Förberedelser för att slå ned folkliga uppror


Den här artikeln har tidigare publicerats 22/2 – men inte i år.

Den är mig veterligen minst lika aktuell idag…

Nyligen meddelade massmedia att ”Nu får militär hjälpa svensk polis vid terrorangrepp”. Detta kan låta naturligt och bra. Men hur ska man skilja ut terrorism från annan social oro eller stora demonstrationer med radikala krav, kanske utan formellt demonstrationstillstånd i en tid när terrorism används vid alla möjliga aktiviteter – dock inte vid aktiviteter av t.ex. USA och Israel som är av liknande karaktär som de som används av grupper som al-Qaida och ISIS. Dödandet av många oskyldiga civila med drönare, tortyr, illegala krig och illegala sanktioner, statskupper och sannolikt användning av vapen baserade på utarmat uran. Förhållandena i Sverige är inte unika – förstås. Frågan är känslig på olika håll. Senast militär sattes in i Sverige var i Ådalen, då 5 arbetare i ett demonstrationståg sköts ihjäl. De ekonomiska skillnaderna har ökat, liksom arbetslösheten och otryggheten. Allt talar för att detta ska bli tydligare vid nästa ekonomiska kris, som sannolikt medför tydligare klassmotsättningar. De ekonomiska kriserna är en del av kapitalismens funktionssätt, vilket Marx noga klargjorde.

* Det är som framkom i ”Uppdrag granskning” en skandal att svenska myndigheter inte hindrar personer att resa ut från Sverige för att strida för terrororganisationer. Detta har varit känt ett par år. En första åtgärd, nu är Sveriges kamp mot terrorismen inte trovärdig. Och svenskar kan utan vidare resa ned för att ansluta sig till nazistiska bataljoner som strider tillsammans med Ukrainas armé i östra Ukraina.

Jag återger mot slutet av inlägget ett skrämmande, viktigt avsnitt om hur begreppet terrorism närmast kan användas efter behag från ett tidigare blogginlägg. Har betydelse i bedömningen då man ger militär ökad befogenheter

Pål Steigan publicerar många bra artiklar på sin blogg. Jag har förmånen att få publicera artiklar från honom på min blogg, och han gör motsvarande. Denna artikel, som först publicerades för flera veckor är lika aktuell idag. Den handlar om förberedelserna från europeiska stater för att kunna slå ned väntade sociala uppror och skydda den europeiska eliten. Liknande planer finns beskrivna från i USA. Förstås. Statens våldsapparat är ju till för att slå vakt om den bestående ordningen.

I USA finns beslut om att federala militära kommendanter i extraordinära omständigheter får sätta in styrkor vid social oro, vilket Steigan tidigare påpekat.

Pentagon har byggt upp en styrka på 20.000 män och kvinnor för detta ändamål. År 2009 betalade USA:s arme Rand Corporation för en studie som drog upp riktlinjer för en sådan militär styrka. Den angivna syftet är förstås för att bekämpa terrorism.
En bakgrund är den ekonomiska krisen och ”Occupy Wall Street”-rörelsen som ebbade ut och splittrades bl.a. till följd av infiltration av agenter med uppgift att splittra rörelsen. I USA har militären rätt att arrestera och fängsla människor, inklusive amerikanska medborgare, utan att behöva utforma en anklagelse eller ställda dem inför rätten, enligt Defense Authorization Act från 2011.

Pål Steigans artikel
Har du ikke hørt om byen Schnöggersburg, sier du? Ta det med ro – inntil videre – det hadde ikke jeg heller, enda jeg har vært like ved den et par ganger. Byen er nemlig ingen by, men et militært treningsfelt der Bundeswehr og andre EU-hærer skal trene seg på å slå ned folkelige opprør. De 0,01% som hersker over oss har åpenbart en stor angst for at det i framtida ikke vil være nok å satse på manipulerte valg og en systemlojal presse. De regner med opprør som kan true makta deres – og da er det greit å trene på å knuse opprør.

schnöggersburg
Modell av Schnöggersburg (ovan)

520 bygninger, egen T-bane og ingen innbyggere.
Treningsbyen med det lite velklingende navnet Schnöggersburg bygges nå ut i et området som på kartet er ført opp som Vogelschutsgebiet – fuglereservat, og det ligger fem mil nord for byen Magdeburg i det som en gang var DDR. Der bygges det nå en by, eller en bykulisse, på 1,5 x 2,5 kilometer som skal romme 520 bygninger, gater, veier, T-bane, industriområde, en 22 meter bred elv og til og med en moské som også kan gjøres om til kirke. Det skal bygges skoler, et sloss og et kasino. Og det hele bygges bare for militær trening. Kampen mot sosiale opprør må være så realistisk som mulig.

I første byggetrin ble det investert 62 millioner euro i denne øvingsbyen, i neste omgang skal det Schnöggersburg kartbrukes ytterligere 35 millioner. Hele anlegget skal stå ferdig til 250 treningsdager i året i 2017, men allerede i 2015 vil Bundeswehr begynne å øve der.

Frykter opprør

I to studier fra ”European Institute for Security Studies” med tittelen ”Urban Violence and Humanitarian Challenges og What ambitions for European defence in 2020?” advares EU-eliten om faren for økt sosial uro:
Djuptgående ulikhet når det gjelder økonomiske, politiske og sosiale ressurser … forverres av globalisering og nyliberale prosesser. … Vi står overfor økende, eksplosive spenninger i de fattigste lagene av befolkninga.

