FRA-lagens oklara femton punkter


Nu på morgonen tittade jag på den film som Filip Struwe gjort, ”FRA – 3 bokstäver som skakade Sverige”, men i sanningens namn så rätade den inte ut speciellt många frågetecken. Idag talas det om de femton punkter som regeringen undsluppit sig, punkter som också publicerats i några tidningar. För att tydliggöra mina funderingar så lägger jag in dessa nedan.


1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.

5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Det finns givetvis anledning att nagelfara dessa punkter var och en för sig, men jag ska inte trötta ut vare sig läsarna eller mig själv genom att fundera kring varje punkt. Men visst är det bra att man inte ska spana innan det föreligger ett domstolsbeslut. Men problemet kvarstår, ska man spana på trådbunden datatrafik så måste man skanna hela nätet, det skulle bli extremt dyrt om man var tvungen att uppsöka varje enskild nod för att sätta på ett par krokodilklämmor på de fysiska ledningarna.

Talar man dessutom om ”trafikstråk” så gör man en bildmässig förfalskning som ger vid handen att internet ser ut som övre norrland

FRA

med en massa små grusvägar, men dessa trafikstråk finns inte. Ska man spana på kabelburen datatrafik så måste man ha fysisk tillgång till hela nätet. Det låter inte sig göra med mindre än att man de facto sitter på backbone, eller på dess knutpunkter.

Att regering och regeringskansliet ska vara de som utanför försvarsmakten ska kunna begära och beställa signalspaning är en underlig och oklar formulering. Att försvarsdepartementet, och möjligen även utrikesdito, ska ha möjlighet att säga sitt är rimligt, men varför regeringskansliet ska ha den möjligheten förstår jag inte. I förlängningen ser jag att man senare kan skylla på en enskild tjänsteman som man efter dennes ”misslyckande” kan göras till konsul i HongKong.

Man skriver att man inte ska spana på människor där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige. Det är i princip omöjligt. När du läser dessa rader så har din kommunikation lämnat Sveriges gränser, hur många gånger är oklart.

Att man dessutom tar upp just ”själavårdande samtal” ger skrivelsen ett löjets skimmer. Sverige är världens kanske mest sekulariserade land, och själavårdande samtal via nätet eller telefon är tämligen glest förekommande. Däremot är det vanligare att enskilda medborgare kommunicerar med t.ex. journalister. Det har jag gjort idag på morgonen, och jag gör det flera gånger varje vecka.

Meddelarfriheten omnämns inte, inte heller talar man om advokater och deras kommunicerande med sina klienter. Att medborgare och massmedia får sin trafik skannad säger man inte ett ord om, men man tar av någon anledning upp själavårdande samtal.

Regeringen känner sig givetvis trängd i detta läge eftersom kravet på en bred parlamentarisk utredning känns som en lika tungrodd som svåröverkomlig sak att genomföra, men blir inte frågan allsidigt belyst så sätter vi ett redskap i myndigheternas händer, ett redskap som ingen nu levande kan styra om tio år. Nu om någonsin krävs att man uppnår koncensus, ett beslut som en folkmajoritet kan stödja.

I avvaktan på detta så bör FRA enbart få syssla med sådant som rör utlandet. Och varför funderar inte media på meddelarfriheten?

HD PCfa SDS AB123 DN1 SvD12345 t

Bloggat: Motbilder Elrubio Drottningsylt Stoppa FRA-lagen Karamelltankten Odsvall Arvid Falk Kjellberg Annarkia Brygubben Scabernestor Uddebatt Betaalfa Christer Magister Rick Falkvinge Trotten

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]FRA, FRA-lagen, Journalistkåren, Mediekritik, Regeringskansliet, Regeringen, Högerregeringen, Spioneri, Integritet, Mediekritik, Politik, Meddelarfriheten, Backbone, Noder, Parlamentarisk utredning, Koncensus[/tags]


13 svar till “FRA-lagens oklara femton punkter”

 1. Det hade jag inte tänkt på. Själavårdande samtal undantagna, men meddelarfriheten säger man inget om. Trots att tips till tidningar måste vara hundra gånger vanligare. En händelse som ser ut som en tanke…

 2. Skitsamma! Sossarna med miljöpartiet kommer i alla fall att riva upp lagen. Oberoende hur bra det än går för regeringen fram till valet, så kommer FRA-debatten att suga ut all politisk kraft som eventuellt finns kvar i alliansen! Enda sättet att undkomma detta är att:
  1.) Få tyst på debatten (som tillhör demokratin) eller
  2.) Slopa de fyra olika s.k. FRA-lagarna helt och hållet samt börja om från början.
  Men inget av detta kommer inte att ske.

