Och notan hamnar hos – skattebetalarna


Den internationella bankkris som utlöstes av den amerikanska bolånekrisen har snabbt blivit världens mest omskrivna händelse. Säkerligen med all rätt, samtidigt så är det svårt för enskilda personer att förstå varför, och ännu svårare att förstå på vilket sätt som det kommer att påverka oss.

DN: ”Euroländerna går nu steget längre genom att både utlova ägarkapital till behövande banker och dessutom ge garantier för att bankerna ska kunna låna av varandra. Det innebär i praktiken att staten tar på sig ansvaret för att ingen bank ska gå omkull och därmed flytta över sina förluster på andra banker. Den livsviktiga interbankhandeln skulle därmed kunna hållas i gång, förhoppningsvis till lägre räntor än hittills…

…Med detta är sista ordet ändå inte sagt, eftersom den statliga garantin till bankerna i princip måste vara obegränsad för att kunna fungera. Därför krävs en generell förpliktelse som går ut¬över fastställda budgetramar. Förutsättningen är också att alla deltar. Det gäller inte enbart euroländerna, utan samtliga EU-länder.”

Alla regeringar lovar dyrt och heligt att de ska satsa hundratals miljarder på att stödja bankerna så att dessa inte ska gå i konkurs. Det som folk tror är givetvis att man månar om bankernas kunder, men i själva verket månar man mer om bankernas ägare. Det stöd som länderna ska ge bankerna är inte heller några pengar som man samlat i ladorna eller på kistbotten. Det är inteckningar i kommande skatteintäkter, man skaffar sig på detta sätt ett enormt underskott i statsfinanserna istället för att låta banker och finansinstitut själva stå för smällen.

På den globala marknaden så är kapitalet till stora delar helt anonymt. Det är olika fonder som äger merparten av de värden som idag symboliseras av aktier i alla dess olika former. Det innebär också att de som handlar med dessa gör det åt ägare som inte har något ansikte. Dina och mina pensionspengar förvaltas således av en fond, en ekonomisk aktör som tillsammans med mängder av andra fonder äger en stor del av de aktier man handlar med.

Att dessa då i sin tur betalar sina chefer och styrelser med bonusar och optioner är en stark och pådrivande orsak till att dessa arbetar i första hand för en maximering av omsättningen eftersom belöningarna är beroende av den och av olika aktiekurser.

Det är en förenklad orsak till den kris vi idag ser, och vem det i slutändan är som blir sittande med notan vet vi. Den personen har inget välbekant efternamn som Rockefeller eller Wallenberg, utan det är vi, det blir du och jag som betalar den notan.

En faktor som vi inte ska glömma bort är att den här sortens händelser ur ett historiskt perspektiv ofta har lett till krig. Det vi nu under några år sett är hur världens ekonomiska centrum dagligen har förflyttats några mil åt Asien, en annan faktor har varit att västerlandets överskott plöjts ner i de oljeproducerande ländernas fickor.

Det är inte så att t.ex. araber, norrmän och ryssar fått skaffa sig rymligare fickor, men i vart fall när det gäller vissa av dessa länder så har deras furstar och despoter skaffat sig byxor men fickor som rymmer en stor del av världens överskott.

DN123 SvD123 AB VG Dbl Pol it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Globaliseringen, Finanskrisen, Bostadsbubblan, Volvo, Saab, Nyliberalism, Ekonomi, Resursfördelning, Oljeindustrin, Bilindustrin, Finansinstitut, Mediekritik, EU, Skattepengar, Politik[/tags]


8 svar till “Och notan hamnar hos – skattebetalarna”

 1. Det är ju en sak vad det kostar idag, men nu vet ju också marknaden att staten i ALL framtid åtar sig att underhålla alla banker. Så man kan i all framtid fortsätta att mjölka skattebetalarna.

 2. Visst!
  Och eftersom bankerna, så länge vi nu dras med detta improduktiva ekonomiska system,är en del av den samhällsviktiga infrastrukturen och helt beroende av statligt stöd gäller följande sanning:

  Bankerna och övriga kapitalmarknadsinstutitioner måste vara statliga!

 3. Ja, nu har bankirerna fått ännu mindre incitament att agera ansvarsfullt. Vad detta betyder på lite sikt kan vi ju gissa – eller hur?

  Hade man varit konspiratoriskt lagd så hade man kanske fått för sig att det inte finns bättre sätt att rasera stater och införa de multinationella företagens diktatur än att på det här sättet ruinera oss ekonomiskt…

  Men först kommer vi att tampas med hyperinflationen som kommer igång på alvar nästa år.

 4. PS Det är nu hög tid att lägga ner nobelpris i ekonomi! Återigen är det en amerikan, självklart från den (ö)kända Chicago skolan vars ”råd” gång på gång ruinerat länder världen runt, som fick priset :lol: Nu räcker det med perversiteterna för tusan!

  Gamle Alfred vänder sig i graven nu.

 5. Nej Palle, någon hyperinflation blir det nog inte av det här. Det råder ju egentligen ingen brist på kapital. Inte heller, som det verkar framöver, på arbetskraft.
  Skulle snarare tro att det är större risk för deflation, det vore rena katastrofen.

 6. @Torsten: Det är inte brist på kapital som orsakar inflation, utan tvärtom! Med tanke på hur mycket pengar det pumpas in i systemet så lär det börja bli obehagligt snart. Det är som att kissa på sig en kall vinterdag. Först är det varmt och skönt, men efter ett tag är det inte det längre…

  @Stevan: Sant, men priset ges i hans namn och vid samma tillfälle som de andra. Riksbanken snyltar på nobelprisets varumärke och kränger ideologiska/politiska ståndpunkter riktigt billigt!