I følge den sistnevnte rapporten vil EUs militære styrker blant annet få til oppgave å “beskytte de globalt rike fra spenninger og problemer som kommer fra de fattige” (side 75). Denne delen av rapporten er skrevet av Tomas Ries, lektor på Försvarshögskolan i Sverige og rådgiver for Carl Bildt. (Anders Romelsjö: Några citat till” ”The defining political fault lines generating major violent confrontations are shifting away from yesterday’s horizontal peer competition between elite states and towards the vertical tensions between different global socioeconomic strata.While we have an increasingly integrated elite community, we also face increasingly explosive tensions from the poorer strata below; As the ratio of the world population living in misery and frustration will remain massive, the tensions and spillover between their world and that of the rich will continue to grow.” )

Tyske Bundeswehr (dvs. Forsvaret) har gjort en studie av hva konsekvensen av synkende oljeproduksjon vil kunne bli for politikk og økonomi i verden. ”(Peak oil – Sicherheitspolitische Implikationen knappe Ressourcen).” Utrederne ser for seg at fall i oljeproduksjonen vil føre til at viktige samfunnsfunksjoner og kanskje hele stater vil kollapse. Helt eller delvis sammenbrudd i samfunnets nøkkelfunksjoner kan skape «rom for ideologiske og ekstremistiske alternativer til dagens regjeringssystemer.». Dette kan igjen føre til åpen konflikt.

Bundeswehr trener på innsats i en by
Bundeswehr militære-urban-uro

Det er i dette perspektivet både Tyskland og EU ser det som viktig å trene militære avdelinger til å operere i byer. De ser for seg sosiale opprør på grunn av fattigdom, raseri mot de rike og sammenbrudd i samfunnsfunksjonene. Og da må militære styrker være trent til å ta kontrollen og slå ned opprøret. Åtte EU-land har gått sammen om å opprette ”European Gendarmerie Force”, som er en av de enhetene som kan komme til å delta i å slå ned opprør. Foreløpig er styrker derfra bare blitt brukt i Bosnia, Haiti, Afghanistan og Den sentralafrikanske republikk, men den kan også brukes i EU-landa. Det er en militarisert politistyrke som kan settes inn på oppdrag fra EU, NATO eller ad hoc-koalisjoner, som det heter på styrkens hjemmeside.

Treningssentret i Schnöggersburg vil bringe Tysklands og EUs evne til å slå ned sosial uro og opprør opp på et helt nytt nivå. Der vil man trene opp 20.000 soldater i året og det vil bli det største militære treningssentret i Europa.

Gamle sosialister har sluttet å tro på revolusjonen, men det har tydeligvis ikke den politiske og militære eliten. De har skjønt at den ekstreme ulikheten i verden og de kommende økonomiske, økologiske og sosiale krisene vil utløse opprør. Og de forbereder seg på å slå dem ned.”

Vad är terrorism? (Inlägget 5/10 2013 http://jinge.se/mediekritik/5000-ganger-fler-dodade-i-mord-an-av-muslimsk-terrorism-i-usa-efter-11-september.htm)
”En intressant analys av detta svåra begrepp ges av Michael Brenner, professor i International Affairs Vid Pittsburghuniversitetet i Counterpunch.

Ofta används ”terror” för att uppnå politiska syften. Det kan handla om en rebellgrupp försöker störta en befintlig regering eller en regering eller ockupant som försöka undertrycka en oppositionsrörelse. Båda angriper civila med våldsamma medel. Den önskade effekten är ofta att urholka tilltron till att myndigheterna kan ge trygghet och stabilitet.

Rebeller i Syrien (New York Times)

Detta har varit logiken bakom terrorismen som strategi på många ställen: bland annat i Irak, Afghanistan, Vietnam, Somalia, Iran, Kashmir och Sri Lanka. Å andra sidan kan myndigheten som har makten använda liknande våld för att straffa civilbefolkningen om den ses som tillmötesgående mot de upproriska. Detta syftar till att skrämma och få fram budskapet att om upprorsmännen slår sig ihop med civila riskerar de senare också att bli offer. Detta mönster har varit tydligt i USA:s ockupation och åtgärder mot uppror i Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia samt massivt i Vietnam.

USA har i denna mening bedrivit terror i alla dessa länder.
Definitionerna av terror som Washington gör är tvetydig. USA:s regering har stiftat lagar (t.ex. Patriotic Act, Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), National Defense Authorization Act (NDAA) som är grundade på breda formuleringar av vad som utgör terroristhandlingar och inkluderar kategorin medhjälp till terrorism.
Frihetsgudinna gråter bild

Dessa lagparagrafer är så löst formulerade att rent praktiskt är en terrorist någon som myndigheterna vill kalla en terrorist. För vetenskapliga och analytiska syften används termen ”terrorismen” så allmänt att den blir värdelös. För etiska bedömningar är dessa breda formuleringar meningslösa eftersom de inte redovisar frågorna om normer, ansvar och redovisningsskyldighet på något användbart sätt.

Mot denna bakgrund är det vanliga antagandet att terrorism är något som karakteriserar rebeller, kvalitativt skiljt från våldet av etablerade regeringar eller ockupanter inte hållbart.

intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , ,


2 svar till “Förberedelser för att slå ned folkliga uppror”

  1. Det var precis det som var meningen med ”terrorist attackerna” i Köpenhamn. Det luktar insider jobb på långa vägar, liksom Charlie Hedbo. Vem näst? Italien? Sverige? De rullar cirkusen igen med samma scripta, samma visa och ny lagstiftningar ”mot terrorism” – vilket i själva verket betyder bye, bye yttrandefrihet.

  2. Det börjar bli riktigt otäckt med attacker från etablissemanget mot yttrandefriheten, med EUGENDFORCE, med arresteringar av människor som kritiserar regeringarna, media och EU. Det märks att de som styr världen (bankirerna, EU-politrikerna, gamla Gladio-operatörer, MB i en ohelig allians?) börjar bli riktigt rädda for folkliga uppror.