Anmälan till Granskningsnämnden av hånet mot Kina.


Jag såg i förgår går kväll Jesper Rönndahl obekymrat leende ”förklara” att händelsen med kineserna berodde på vinklad presentation, ungefär. Nästan vämjeligt. Varför ska han vara kvar i sitt program som skämt ut SvT så?

Dessa två anmälningar av programmet Svenska nyheter dels 21.9 och dels 28.9 kl 22 har skickats av Ulf Sandmark till Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden. (Myndigheten för press, radio och TV)

I. Anmälan av programmet Svenska nyheter 28.9.


I en anmälan till Granskningsnämnden av det föregående programmet pekade jag på hur Jesper Rönndahl inte förhöll sig opartisk mellan den kinesiska och svenska regeringens åsikter om behandlingen av de tre kinesiska turisterna.
Programmet Svenska nyheter blev därmed en svensk statspropaganda, som dessutom urartade till nivåer liknande historiens grövsta former av statspropaganda av rasistiska utfall mot hela folk.

I programmet Svenska nyheter som sändes den 28.9 kl 22 behöver man inte leda i bevis att programmet är en statspropaganda. I programmet medger programledaren Jesper Rönndahl själv detta.

Rönndahl beskriver där rapparen Pissys band som ett kinesiskt statsfinansierat rapboyband. Rönndahl kallar bandet för ”en vapenviftande propagandamaskin från högsta kommunistiska ort. Kinesiska statens högt ärade hovrappare. Och nu kanske du tänker: Men vadå, du [Rönndahl pekar mot sig själv] är ju också en statsfinansierad pajas, ja, men jag gör inte som dom säger.”

När Rönndahl här sa ”ja”, har han medgivit att han bedriver propaganda för svenska staten. Det framgår tydligt av sammanhanget eftersom han ställer sitt programledarskap emot den motsatta sidans ”propagandamaskin”.

Propaganda för svenska staten är inte förenligt med SVT:s uppdrag om opartiskhet, saklighet och även demokratibestämmelsen. Jag menar att ett program som både bedriver den grövsta propagandan och dessutom öppet låter programledaren medge att man bedriver propaganda, är uppenbart partiskt och saknar grund, i för SVT gällande bestämmelser i radio- och tv-lagen och sändningstillstånd, för att få fortsätta sända. Propagandan kan heller inte betraktas som ett tillfälligt misstag i arbetet eftersom den stöds av ansvariga chefer och SVT:s etiska och juridiska rådgivare. (se SVT:s nyhetsrapporter på länkarna a. och b.)

Rönndahl försöker hävda att han inte är en propagandist för svenska regeringen, genom att säga:
”Tro mig hela UD skulle vilja skrika nu: ’Kan du sluta prata om Kina nu!’” Men det är ett falskt påstående. UD säger inte att Rönndahl ska vara tyst utan, som Rönndahl påpekar, att ”vi har yttrandefrihet i Sverige”.

Yttrandefrihet gäller inte för rasistiska uttalanden mot hela folkgrupper som gjordes i programmet den 21.9. Att Rönndahl inte stoppas av UD beror således på att UD inte vill att han skall vara tyst. Rönndahl är här osaklig. UD har, genom att underlåta att stoppa inslaget pga av det rasistiska innehållet, valt att han inte skall vara tyst, utan att han fortsätter propagera för deras linje mot Kina i ”yttrandefrihetens namn”.

a. ”Vi har gått igenom programmet med etiska rådgivare och jurister, så jag känner att vi borde sitta säkert, säger Thomas Hall.” SvT: Kina kräver ursäkt.
b. SvT: Svt-chefen efter Kinasatiren: Helheten av vårt budskap gick förlorad.

Se vidare i min tidigare anmälan till Granskningsnämnden av programmet Svenska nyheter den 21.9 kl 22:

II. Anmälan mot programmet ”Svenska Nyheter” som sändes den 21 september 2018 klockan 22.00

Jesper Rönndahl, programledare på Svenska Nyheter, beskrev uttalandet i programmet av Kinas talesman från utrikesdepartementet att värna kinesiska turisters säkerhet och juridiska rättigheter helt partiskt
som ”Lite av en överreaktion kan man tycka.” Programmet blev därmed ett helt partiskt stöd för den svenska regeringens hållning att spela ned de kinesiska reaktionerna som överreaktioner.

De helt förtvivlade turisternas rop på hjälp hånades helt partiskt av Rönndahl utan att det framgick att de hade behandlats helt rättslöst, som om de vore bråkiga fotbollshuliganer, och transporterats ut av
polisen till förorten vid Skogskyrkogården i den kalla natten. Programledaren har helt partiskt tagit ställning både för den svenska regeringens avfärdande av Kinas utrikesdepartements reaktioner och svenska myndigheternas rättsliga övergrepp och riskerande av turisternas hälsa.

Även om SVT ägs av svenska staten, skall SVT inte partiskt försvara svenska regeringens och myndigheters ståndpunkter. Den kinesiska staten och de kinesiska turisternas intressen skall behandlas opartiskt. Som programmet nu gjordes blev Svenska nyheter ett svenskt statligt propagandaprogram, för att försvara rättsövergreppet mot de kinesiska turisterna.

