Frankrike suspenderar delar av Människorättskonventionen


Detta är blogginlägget ”Frankrike: – Delvis suspendering av Menneskerettskonvensjonen” från i morse av Pål Steigan. Publiceras för att den är viktig, inte främst för att jag ska åka till Paris med min fru nästa helg i privata ärenden. Men ska försöka vara med i någon klimatmanifestation

Artikeln.
Den franske regjeringa har reagert på terroren i Paris med en delvis suspendering av Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dette går fram av en melding fra den franske regjeringa til generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet.
delecroix-france

e begrunner dette vedtaket med terrorenen midlertidige unntakstilstanden som er innført i landet etter massedrapene. Foreløpig skal unntakstilstanden vare i tre måneder. Den franske regjeringa viser til unntaksbestemmelsene i konvensjonens artikkel 15 som tillater et land å avvike fra forpliktelsene i konvensjonen:

”Under krig eller annen offentlig nødstilstand som truer nasjonens liv, kan enhver høy Kontraherende Part treffe tiltak som fraviker dens plikter ifølge denne konvensjon i den utstrekning situasjonens krav gjør det strengt nødvendig, forutsatt at slike tiltak ikke er uforenlige med dens andre plikter etter internasjonal rett.”

Dette betyr at franske myndigheter vil forbeholde seg retten til husundersøkelser uten rettslig kjennelse, arrestasjoner, husarrest, avlytting og en rekke andre tiltak som normalt er forbudt etter menneskerettskonvensjonen.

I følge Libération har franske sikkerhets styrker allerede gjennomført 1836 operasjoner etter attentatene, 293 våpen er beslaglagt, 232 personer avhørt og 305 satt i husarrest. Samtidig har Frankrikes president François Hollande varslet omfattende lovendringer i Frankrike som øker statens myndighet til å overvåke, kontrollere og fengsle innbyggerne.

I følge en meningsmåling i Le Figaro sier 84% av franskmennene at de godtar en innskrenkning i friheten i bytte mot bedre sikkerhet.

Dette er jo en velkjent erfaring. Terroraksjoner øker en befolknings aksept for diktatoriske metoder. Og i Europa er ikke demokratiet lenger på moten. Det myndighetene ikke sier noe om er sammenhengen mellom denne krisa og Frankrikes kolonikriger, landets feilslåtte migrasjonspolitikk, Schengen-systemet eller den djupe krisa i den franske kapitalismen.

Fremmedlegionen og regulære franske styrker er brukt 45 ganger for å støtte eller gjennomføre statskupp fram til 2010.
Og med intervensjonene i Mali og Burkina Faso fortsetter bare den gamle kolonipolitikken.

26. november 2015 varslet det franske arbeidsdepartementet om at arbeidsløsheten i oktober hadde økt med 42.000 til rekordhøye 3 589 800.

Myndighetene har heller ikke redegjort for sitt forhold til jihadistene i Libya, Syria og Irak og hva det har å si for den terroren landet har opplevd.

(Det er ikke kjent om oraklet fra Lier hadde noen kommentar til det franske vedtaket.)

i Andra om: ,, , ,
,, , , , , ,

Pål Steigan 28/11 Le Figaro