Dagens Arena svamlar om Bloggosfären


Björn Elmbrant tillhör en av mina favoriter när det gäller samhällskritisk journalistik. Och när det gäller hans krönikor i radio så har jag till och med e-postat honom för att höra om de fanns att tillgå i utskriven form. Så när han nu visar, med all önskvärd tydlighet, att han inte har en aning om vad han skriver om så är jag beredd att överse med den fadäsen. Han blandar nämligen ihop The Pirate Bay med bloggosfären på ett oacceptabelt sätt.

BE/Dagens Arena: ”Justitieminister Beatrice Ask (m) vill se över offentlighetsprincipen, sedan obduktionsbilder på de mördade barnen i Arboga hamnat på nätet via The Pirate Bay…

…Men det är konstigt att delar av bloggosfären, som förstått att FRA-lagen är ett dödligt hot mot den personliga integriteten, inte begripit att publiceringen av obduktionsbilder på mördade barn också hotar integriteten.

En del av dessa fjuniga killar, som aldrig lämnat tonårstrotset, verkar inte ha en susning om det politiskt-filosofiska dilemmat att frihet för många också kan inneböra en brutal ofrihet för vissa. För så är det i Arboga-fallet. Pappan till de mördade barnen, som ville ha bort de här bilderna på nätet, fick svaret från The Pirate Bay att det var ett jävla tjat: ”Nej, nej och åter nej”. Då ställdes principer mot empati, ideologisk förblindelse mot gott omdöme…

…Nu är det dags för bloggosfären att bli vuxen. Om ni kunde enas om FRA-lagens uselhet, måste ni nu klara nästa steg. Från att sakna makt har ni visat att ni har makt. Men med makt följer alltid ansvar.

Alltså måste bloggarna ta sig i kragen och skriva sig samman om något slags hedersregler för nätet, för att slippa lagstiftning. Om ni inte kallar till en ”bloggarriksdag” inom de närmaste månaderna för att fixa detta, vet vi att det är er vi ska skylla på, om det blir så att staten slipper granskning och det privata kan profitera på våra skattepengar utan folklig insyn.”

Björn Elmbrant

Jag läste inte alla bloggar när det gäller skriverierna om dessa obduktionsbilder. Jag läste några, och de var i olika grad inne på samma linje som undertecknad. Bemötandet av pappan var under all kritik, något som rimligen inte ska behöva hända. Dessutom kommer troligen yttrandefriheten att inskränkas på grund av The Pirate Bays agerande som jag tidigare skrivit om. Det är tragiskt att man i något slags nyliberal frihetlig anda ska vägra brottsoffer empati utifrån något slags yttrandefrihetsperspektiv. För oavsett hur man ser på denna fråga så måste individens rätt gå före högtravande principer i en imaginär kamp för ”yttrandefrihet”. The Pirate Bay har skjutit sig själva i foten, och de har inte gjort det med en slangbella utan med en 70 mm Boforskanon.

Men när Björn Elmbrant sätter likhetstecken mellan The Pirate Bay och bloggosfären så visar han antingen upp en betydande oförmåga att

Björn Elmbrant

läsa sitt eget manus, eller så åskådliggör han bara sin egen okunnighet. Jag vet inte vilket som är värst men jag vägrar att ta något ansvar för The Pirate Bays agerande och vill inte bli sopad med den Elmbrantska kvasten.

Dessutom anser jag att det framgår att även bloggläsarna tar avstånd från The Pirate Bays agerande, ett agerande som fler än under-
tecknad betraktar som något slags frihetlig extremliberalism. På denna blogg skrevs 57 kommentarer varav en majoritet ansåg att The Pirate Bay borde ha hörsammat pappans vädjan. Och min egen åsikt i frågan framgår tydligt både i texten och i kommentarerna.

I slutänden kokar frågan ner till funderingar om inte den typen av bilder bör omfattas av en särskild offentlighetsprövning från rättens sida. Eller möjligen något slags förbud mot offentliggörande med hänsyn till brottsoffren, för att skydda både avlidna och efterlevande. Det är utomordentligt viktigt att förunder-
sökningsprotokoll från polisen blir offentlig handling efter domen, möjligen behöver man utreda om obduktionsbilder ska vara det. Jag kan för egen del tänka mig att dessa ska vara tillgängliga på domstolen, men att de i händelse av att de lämnas ut förses med en hemlig-
stämpel och ett publiceringsförbud.

