Åtala Påven!


[column width=”49%” padding=”2%”]
Nu berättar Expressen att ett par författare vill att påven ska åtalas när han kommer till Storbritannien, orsaken är att han medverkat till att skydda en präst som begått sexuella övergrepp på barn.

EX: ”Chiles ex-diktator hamnade i husarrest i London i två år. Nu vill två författare få påven åtalad när han kommer till Storbritannien. – Det institutionaliserade förtigandet av våldtäkter av barn är ett brott i alla lagböcker, säger Christopher Hitchens. Benedictus XVI anklagas för att ha skyddat en präst som erkänt sexuella övergrepp på barn. Nu kan påvens agerande bli ett rättsligt ärende. ”

Det är antagligen en hyfsat rimlig önskan från författarnas sida, i alla fall om inte den tanken lanseras bara för att förbättra försäljningen av författarnas egna böcker. Själv undrar jag förstås om man inte kan åtala alla kyrkliga ledare för att de ägnar sig åt omfattande bedrägerier? De försöker nämligen göra gällande att det finns en gud vars lagar och regler måste följas, och de samverkar också med varandra genom att sprida dessa skrönor.

De skriftliga urkunder de åberopar kallas Bibeln, ett verk som är ett hopplock av diverse sagor och sägner som sedan olika religiösa samfund sprider trots att frågan om upphovsrätt är långt ifrån klarlagd. Inom Islam har man en liknande företeelse som kallas Koranen. Frågan är om det är ärke-
ängeln Gabriel, gud eller Mohammed som ska anses ha rättigheterna, men det är ändå en lättare fråga. Profeten har funnits, vilket vare sig gäller ärkeängeln eller gud.

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]påven

Det kanske är på tiden att vi kriminaliserar religionen, vi har alla blivit vittne till hur religion används för att förtrycka människor, ja till och med för att starta krig. I veckan ska många av världens ledare samlas i USA för att diskutera kärnvapenspridning, då är det väl dags att också ta upp frågan om spridning av diverse religioner?

[/ironi]

intressant Tags: , , , , , , , ex ab dn t
[/column]


4 svar till “Åtala Påven!”

  1. I sambanden med de s.k. terrorhoten mot Lars Vilks krävdes allmänt att ALLA muslimer skulle ta avstånd från dessa. Samma krav borde då rimligen nu kunna ställas på svenska katolska kyrkan, att de officiellt tar avstånd från Påven.

  2. Kanske inte förbjuda, det brukar vara en kontraproduktiv åtgärd. Men däremot bekämpa. På alla fronter. Men det blir inte lätt. Inte ens här i Sverige – som kallas ett sekulariserat land. Svenska Kyrkan och de andra kristna samfunden klamrar sig hysteriskt fast i olika samhällsfunktioner. Lyckades genom lobbing hindra ett riksdagsbeslut om äktenskapslagstiftning fri från religiositeter. – Kyrkan fick behålla vigselrätten. Kyrkan tränger in i skolorna (har skolpräster), i äldrevården (med ”gudstjänster” och predikningar), i sjukhusen (med sjukhuspräster och ”gudstjänster” på sjukavdelningarna). – Något som jag själv blivit utsatt för. Till detta elände kommer att en mängd så kallade ”vänsterintellektuella” nu kommer ut och deklarerar sig som troende kristna. Verkar på de små vänstertidskrifter vi har och gnäller sitt ”troende”. Först anammade dessa intellektuella postmodernismen och nu ”kristen tro”! En av dem är som bekant chef för Aftonbladets ledarredaktion. En präst! Kristendomen är på marsch. Vi bör ta dessa angrepp på allvar.
    Ulla Johansson

  3. Vilken befrielse att få läsa någon som är så upplyst att han har hela sanningen. Konstigt att du inte själv blir påve för att visa världen den rätta vägen. Så lyder det heliga evangeliet enligt Jinge.

  4. Vore det inte lite häftigt med gudomlig rättvisa, t.ex. genom att blixten träffade honom eller att något krucifix i Vatikanen föll på honom. Undra vad djupt troende katoliker skulle tänka då.