Den Statliga Propagandan


Idag tar Dagens Nyheter upp en angelägen fråga på ledarplats i tidningen, artikeln handlar om onödiga myndigheter, verksamheter där några helt saknar relevans.


DN:
”Politiska ambitioner har fött ständigt nya myndigheter. Ibland med lyckat resultat, men många gånger utan positivt bidrag – eller med rent av negativt. I dag finns omkring 300 myndigheter i Sverige, varav somliga med liten relevans.

Diskussionen om myndigheters vara eller icke-vara har inte enbart bottnat i ekonomiska överväganden – det går att spara pengar – den har också gällt myndigheternas roll som opinionsbildare. En del myndigheter har i allt för stor uträckning försökt påverka våra attityder i stället för att hålla sig till sin grundläggande uppgift – att genomföra politiskt fattade beslut.”

En av de myndigheter som tillskapats helt och enbart av skälet att de ska påverka den allmänna opinionen är Forum För Levande Historia, FFLH. Den skapades som bekant av en religiös f.d. statsminister som ansåg att hans favoritland Israel var alltför styvmoderligt behandlat i svenska tidningar.

FFLH:s mediala genombrott kom när Henrik Bachner, Anders Lange och Heléne Lööw presenterade en grovt missvisande undersökning om den svenska antisemitismen, en undersökning som kritiserades mycket hårdhänt av den svenska forskarkåren. Den beskrevs som amatörmässig och forskare på Göteborgs Universitet hävdade att man inte kan använda så ledande frågor som Bachner och Lange gjort, och inte heller tolka svaren på det sätt man då uppvisade.

FFLH kostar de svenska skattebetalarna mer än fyrtiofem miljoner kronor om året. Det är vad vi betalar för att numera ha en statlig myndighet som tagit på sig uppgiften att indoktrinera skolbarn. Man har dessutom, som Heléne Lööw gjorde i Ekots lördagsintervju, använt rena lögner för att trumma in sitt politiska budskap. Där hävdade hon att den svenska vänstern var antisemitisk trots att Folkpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna plus Sverigedemokrater och Nationaldemokrater enligt deras egen undersökning var betydligt mer antisemitiska än vänstern.

Ur den aspekten är det förvånande att inte Dagens Nyheter pekar på just den myndigheten också när de nu väljer att berätta om några onödiga myndigheter på ledarplats i tidningen. Jag undviker att här spekulera om orsaken till Dagens Nyheters val.

Den utredning som DN talar om har i direktiven krav på —->

propaganda

DN: ”…saklighet och opartiskhet måste gälla. Därför bör myndigheterna hålla sig borta från politiska frågor som kan vara kontroversiella. Och de ska inte vara producenter av eller megafoner för olika ideologier.”

Inte heller i detta sammanhang nämner Dagens Nyheter FFLH. Historieforskare i Sverige protesterar mot att vi har en myndighet som producerar en reviderad historiebeskrivning, något som endast förekommit i gamla öst-
blocket och i länder som Kina och Nordkorea. Idag kan vi konstatera att Sverige har denna myndighet kvar, det är tveksamt om Kuba har det i nuläget och då är det kanske bara Sverige och Nordkorea.

Men så länge den reviderade historiesynen överensstämmer med sittande regerings ideologi som kommer antagligen inget att ske, lika lite som att Dagens Nyheter skulle peka på detta för staten så obehagliga faktum.

Jag har idag e-postat Jonas Morian, som är pressansvarig på FFLH, och frågat om det finns signaler som tyder på att myndigheten kommer att få sina direktiv ändrade. Jag kommer att återkomma med svaret.

DN:s ledare Jag skrev om FFLH it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Forum för Levande Historia, FFLH, Eskil Franck, Heléne Lööw, Anders Lange, Henrik Bachner, Jonas Morian, Historieförfalskning, Göran Persson, Antisemitism, Politik, Politiskt styrd Historia, Indoktrinering, Staten, Forskning, Nordkorea[/tags]


2 svar till “Den Statliga Propagandan”

  1. Och nu får skolbarnen, tack vare Göran Persson och den nuvarande regeringen en historiebeskrivning som är regelvidrigt sionist/fascistanstucken, osann och långt ifrån
    den objektivitet man förr, åtmistone påstod sig vara för.