Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund II


Varför är jag då inte medlem i de Hjärt- och Lungsjukas Riks-förbund?

Ja den historien kan ju vara värd att nämna.

Till vänster på hemsidan finns det en knapp där det står ”Hjärtat”

Klickar du på den så får du läsa ett antal inlägg som handlar om tiden fram till min bypassoperation Lucia 1999.

(Jo jag SKA skriva färdigt någon gång.. :)

När jag kom hem från operationen hade jag, som jag skrev i min förra postning, kontakt med förbundet.

Rätt som det var damp det ner en kallelse till ett lokalt årsmöte här i Haninge.

Som tämligen nyopererad och aningen för mycket hjärt-centrerad slet jag givetvis upp kuvertet och läste dag-ordningen.

1) Mötets öppnande

2) Avlidna sedan förra mötet..

3) O.s.v…

Jag minns inte om det var exakt ordagrant, men det var under alla omständigheter innebörden.

Och det är inte en så helt lyckad metod att ragga medlemmar kan jag berätta..

Att påminna de som ska opereras, eller för den skull nyopererade, om döden är ett pedagogiskt felgrepp av stora mått.

Att föreningen har ett visst tapp av medlemmar till Sankte Pär förstår nog alla ändå… :-)


Ett svar till “Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund II”