Bonniers och Margot Wallström i maskopi?


Att Bonniers och Dagens Nyheter velat få bort presstödet är ingen nyhet, inte heller att de spelar under täcket med EU-kommis-
sionen. Det nya är att Margot Wallström agerar på tvärs med allt vad offentlighets-
principen står för.

Journalistförbundets ledning skriver i en debattartikel på DN Debatt: ”Margot Wallström vill helt strypa möjligheten till insyn i enskilda ärenden. De handlingar som Bonniers har försett EU-kommissionen med i syfte att strypa presstödet till konkurrenttidningar lämnas helt enkelt inte ut från Bryssel. De hålls hemliga med hänvisning till EU-kommissionens inre hantering av presstödet. Kommissionen struntar i det allmänintresse som ligger i nyhetskonkurrens mellan stora dagstidningar och maximalt goda villkor för politisk debatt. Än värre är att ansvariga kommissionären Margot Wallström nu föreslår att inga som helst enskilda ärenden som lämnats in till EU-kommissionen ska kunna granskas utifrån. Därmed har kommissionen tagit ställning emot ökad öppenhet och för förstärkt hemlighållande.” (ur ingressen)

Att Bonniers gärna ser att Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet försvinner som konkurrenter är välkänt. Tyvärr sker detta i en tid då Dagens Nyheter politiseras alltmer på nyhetsplats. Vill man höra vad familjen Bonnier tycker om vår samtid så står det numera att finna i praktiskt taget hela tidningen, inte bara på ledarplats. Jag har påpekat det ett antal gånger tidigare, och bland andra så har vår före detta statsminister sagt upp sitt abonnemang av just det skälet. Han uppgav det i den så omdebatterade intervjuserien som Erik Fichtelius gjorde.

Tyvärr så påverkar den politiseringen nyhetsvärderingen i allra högsta grad. Vissa nyheter dyker helt enkelt inte upp, inte ens i telegramform i DN. Själv roade jag mig ett tag med att jämföra de bägge stora morgon-
tidningarnas rapportering från Mellanöstern och skillnaden var dramatisk. Tyvärr innebär en politisering av nyheterna ett hot mot demokratin i förlängningen. Bonnierkoncernen har ett mycket stort antal tidningar och tidskrifter, de har dessutom köpt in sig i filmindustrin och är en av storägarna i TV4.

När då papperstidningen uppvisar starka tendenser till att undervärdera visst nyhetsmaterial så kan man med visst fog oroa sig över televisionen som är ett mycket starkt påverkande nyhetsmedium. Själv har jag ingen TV, så jag kan inte bedöma den saken, men jag har läst om att en sådan obalans redan finns i TV4:s nyhetsrapportering.

När Svenska Dagbladets ledning uttalat sig om presstödet så har de sagt saker som att de måste inleda planeringen för lägre inkomster, och att det arbetet redan har påbörjats. Hur jag själv som läsare ska agera är rätt självklart, jag ska förnya mitt abonnemang på SvD och jag hoppas att så många som möjligt gör just det. Hade SvD varit betjänta av en reklamplats på min hemsida så hade de givetvis fått det utan någon kostnad. Dessvärre så tror jag inte att de skulle bli smickrade av en sådan…

Monopol

Som nyhetsförmedlare finns det, som jag ser saken, två riktigt duktiga. Dessa är Sveriges Radios Ekoredaktion och Svenska Dagbladet. Man behöver faktiskt inte läsa SvD:s ledare, inte heller behöver man lyssna på Lantz i P1.

Att just Margot Wallström skulle gå Bonnier-
koncernens ärenden överraskar mig en del: ”I sitt förslag till nya EU-regler för insyn löser den ansvariga kommissionären Margot Wallström avvägningen mellan demokrati och besluts-
effektivitet med ett enkelt penndrag. Hon stryker helt enkelt möjligheten att ens begära ut den typ av handlingar som Bonniers har lämnat in till kommissionen.”

Att Bonnier smyger med sin attack mot SvD må vara förklarligt, men att Margot Wallström går deras ärenden bådar inte gott med tanke på att hennes uppgift lär vara att påverka folks attityder till EU till det mer positiva.

C J Bonnier: ”…det känns angeläget att vi kan komma till en ordning också för nätet som vi redan har för andra områden. Svenska medier håller hög standard och medier som Bonnier äger når ut till hela svenska folket, varje dag. Med detta stora genomslag följer ett stort ansvar för oss som ägare och för våra chefredaktörer och medarbetare”. i DN SvD

Andra om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Bonnier, Bonnierkoncernen, Margot Wallström, Svenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Mediemonopol, Åsiktsmonopol, Konkurrens, Tidningsstöd, TV4, Dagens Nyheter, Politisering, Nyhetsvärdering, Politik[/tags]


4 svar till “Bonniers och Margot Wallström i maskopi?”

 1. Kan man inte driva en tidning med vinst skall man göra något annat. Samma gäller f.ö. politiska partier och jordbruk. Har aldrig förstått varför mina skattepengar skall gå till produkter som inte går att sälja.

 2. @enslingen på skäret:

  Men du betalar väl ingen skatt i Sverige?

  Men du betalar till franska bönder, alltid nåt… :)

 3. Efter att alliansen erhållit regeringsmakten genom att ha knyckt vänsterns retorik och betonat den s.k ”arbetslinjen” så har svenskarnas ”valfrihet” inom de flesta områden krympt oroväckande och ”utanförskapet” bara växt.
  Att familjen Bonnier bakvägen genom EU söker få monopol över svenska media är de allvarligastet hotet demokrati. och yttrandefrihet i Sverige sedan Andra Världskriget.

 4. Jag tycker det är lite mycket snick snack från Jinge. Det är väl för tusan (ursäkta språket) inte bara DN som är politiserade. När jag tittade på TV under sossarnas tid så var SVT mer politiserad än TV4. Exempelvis hade TV4 den duktige och objektive utrikeskommentatorn Bo Karlström, medans SVT hade de amerikanvänliga Norborg och Fredriksson.
  Glöm heller inte att det var SVT som sände Agenda med Adaktusson.