skulle dramatiskt öka lidandet för djuret då de inte dör omedelbart. En annan metod är att försöka krossa huvudet m.h.a. en klubba men även denna metod är väldigt osäkert då människor inte är tillräckligt kraftiga för att lyckas med detta på ett större tamdjur. Kväva, dränka, bränna (t.ex. häxor ;) eller koka levande (t.ex. kräftor ;) är andra opraktiska metoder som tackolov inte har varit vanliga i muslimska länder.

 5. DrE:

  Jag kan för mitt liv inte förstå varför i hela friden man i dessa morderna tider måste avliva djur ”traditionellt”.
  Man kan säga åtskilligt om hur det går till på slakterierna, men vi har betydligt bättre metoder idag än vad våra förfäder hade.
  Det förbud mot effektiv bedövning som halal och kosher innebär hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

 6. Enligt studier har det visat sig att både halal och kosher är brutala avlivningsmetoder då det tar djuret, inte några sekunder, utan upp till flera minuter att mista medvetandet och sakta blöda ihjäl. Det enda rätta är att bedöva djuret innan slakt. Vi lever på 2000-talet och har moderna redskap till sånt, så barbariska religionsbaserade medeltidsmetoder behöver ej tillämpas.

 7. DrE says:
  Vad gäller risker för spridande av sjukdom så är den svenska slaktmetoden inte ett dugg farligare än halalslakt.

  Halalslakt kräver, om jag inte har missuppfattat saken, att djuren tappas på blod genom att man skär halsen av dem då de är vid fullt medvetande.

  Vid svensk slakt bedövar man djuret först genom att med en slaktpistol skjuta in en stålpigg i hjärnan (i pannan) på djuret, så att det tappar medvetandet men det dör inte. Därefter tappas det direkt på blod. Hjärtat måste nämligen fortsätta att slå och pumpa ut blodet, för att man ska kunna tappa djuret effektivt på blod. Djuren lever även vid svensk slakt alltså, åtminstone all slakt jag varit med om genom åren. Så den enda skillnaden jag kan se är att man vid svensk slakt gör djuret medvetslöst före blodtappningen, som är vad djuret dör av i båda fallen, och avstår från uråldriga religiösa ceremonier vid tillfället.

 8. Till Torsten, Andersson & Kerstin.

  Alla slaktmetoder är grymma per definition då målet är att avlida ett levande djur. Om man ändå måste göra det så finns det moderna metoder med skjutvapen som Kerstin beskrev eller så gör man det på ett traditionellt sätt. Det jag reagera på var att kalla den vanligast förekommande traditionella metoden för en ”avart”.

  Ett par grymma metoder som jag personligen skulle vilja förbjuda är kokandet av levande kräftor och jakt med skjutvapen (då risken för skadeskjutning är väldigt hög)?

  Sen en fråga till er, hur tror ni att en svensk bonde slaktar ett lamm för eget bruk ute på gården.

 9. DrE:

  De jag känner använder bössan.
  Men ”hemmaslakt” utan vererinär är förbjudet, så det talar man inte om så mycket…

 10. Ska vi ordna en insamling för att köpa en tågbiljett till Gudmundsson?
  Det finns en utställning på Röhsska museet som han kan titta på om likheterna mellan våra religioner.
  http://www.designmuseum.se/
  Utställningen heter gränsland x2 under aktuellt.