  Det är ungefär som ett olyckligt äktenskap; hur bra det än går ekonomiskt samt med allt annat så tär gnabbet sönder familjen fullständigt! Detta då roten till det ond sitter allt för djupt! Och när det händer så lever det sitt egna liv!

  Allt detta känner naturligtvis mycket väl Mona till. Det är därför hon är så vag i sin kritik. Hon VET att alliansen opinionsmässigt redan har kört i diket samt att bärgningsbilen, av politiska skäl, är ohjälpligt outsourcad och därför icke tillgänglig.

  Men jag måste säga att på en punkt, om detta sker, så respekterar jag moderaternas och alliansens ståndpunkter. Ty jag högaktar människor med politiska ÖVERTYGELSER, även om jag inte delar dessa; och jag misstror politiker som saknar ÖVERTYGELSER, som Mona och Göran gör; dessa så kallade politiker som bara titta på MAKTEN för MAKTENS egen skull är det allra värsta sorten!

 3. Att regeringen ska kunna beställa signalspaning sätter fingret på något väsentligt, nämligen att signalspaning är politisk. Vem är vän och vem är fiende skiftar och med det vem vi ska spana på respektive inte spana på. Det finns inga objektiva lagar när det gäller den här typen av verksamhet.

 4. För mig blir Reinfeldt och regeringen allt mer lik Stalins och Hitlers regimer när det gäller spioneri på den egna befolkningen.
  Så en intressant fråga är när vi får se Reinfeldts egna watergate, för redan nu kan man undra över vad som sker i kulisserna.

 5. Den nya modifierade lagen verkar vara skapad av några liberala stollar som vill leka amatörspioner! Våra politiker har nu lockats av tanken att själva ta del av informationsflödet! De tror att de genom att själva bli involverade i det smutsiga hantverket med underrättelseverksamhet ska bli garanter för att systemet fungerar enligt demokratiska värderingar!

  Vi har varit avlyssnade och övervakade i åratal. Problemet är att våra beslutsfattare med lagen vill legalisera storebrors smutsiga hantverk. Sossarna kommer göra precis som med kärnkraften de kommer lansera ett tredje alternativ som i praktiken kommer innebära att vi får leva med FRA för lång tid framåt! Det är Bodström som i regel uttalar sig i frågan inte Mona, han kommer med andra ord vara arkitekten för det nya FRA som sossarna just nu filar på.

 6. Jo, det finns ju fler partier att välja på. Senilpartierna suger. Mitt förslag heter http://www.xxxxxxxxxxx och jag hoppas att fler partier kan ansluta sig så vi kan få fler logiska medborgare i politiken. Piratpartiet har bra kompetens inom detta område men borde skapa samarbete och undvika 4%-spärren. Allt annat är föräderi mot väljarna och indirekt stöd för senilpartierna.

 7. Jag tror knappast att sossarna, som ju skapade bl.a. IB och hade sina egna underrättelseorganisationer inom facket och dessutom i praktiken genom Bodströms agerande gjort mycket av förarbetena till nuvarande FRA-lag, kommer att förändra särskilt mycket av den här lagens praktiska konsekvenser även om man säger sig vara beredda att riva upp den. Utsikten att on-demand kunna bereda sig tillgång till vad som kokar på nätet och att kunna ringa in nyckelaktörer och nätverk i kritiska frågor lär vara alltför oemotståndlig.

 8. Tja, medel ju föder motmedel.

  Det var också anledningen till Internets tillkomst hos den amerikanska militären. Internet föddes som ett verktyg för att upprätthålla kommunikationer vid en kärnvapenattack mot USA.

  Ett intressant ”motmedel” är bl.a ”The Free Network Project”

  Ett citat:
  ”Jag oroar mig för mitt barn och Internet hela tiden, även fast hon är för ung för att ha loggat in än. Detta är vad jag oroar mig för. Jag oroar mig för att hon om 10, 15 år kommer till mig och frågar ’Pappa, var var du någonstans när de tog bort tryckfriheten från Internet?’”
  –Mike Godwin, Electronic Frontier Foundation

 9. Själavårdande samtal, är i sig en definitionsfråga,dvs när ett samtal övergår till ett själavårdande samtal.Men det är viktigt att påpeka att vi präster i Svenska kyrkan är ca 5000, och själavård sker ofta och regelbundet,och där finns även telefonen med som hjälpmedel.Jag inte räknat med alla diakoner,andra kyrkor, telefonjourer, mm. Telefonsjälavården är alltså omfattande i vårt land./mvh Anders