En kvinnonyhet i – Skuggan


Idag berättar SvD om kvinnors bristande hjärtsjukvård, och om en kampanj som drivs i Sverige av professorn och överläkaren Karin Schenck-Gustafsson.

SvD: ”- Traditionellt har det här varit männens sjukdom, säger hon och påpekar att folk i allmänhet felaktigt tror att cancer är en vanligare dödsorsak för kvinnor än vad hjärt-kärlsjukdomar är. I själva verket dör nästan varannan svenska på grund av krånglande hjärta eller cirkulations-
system, medan motsvarande siffra för exempelvis bröstcancer är tre av 100”,
säger Karin Schenck-Gustafsson till SvD.

Själv tillhör jag det allt större antal människor som legat på sjukhus flera gånger för både infarkt och andra hjärtrelaterade åkommor. Bortsett från det självklara konstaterandet att den offentliga hjärtsjukvården drivs på ett synnerligen professionellt sätt kan man även som patient rätt snart se genusrelaterade skillnader.

Eftervården av en infarktpatient har jag ingen erfarenhet av som kvinna av lätt insedda skäl, men jag har träffat ett antal kvinnor som har drabbats av infarkt. Den traditionella stereotypen med en tryckkänsla över bröstet och stickningar i vänsterarmen gäller långt färre kvinnor än män. Det är tyvärr standard att kvinnors infarkter diagnostiseras betydligt sämre och senare än hos deras olycksbröder.

Många av de kvinnor jag talat med har berättat om ”ont i magen” eller ”ont i ryggen” och liknande relativt ospecifika symptom. Andra har berättat om svårigheter att andas och värk i nacke och hals. Man behöver inte vara raketforskare för att inse hur svårt det kan vara att upptäcka en begynnande infarkt med den sortens besvär.

I artikeln omtalas några exempel på hur kvinnor hamnar på en medicinavdelning i stället för en specialiserad hjärtavdelning, och en del av den problematiken står att finna i de delvis allmänna symptom som förekommer.

Samtidigt så visar det tydligt på behovet av en rejäl forskningssatsning på kvinnorna inom hjärtsjukvården. Kampanjen kommer att kulminera på kvinnodagen den 8 mars och det vore önskvärt att regeringen avsatte en rejäl summa pengar till den forskningen.

Tänk på att varannan svensk kvinna kommer att dö till följd av en kardiovaskulär sjukdom, dvs. hjärtinfarkt eller en annan cirkulationsstörning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Karin Schenck-Gustafsson, Sjukvård, Forskning, Hjärta, Genusperspektiv, Hälsa, Vård, 8 mars, Kvinnodagen, Politik[/tags]


6 svar till “En kvinnonyhet i – Skuggan”

  1. Om man läser artikeln och kommentarerna på svd.se, så visar det sig att det inte finns någon könsskillnad! Att kanske hälften av kvinnor OCH MÄN dör av kardiovaskulära orsaker beror på att man i dödsattesten måste uppge en dödsorsak. Man kan inte i svensk statistik idag dö av ”ålder”, däremot av hjärtsvikt. Och här finns ingen skillnad mellan könen… En storm i ett vattenglas!

  2. Titta på socialstyrelsens hemsida, kolla statistiken kompenserat för ålder. Ingen skillnad! Kolla alltid källan. Det finns annars skillnader överallt, som i vård av cancer. Jämför man vård och dödlighet i prostatcancer och bröstcancer, ser det oerhört orättvist ut till männens nackdel – tills man kollar på just åldersfördelning och på hur snabbt sjukdomarna utvecklas, samt hur behandlingsbara de är. När det gäller nyhetsrapportering om orättvisor i samhället, måste man alltid gå till källan. Gör det!

  3. Har man legat på ett antal hjärtavdelningar så har man tillgång erfarenhet så det räcker..

  4. Alla vet väl hur man ska undvika hjärt och kärlsjukdomar? Motion och att undvika cigaretter. Nu gillar jag iofs att röra på mig, men jag dör då hellre tidigare i en hjärtinfarkt än att tyna bort med liggsår på ett underbemannat ålderdomshem. Vari ligger denna önskan att bli så gammal som möjligt?