Spola Rödgröna Samarbetet!


Igår fick vi veta att Vänsterpartiets partistyrelse bestämt sig för att inte hålla någon extra partikongress, skälen till detta vet jag inte, möjligen finns svaret på nätet men jag har ännu inte hittat det. Däremot har Sveriges Television intervjuat Ohly och nedanstående är en sammanfattning av inslaget i Rapport.

SVT: ”Vänsterpartiets styrelse säger nej till att ha en extrakongress för att diskutera det rödgröna valnederlaget. Däremot ska man utarbeta en ny vänsterideologi. Trots att Vänsterpartiet haft svaga resultat fem val i rad riktades ingen kritik mot partiledaren Lars Ohly vid helgens partistyrelsemöte. Någon extrakongress kommer det inte att bli heller, trots att flera ledande vänsterpartister föreslagit det.”

Det man beslutat sig för att göra är att tillsätta en ”Framtids-
kommission som ska hitta en ny strategi för Vänsterpartiet”
. För mig personligen är det nio ord vars betydelse jag förstår, men jag kan inte hävda att jag ur denna mening kan begripa riktigt vad man menar att man ska göra. Ett av partiets problem, som jag ser saken, är att man inte lyckas förklara för medlem-
marna och för sina väljare vad man menar och vad man vill göra, något som man bland annat skulle använda en extrakongress för att reda ut.

Historiskt sett så har vänstern förökat sig genom delning, och det nuvarande partiet är väl både ett resultat av detta samtidigt som det är den del som fortfarande lever, men börjar man anamma socialdemokratiska modeller för att räta ut frågetecken så löper man en risk för att ge interna kritiker ännu mer ved på brasan. Det var bland annat därför som många ville föra ut ett antal frågor på lokalplanet för att sedan avhandla resultatet på en extrakongress.

Men visst, skulle jag delta i en diskussion om Vänster-
partiets framtid så skulle min första punkt vara – strunta i det Rödgröna samarbetet. Det samarbetet har utvecklats så att partiets politik har blivit mer otydlig. (V) har inte stjälpt socialdemokratiska regeringar förut, och skulle knappast göra det nu heller om Socialdemokraterna hade fått en majoritet tillsammans med (MP). Men genom att delta i marschen mot ett tvåpartisystem så lämnade man en lucka åt rasistpartiet som kom in, och blev större än Vänsterpartiet.

Orsaken till att det gick på det sättet är definitivt inte att Sverige består av så många rasister som SD:s röstetal procentuellt kan tydas som, orsaken var att de snarare fick många tiotusentals missnöjesröster. Så även om man bortser från Sahlins brist på förtroende bland sina egna, högerpressens kampanj för Reinfeldt och Vänsterpartiets svårigheter med att komma ut som socialister, så var det knappast en ”Framtidskommission” som efterfrågades från medlemmarnas sida.

Jonas Sjöstedt: ”Igår satt jag med en stund på Vänsterpartiets partistyrelsemöte när valet utvärderades. Tonen var i allmänhet ganska öppen och självkritisk även om det till min förvåning också fanns någon enstaka PS-ledamot som inte verkade vara så besviken över Vänsterpartiets valresultat. Utifrån diskussionen togs en del beslut. En grundlig valutvärdering ska göras och den ska vara färdig i december. Detta är en klar uppryckning från valet 2006 då utvärderingsarbetet delvis fuskades bort och tilläts dra ut på tiden. Utvärderingen ska inte bara bestå av en egen analys och debatt internt. Det finns också förslag om en mer vetenskaplig undersökning om hur progressiva väljare som inte röstar på partiet ser på oss. Det tror jag blir viktigt och nyttigt.

Valutvärderingen ska följas upp av en rikskonferens där resultaten ska tas upp och där partiet kan göra ett avstamp för framtiden. Själv hade jag gärna sett en extra eller tidigare kongress istället, men intresset för det var minst sagt svalt i Partistyrelsen.”

Jonas Sjöstedt har tidigare föreslagit extra partikongress, liksom Jens Holm och Emil Broberg. Jens har skrivit på sin blogg att det blir bra med en framtidskommission, Emil Broberg, som också är partistyrelseledamot, har ännu inte redogjort för vad han anser om den föreslagna kommissionen. Å andra sidan så är det kanske lite väl tidigt att önska svar på alla frågor, men utan att medlemmarna själva får peka med hela handen så tror jag att det blir svårt att styra partiet mot en ljus framtid.

Vi befinner oss i en situation där det kan utlysas nyval precis när som helst, har vi inte ordning och reda i leden den dagen så kommer det gå mycket illa. Men främsta problemet, enligt min uppfattning, är förstås att partiet snabbt behöver komma till insikt om att en rödgrön koalition kommer att sänka partiet under fyraprocentsspärren.

it , , , , , , , , r dn1 svd1 ex1 ab12 hd


2 svar till “Spola Rödgröna Samarbetet!”

  1. Jag tror att partiet borde lyssna på medlemmarnas önskemål, vad vill de lokala partiföreningarna? Vill de ha en extrakongeress?

  2. Tack! Det är principiellt fel att politiska partiers partiledningar gör upp om gemensamma valmanifest FÖRE valet där man kör över den demokratiskt bestämda partilinjen och partipolitiken samt minskar väljarnas demokratiska rätt att markera vilken politik de helst vill ha. Väljarna har detta valet bara haft två reella demokratiska alternativ. Givetvis kan de rödgröna samarbeta 2014 men då ska det ske EFTER valet och EFTER att väljarna har bestämt!