Åtala Påven!

Nu berättar Expressen att ett par författare vill att påven ska åtalas när han kommer till Storbritannien, orsaken är att han medverkat till att skydda en präst som begått sexuella övergrepp på barn.

EX: ”Chiles ex-diktator hamnade i husarrest i London i två år. Nu vill två författare få påven åtalad när han kommer till Storbritannien. – Det institutionaliserade förtigandet av våldtäkter av barn är ett brott i alla lagböcker, säger Christopher Hitchens. Benedictus XVI anklagas för att ha skyddat en präst som erkänt sexuella övergrepp på barn. Nu kan påvens agerande bli ett rättsligt ärende. ”

Det är antagligen en hyfsat rimlig önskan från författarnas sida, i alla fall om inte den tanken lanseras bara för att förbättra försäljningen av författarnas egna böcker. Själv undrar jag förstås om man inte kan åtala alla kyrkliga ledare för att de ägnar sig åt omfattande bedrägerier? De försöker nämligen göra gällande att det finns en gud vars lagar och regler måste följas, och de samverkar också med varandra genom att sprida dessa skrönor.

De skriftliga urkunder de åberopar kallas Bibeln, ett verk som är ett hopplock av diverse sagor och sägner som sedan olika religiösa samfund sprider trots att frågan om upphovsrätt är långt ifrån klarlagd. Inom Islam har man en liknande företeelse som kallas Koranen. Frågan är om det är ärke-
ängeln Gabriel, gud eller Mohammed som ska anses ha rättigheterna, men det är ändå en lättare fråga. Profeten har funnits, vilket vare sig gäller ärkeängeln eller gud.

påven

Det kanske är på tiden att vi kriminaliserar religionen, vi har alla blivit vittne till hur religion används för att förtrycka människor, ja till och med för att starta krig. I veckan ska många av världens ledare samlas i USA för att diskutera kärnvapenspridning, då är det väl dags att också ta upp frågan om spridning av diverse religioner?

[/ironi]

intressant Tags: , , , , , , , ex ab dn t

  4 comments for “Åtala Påven!

Comments are closed.