Propagandan förstärktes genom att Rönndahl blandade in de helt irrlevanta spekulationerna om ett möjligt samband med besöket i Sverige av Tibetseparatisten Dalai Lama respektive svenska regeringens försvar för den för vållande till annans död dömde rattfylleristen Gui Minhai. Det blev en ytterligare propagandamässig överslätning av svenska myndigheter felgrepp mot de kinesiska turisterna.

Rönndahl gjorde dessutom osakliga angrepp på Kinas regering för att de inte skulle hinna med att förfölja de kinesiska minoriteterna för att de var så många. Rönndahl hann skenheligt räkna upp uighurer och
tibetaner trots att han senare hänvisade till separatisten Dalai Lama.

Han osaklighet bestod i att han talade om mänskliga rättigheter utan att nämna att hans egen arbetsgivare, svenska staten, samarbetar med de västerländska underrättelsetjänster som stött det väpnade upproret
i Syrien, och där tränat tusentals uighuriska separtister i jihadism och rekryterat dem till Isis för terrordåd och separatism i Kina
, i vad de kallar Västturkestan. Denna väststödda väpnade separatism har
tvingat länderna i Centralasien att bilda en hel internationell säkerhetsorganisation kallad Shanghai Cooperation Organization. Att som Rönndahl tala om ”förtryck av uighurers mänskliga rättigheter”,
utan att ge denna bakgrund av västliga påverkanskampanjer, för att starta blodiga inbördesstrider och trigga igång motaktioner från de lokala kinesiska myndigheterna, är djupt osakligt.

Att sätta sig på höga hästar om minoriteters mänskliga rättigheter i Kina, är djupt osakligt av programledaren eftersom han därvid också helt bortsåg från Sveriges egen hemska rasistiska historia av förföljelse våra egna nationella minoriteter, som inte erkändes som minoriteter förrän Sverige gick med i EU och dess rättsordning krävde det, och Sveriges usla behandling av våra nya minoriteter som systematiskt hänvisas till de svenska s.k. utanförskapsområdena.

När propagandeprogrammet YouKu-videon fortsatte med sina groteska, rent rasistiska angrepp på kineser som okunniga att hålla sig och sin omgivning rena, gick den statliga TV-kanalens propaganda in i klassiskt göbbelska dimensioner.

I kommentarerna från Rönndahls chefer Thomas Hall och Jan Helin har det helt klart framgått att denna propagandainriktning på programmet var en officiellt försvarad hållning från det svenska statliga TV-bolaget och var förankrad av dess organisation av s.k etiska rådgivare och jurister. I sin tondövhet gentemot kritikstormen lät dessa chefer översätta hela kinainslaget i programmet till engelska för att ge en ytterligare internationell spridning av sin göbbelspropaganda mot Kina och kineser i hela världen, inklusive de oskyldiga svenska medborgare med kinesisk
bakgrund som direkt drabbas av detta översitteri med hjälp av medievåld.

Programmet Svenska Nyheter är långt bortom vad som är förenligt med kraven på saklighet, opartiskhet, mediets genomslagskraft, respekt för privatlivet och beriktigande och genmäle.

Ärendet kan följas på följande diarenummer:
I
II


6 svar till “Anmälan till Granskningsnämnden av hånet mot Kina.”

  1. Om man skall anmäla något till Granskningsnämndens är det bra (nödvändigt) att man är tydlig och saklig. Då finns det större möjlighet att få gehör för sin kritik. Om man är svävande och anklagar SVT för att vara hemligt styrda av diverse statliga organisationer, både i Sverige och i andra länder, blir det med all säkerhet avslag-

    Det här senaste beslutet visar vad sakligt kritik kan ge för resultat –> https://www.mprt.se/casedecisions/226328.pdf

    • Anders: Jag håller helt med min namne. Skriver man till Granskningsnämnden med avsikt att bli tagen på allvar ska man vara saklig och inte skriva på ett sätt som helt och fullt verkar vara för att få sympati i de egna leden. Avslås en sådan anmälan av Granskningsnämnden kan man visa den för vem som helst och därmed vinna sympati utanför de egna leden.

      • Jag talade för en tid sedan med en av dem som inrättade Granskningsnämnden. Han sa detsamma. Saklighet och hänvisningar till regelverket

  2. Det är alltså ett dåligt skämtprogram som du försöker ta på allvar. Att den kinesiska regimen hittar en tit-for-tat-fråga när bästa smartaste gänget driver frågan om förföljda oliktänkare i Kina lär vi få vara med om igen. De vill att vår regering ska sluta lägga sig i deras inrikespolitik, och lägger sig i vår, på exakt samma nivå. Sånt här ska man tiga ihjäl.

  3. Anders: Jag håller helt med min namne. Skriver man till Granskningsnämnden med avsikt att bli tagen på allvar ska man vara saklig och inte skriva på ett sätt som helt och fullt verkar vara för att få sympati i de egna leden. Avslås en sådan anmälan av Granskningsnämnden kan man visa den för vem som helst och därmed vinna sympati utanför de egna leden.