Sensationsskriverier om hjärtsvikt

För andra gången idag så skriver jag om kvällstidningsjournalistik. Orsaken denna gång är Aftonbladet som använder kreativ journalistik för att – skrämma läsarna.

Aftonbladet: ”Drygt 250 000 svenskar beräknas vara drabbade av hjärtsvikt, enligt Hjärt- och lungfonden. Okunskapen är stor om sjukdomens orsaker och allvar, både hos allmänheten och inom vården. Hjärtsvikt är obotlig och farligare än många trott – mindre än hälften överlever fem år efter att de drabbats.”

Att hjärtsvikt är ett allvarligt sjukdomstillstånd råder det ingen tvekan om, att den dödar snabbare än cancer är en tillspetsad formulering som utgår ifrån att det handlar om en obehandlad hjärtsvikt. Men en mer nyanserad rubriksättning säljer inga lösnummer och någon hjärtläkare har man inte intervjuat. Orsaken till detta är att vederbörande säkerligen skulle ha begärt att få läsa och godkänna den delen där hon/han uttalar sig.

Själv har jag levt med hjärtsvikt sedan 1999 då den diagnostiserades i samband med en infarkt. Hur många år innan det som sjukdomen varit på väg att etablera sig vet jag inte. Att hjärtsvikt är obotlig, som Aftonbladet faktiskt skriver, är förvisso riktigt, men det finns mängder av behandlingsmetoder för att hålla den i schack och för att lindra symptomen. Tidningen väljer istället en ”faktaruta” med mängder av ospecifika symptom som ”Andfåddhet, Man behöver gå upp och kissa på natten och trötthet.” Hur många människor i femtio och sextioårs-
åldern känner inte igen dessa tillstånd?

Man avslutar artikeln med att fråga läsarna när de var på hälsokontroll senast. Man menar antagligen att en traditionell läkarundersökning visar om man har hjärtsvikt, och det gör den bara undantagsvis. Själv hade jag alltid gått på läkarkontroller, regelbundet som en klocka. Likafullt upptäckte man min hjärtsvikt först på intensivvårdsavdelningen på SöS tredje gången jag kom in akut med ambulans. De första gångerna ansåg akutläkarna på SöS att jag hade drabbats av astma så jag fick mängder av kortison, något som direkt försämrade tillståndet.

Man måste rimligen klara av att väcka läsarnas intresse med mindre sensationsmakeri, och när man väl gjort det så kan man kräva av landets största tidning att de lägger ner mer arbete på en artikel än 202 ord inklusive underrubriker. Bara min kritik mot tidningen är på nästan det dubbla, 371 ord.

Andra om , , , , , , ,

[tags]Aftonbladet, Mediekritik, Sensationsskriverier, Hjärtat, Hjärtsvikt, Skrämselpropaganda, Lösnummerförsäljning, Journalistik[/tags]

  7 comments for “Sensationsskriverier om hjärtsvikt

 1. 26 januari, 2008 at 15:51

  Ibland önskar jag att Talibanerna tar över Sverige. Vi kunde hänga journalister på Torsdagar…

 2. nature
  26 januari, 2008 at 18:34

  Jag trodde aldrig att Jinge skulle släppa igenom en sådan kommentar som uppmanar till riktade mord på publicister! Förvånande, minst sagt!

  I 30-talets tyskland så brände man judisk litteratur, och andra missbehagliga skrifter, men här önskas en fundamentalistiskt Talibanregim för dess skicklighet på att just döda journalister! Tja …? Vad ska man säga? En uppryckning vore kanske på sin plats?

 3. 26 januari, 2008 at 18:39

  Nature! Nu menar inte Christer allvar, och det vet du oxo…

 4. 27 januari, 2008 at 13:00

  Jag tröck cancel men mitt inlägg slank igenom. Jag vet inte hur mycket svart humor Sverige tål. Men om kvällstidningarna tycker att svenskar skall ligga och lyssna på hjärtljud hela kvällarna så delar jag gärna med mig av min vånda…

  Tänk om Talibanerna tar över Sverige…

 5. Christer W
  27 januari, 2008 at 13:29

  Det har väl de redan gjort, trovissare gäng än alliansen har vi ju aldrig haft tidigare.

 6. 27 januari, 2008 at 13:37

  Jag väntar bara på att Alliansen talar klarspråk om fildelningen sen är det kört för dem. Ja massmedia och fildelning är intimt förknippade med varandra. Förbjuder de oss att välja själva så är de ju rökta. Alliansen har en djävligt sjuk syn på upphovsrätt. Det skall bli kul att se hur länge de kan mörka det…

 7. lasse_x
  28 januari, 2008 at 13:23

  Det är naturligtvis illa ställt i bananmonarkin om folk har kvällspressens sensationsskriverier som källa för medicinsk information. De flesta tar det nog med en stor nypa salt och för vad det är.

  Än värre är det förstås när Public Service vilseleder under ett baner av seriositet och kvalitet. Så här beskrivs bl.a. det amerikanska valet i världens Public Service flaggskepp:

  In the United States, beginning tomorrow in Iowa, the world’s most powerful democracy will begin to choose its new leader – a leader who will follow George W Bush, whose attempts to export democracy to Iraq have caused him such trouble.
  BBC NewsWatch

  En licensbetalare skrev till BBC NewsWatch och tyckte att det där med att exportera demokrati inte var med sanningen överensstämmande.

  Helen Boaden chefen för BBC News svarar att det uppfyller BBC krav på opartiskhet och objektivitet p.g.a.

  it is simply a fact that Bush has tried to export democracy and that this has been troublesome

  och refererar till sanningsvittnet Bush uttalanden.

Comments are closed.