Bilismens miljöeffekter dödar tusentals varje år


Idag berättar Dagens Nyheter i en artikel att dubbdäcken dödar tjugofem stockholmare i år genom de partiklar de river upp ur väg-
banorna i staden.


Samtidigt hävdar DN
att de övriga luftföroreningarna som bilismen orsakar dödar trettiofem, en undersökning som jag läste från Umeå universitet talade om minst 500 döda i hjärt-kärlsjukdomar till följd av bilismen i Stockholm. Och då räknar man inte med alla andra miljöstörningar som leder till ohälsa, som t.ex. buller, för att inte tala om den globala uppvärmningen.

När det gäller de miljöskadliga effekterna av bilismen i våra städer så sitter regering och riksdag på utmärkta verktyg för att få ner utsläppen. Man kan stifta lagar som begränsar privatbilismen i städerna, man kan bygga ut kollektivtrafiken och göra den spårbunden. Sänker man avgifterna för kollektivresandet samtidigt som man höjer trängselskatterna så kommer luftföroreningarna att minska.

Vad gör då politikerna i Stockholm stad? Jo de höjer priset för kollektivresorna, och om några dagar höjs det igen, för andra gången sedan högern vann valet. Och man satsar på att bygga ut och förbättra trafiklederna för den mest hälsofarliga trafiken. Men DN vore inte DN om man inte samtidigt hade en ledarartikel om hälsan och där trycker på det individuella ansvaret. Man skriver om det hälsovådliga med att inte motionera tillräckligt.

DN: ”…men om man ska börja någonstans så är det med att försöka vrida den svenska omhändertagandekulturen åt motsatt håll, åt mer av eget ansvar. Vi måste sluta sitta med armarna i kors och vänta på att andra ska lösa våra problem. Det finns inget skäl att moralisera. Att de flesta sjukdomar i någon grad är självförvållade är ingen anledning att neka människor den medicinska

behandling som finns. Men läkarvetenskapen kan inte ordna allt. Och det är i de fallen vården måste vara tydlig med att lägga ansvaret där det hör hemma: hos individen.”

På ledarplats talar man om individuellt ansvar, på nyhetsplats talar man om dubbarnas skadliga effekter. Ingenstans talar man om det ansvar som regering och riksdag har, eller det ansvar Stockholms kommunfullmäktige har. Möjligen anser DN att vi ska sluta sitta med armarna i kors och låta andra lösa våra problem utan stället sprida fotanglar ((speciella spikar som skadar bildäck )) på infartslederna varje morgon.

Politikerna verkar inte ha något ansvar enligt DN.

DN1

Andra om , , , , , , , , , ,

[tags]Mediekritik, DN, Politik, Trafik, Miljö, Dubbdäck, Luftföroreningar, Växthuseffekten, Kollektivtrafiken, Avgaser, Buller[/tags]


12 svar till “Bilismens miljöeffekter dödar tusentals varje år”

 1. Angående vägverkets högljudda kampanj med skattemedel mot dubbdäck så är det talande att inte en rad finns som nämner hur många liv dubbdäck räddar per år. Det är garanterat mer än 25 stycken. Låt Sverige ha dubbdäck! Lite dumt blir det allt när vägverket och debatten pratar om krav på dubbdäck för utländska bilar och långtradare samtidigt som denna hetskampanj mot dubbdäck hålls.

 2. Bort med dubbdäcken i södra halvan av Sverige. Det är bättre att folk lär sig köra bil. Vi som kör buss får inga dubbdäck på våra bussar. Vi får ofta köra omkring med slitna sommardäck med ett mönsterdjup ner till endast 1,6 mm. Sådant kräver att man inte hetsar i trafiken och det borde de vanliga bilisterna också lära sig, för då skulle olyckorna minska radikalt. Jag har över 100 000 mils erfarenhet sedan 1972 och har kunnat köra MC, bil och buss utan dubbdäck. Det finns ju bra vinterdäck utan dubbar som fungerar fint.

 3. Micke och Martin, att höja sin egen och sina medtraffikanters säkerhet genom att använda dubbdäck sänker alltså andras säkerhet. Det är naturligtvis oacceptabelt att köpa sig litet säkerhet för somliga genom att skada andra. Vill man ha fullkomlig säkerhet i de två avseendena så behöver man inte köra bil överhuvudtaget när det är halkvarning.

 4. Om ledarsidan pratar om personligt ansvar för ens hälsa inom områden man inte själv kan påverka genom konsumtion, undra vad dom vill att man ska göra då? Kanske ska ta det personliga ansvaret att bli aktivist istället? För om jag inte kör bil, och det finns en risk att biltrafiken dödar mig… hur ska man skydda sig på annat sätt än att få bilarna att sluta köra? Är det nån som vet nån bra fotangelsförsäljare? Behöver sprida lite sånt som strössel på motorvägen :)

 5. Ken…

  Jag upplever att jag har behöver dubbdäcken bättre när jag på vintrarna är ner till Stockholm och söder om det än jag behöver det här uppe i övre Norrland med riktigt vinterföre. För i Stockholm och söder om det så är det ju mest is på vägarna. Det bästa för miljön är nog att stänga av städerna från att köra privatbilar och bygga ut kollektivtrafiken istället.

 6. Olas synpunkt om vilka vägar som är isiga och hala är helt riktig. I norrland är vägarna torra och sträva större delen av vintern medan från mellansverige och söderut är de ofta blöta och isiga. Faktum är att behovet av dubbdäcken på vägarna runt t.ex. mälardalen är mycket större än i gällivare trakter av det skälet.
  Dessutom är snöoväder mycket mer besvärliga i de stora öppna odlingslandskapen och fjällvärlden än i skogslänen. I skogslänen är det sällsynt med meterhöga snödrivor av packad snö som växer upp på någon timme.

 7. Ola. Jag har alltid bott och kört i Stockholmstrakten och tycker inte att vi behöver dubbdäck här. Det är endast några få dagar per år som det kanske kan vara bra med dubbdäck (t.ex. 1 novemer 2006). Dubbdäck är alltså inte alls nödvändigt. De få gånger det blir extremväder låter man helt enkelt bli att köra. Vi måste anpassa oss efter förutsättningarna och börja inse att vi kan behöva stanna hemma när naturens krafter ställer till det med halka eller storm så att vägarna blir ofarbara. Det är inte så ofta det sker.

 8. Ken.

  Jag håller med dej att om man kan låta bilen stå när det blir isigt så är det inga problem. Men tyvärr finns det allt för många som varken kan eller har det omdömet att dom låter bli bilen.

 9. Ken, man kan inte stänga ned samhället varje gång det snöar litet. De samhällsekonomiska effekterna av en genomsnittsvinter (inte denna då) skulle bli förödande.

 10. Börja med och studera riskerna med passiv rökning.. Det är nog mer angeläget än dubbdäck i dagens läge där många lider i det tysta med niktionmissbrukande och rökspridande grannar som skickar in giftig rök in i andras lägenheter..