Är vi på väg mot – vadå?

Jag fylldes av ett intensivt obehag när jag alldeles nyss surfade till Aftonbladets hemsida för att ta del av de senaste timmarnas nyheter. Hela sidan täcktes av ett politiskt budskap från för-
svaret, och jag fick en stark känsla av att det var ett bud-
skap från regeringen och den höger som idag styr landet.

Är det meningen att vårt försvar ska bli en politisk armé, en armé vars främsta syfte ska vara att slåss för den västerländska tolkningen av begreppet demo-
krati, ett begrepp som är våld-
taget och söndermalt av USA och deras radiostyrda droner, de som styrs av civilanställda från olika kontor i USA?

Vilka är det som har tolknings-
företräde? Är det representan-
terna för de liberala och nylib-
erala krafter som dominerar högern i Sverige? Och hur kommer det sig egentligen att försvarets massiva annonskampanj, som bekostas av skattebetalarna, intensifieras just nu i samband med att Sverige står inför ett viktigt val till Riksdagen?

Att beslutet om att avskaffa värnplikten kommer att få politiska följder i Sverige har jag varit inne på tidigare, men nu blir det alltmer synligt för varje dag som går. Försvaret håller på att bli en del av det politiska systemet, på annat sätt går det inte att tolka annonsernas budskap. Min kusin är, enligt försvaret, inte intresserad av att skapa fred i i Afrika eller Afghanistan. Uppenbarligen är han/hon inte heller intresserad av att skapa fred på andra ställen heller.

Underförstått så ska denna demokrati, och den fred man talar om, skapas med hjälp av Automatkarbin 5, granatkastaren Carl Gustav och de svenska flygplanen JAS 39 Gripen. Rätten att ta del av nyheter är maskerat till att betyda rätten att ta del av nyheter som designas i USA och resten av det nya samhälle som den ekonomiska eliten skapar.

Jag vet inte hur regeringen egentligen tänker, men tror de att svenskarna har reducerats till mottagare av propaganda så har de nog bitit sig i svansen. Jag hoppas och tror att budskapen, som vi själva betalar för, kommer att rikoschettera mot den högerregering vi nu har i Rosenbad.

Är det här det som valet egentligen handlar om? Är detta ett val som handlar om den sortens ekonomism, militarism och syn på begreppet demokrati som högern företräder, eller är det ett val som gäller inriktningen på hur makten ska utövas i ett demokratiskt svenskt samhälle?

it , , , , , , , ,

  16 comments for “Är vi på väg mot – vadå?

Comments are closed.