Jag vänder mig mot att som bloggare bli sammankopplad i något avseende med The Pirate Bay. Jag har hämtat filer därifrån, och därmed fildelat. Jag anser dessutom att företeelsen som sådan är både viktig och fyller flera behov. Men när en i övrigt sansad journalist skyller Bloggosfären för misstag som The Pirate Bay gjort så blir jag besviken.

Med Dagens Arenas artikel visar man att det inte bara är The Pirate Bay som kackat i det blå skåpet.

SDS12 it

Andra om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Pirate Bay, Fildelning, Arbogamordet, Barnamord, Förundersökningsprotokoll, FUB, Polisutredning, Bilder, Politik, Yttrandefrihet, Moral, Etik, Björn Elbrant, Dagens Arena[/tags]


11 svar till “Dagens Arena svamlar om Bloggosfären”

 1. sant

  bloggosfären är en egen jordklots och ytterst pluralistisk

  snacka om polsk riksdag det där skulle bli

  HERREGUDRUN LÅT EMBRYO GÖRAN SIN RÖST HÖRD HERREGUDRUN KAN VI INTE TRÖSTA DEN SOM TRÖSTAR RÖTT TRYCKER NU DEN SOM TRÖSTAR BLÅTT TRYCKER NU

  men att etik och moralfrågorna diskuteras är – för det fria nätets skull – nödvändigt

  och att den illegala fildelningen och brotten mot upphovsrättslagen upphör är – för det fria nätets skull – nödvändigt

 2. Är inte detta inlägg i debatten på lindelof.nu ganska klargörande?

  ”I Sekretsslagen kapitel 7 med rubriken Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden kan man i § 22 läsa följande:

  Sekretess gäller hos domstol i brottmål … i fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga, för uppgift om enskilds … personliga förhållanden … om det … kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

  Uppenbarligen har tingsrätten inte ansett att materialet är av den arten att kap 7 § 22 är tillämpligt. Därmed är materialet offentligt. Det som är offentligt är just offentligt, någon halvoffentlighet eller lämpligt lagom offentlighet finns inte.”

  Ansvaret ligger alltså hos tingsrätten. Man kan tycka att den borde låtit obduktionsbilderna omfattas av sekretesslagstiftningen, liksom att The Pirat Bay inte borde lagt ut dem även om de är offentliga. Men debatten blir ju helt fel när den fokuserar på budbäraren.

  Är det inte så att lagen räcker som den är och att dessa frågor bäst löses i en fri samhällsdebatt och inte genom ytterligare begränsningar av offentlighetsprincipen genom lagstiftning. Tingsrätten måste ju alltid göra en bedömning vid tillämpning av lagen och budbärarens vidarebefodran av det som är lagligt är ju inte alltid lämpligt.

  MVH

  Lasse W

 3. Lasse! I min bloggpost ovan fokuserar jag på Elmbrants artikel i Dagens Arena.

  Framgår inte det?

  Det du tar upp hör hemma i min gamla bloggpost från i förrgår.

 4. Jinge, jag menar fokus för hela debattden, inte på din senaste blogg.

  MVH

  Lasse W

 5. Jinge: Försöker igen då. Jag kan inte se att det finns något sammanhang mellan bloggosfären och fildelning. Att försöka framhäva att bloggosfären skall reglera sig självt genom nån slag etiska regler visar ju att vederbörande inte riktigt har klart för sig vad yttrandefrihet innebär?

 6. Visst är artikeln dålig, fast skandalöst tycker jag är att ta i.

  Elmbrant har väl drabbats av moralpanik och det i kombination med ett medium som han inte riktigt fattar. Ingen bra kombination för en journalist, speciellt tråkigt när det drabbar en person som brukar vara mer klarsynt.

  Det där med alkolås (annan bloggpost) var en bra idé men tänk om man kunde få ett lås som också kände av när man drabbats av moralpanik.

  Låt oss hoppas att Elmbrants panik släpper och han återfår sin klarsynthet.