Det byggs murar

Idag skriver Helle Klein och berättar om Advokatsamfundets prisande av Richard Goldstone, en artikel om en man som angrips för att vara antisemit av israeliska myndigheter.

Helle Klein/AB: ”Adolf Fredriks flickkör sjöng Ack Värmeland och sånger jag kände igen från tiden då vi protesterade mot apartheid i Sydafrika. Advokatsamfundets prisceremoni för den världskände juristen Richard Goldstone var vacker och brännande aktuell. Goldstone fick i torsdags ”Stockholm human rights award” för sitt modiga arbete för internationell rätt. Rörd talade han om hur mycket Sverige betydde för honom då han som vit sydafrikan stred mot apartheid. –?Ni gick i bräschen för anti-apartheidkampen. Många påstod att detta var tecken på antipatier mot landet Sydafrika men det handlade ju om motstånd mot apartheid. Jag känner igen resonemangen i dag när jag anklagas för att vara anti-Israel, sa Goldstone.”

Det handlar inte bara om Gazakriget när man betraktar Mellanöstern tycker jag. Visst, Goldstonerapporten handlar om det och den är värd att berömma, men själv väntar jag mest på den nu aktuella skrivningen om konflikten som ska diskuteras på tisdag i Bryssel. Kommer EU att skärpa tonen mot Israel, eller ska man fortsätta med den ”icke-politik” som har förts fram till idag. Sverige agerade när det gällde apartheid i Sydafrika, kom-
mer man att återigen agera mot den apartheid som tillämpas av den israeliska regeringen?

Det skulle vara intressant att veta hur många palestinier det finns i diasporan. En världskarta som visar hur många tusen palestinska flyktingar som bor i varje land. Jag har hört siffran 1,5 miljoner nämnas, men jag vet inte säkert. Likaså har jag fått höra att det är 30 000 bara här i Sverige, men inte heller den siffran är jag helt säker på.

Ibland undrar jag också vad det är för värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. EU håller på att bygga murar runt unionen, även om det än så länge handlar om att hålla icke medborgare på avstånd med militär och polis. I USA bygger man en mur mot Mexico och den israeliska muren syns på bilden. Vad jag minns så fanns det inga murar i Sydafrika, men i Bagdad har USA murinhägnat en hel stadsdel för att amerikanerna och deras legosoldater ska kunna röra sig någorlunda fritt.

Ett av problemen som detta skapar är – terrorism. Det är den fattigas krig mot en övermakt, ett jättehinder mot att skapa en globaliserad värld, en värd där gränser utmärks enbart med minnestavlor över var de gick en gång i tiden. Vi har väl aldrig varit så långt från det som vi är idag.

intressant Andra om: , , , , , , , svd ab12 dagen hd dn t

  6 comments for “Det byggs murar

  1. Pingback: Johan

Comments are closed.