Boktipset – De Papperslösa och de aningslösa – Kristina Mattsson


För ett tag sedan tittade jag på Uppdrag Granskning på webben, det handlade om papperslösa som utnyttjades av olika mer eller mindre kriminella företag.

Jag har säkerligen stött på företeelsen förut, men då har jag definitivt tillhört kategorin aningslösa. Nu har jag läst journalisten Kristina Mattsons bok, en bok som givetvis saknar Janne Josefssons dramaturgi och rörliga bilder men som i ännu högre grad är en ögon-
öppnare.

Beräkningar talar om minst 20 000 pappers-
lösa i Sverige, somliga anser att den siffran är i underkant. Kristina Mattson tar i boken upp skillnaderna mellan flyktingar, invandrare och papperslösa och pekar på det faktum att många av dem som kommer hit inte gör det i första hand för att söka skydd undan despoter, krig och förföljelse, en mycket stor grupp kommer hit för att skapa sig en försörjning.

I Europa har vi en alltmer åldrande befolkning. Inom ett antal år så kommer vi att behöva få hit miljontals människor eftersom en mycket stor grupp av 40-taliserna kommer att bli pensionärer. Motsvarande åldersmässiga puckel kommer att drabba inte bara åldrings-
vården utan även sjukvården. Dessutom kommer antalet ungdomar inte att räcka till för att ersätta gamlingarna på arbetsmarknaden.

En av globaliseringens effekter är att rörligheten i världen ökar, vi har visserligen många irakier i landet nu, men vi kan bara hoppas att de flesta av dessa trivs så bra och känner sig så väl mottagna att de stannar kvar i landet den dag det åter är fred i deras hemland. Kristina Mattson pekar på det i boken och hävdar dessutom att vi egentligen inte förstår att alla som kommer hit inte är flyktingar, en mycket stor grupp kommer hit för att få arbete. Svenska myndigheter har av politiska skäl valt att behandla dessa sämre än


t.ex. kvotflyktingar vilket gör att många tvingas arbeta svart, de mister rätt till vård, skola och omsorg och mindre nogräknade arbetsköpare utnyttjar dem, oftast till rena slavlöner.

Men, som hon påpekar i boken, det finns egentligen inget som skiljer dessa människor från Wilhelm Mobergs Karl-Oscar och Kristina. Det är exakt samma migration nu som under 1800-talet.

Boken belyser en verklighet som få av oss till fullo ser eller förstår. Min uppfattning om den är att samtliga besökare här behöver läsa den, så gå till biblioteket eller din boklåda. Det är en måste läsa-bok!

Jinge

Andra om: , , , , , , ,

[tags]Isbn-978-91-7343-215-3, Kristina Mattson, Boktipset, De Papperslösa och De Aningslösa, Migration, Invandrare, Flyktingar, Politik[/tags]


Ett svar till “Boktipset – De Papperslösa och de aningslösa – Kristina Mattsson”