USA-amiral redo att kärnvapenbomba Kina – War is politics by other means


Nyligen har 72 år gått sedan USA släppte atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Var det nödvändigt?
Och nyligen förklarade chefen för USA:s Stillahavsflotta, amiral Scott Swift att han var redo att anfall Kina med kärnvapen, om han fick order om det. Dvs. att starta ett kärnvapenkrig som skulle kunna utplåna (nästan?) allt liv på jorden mycket snabbt.
Och han följer då bara order.

Och president Trump har kommit med uttalanden om Nord Korea för ett år sedan som tolkats som hot om kärnvapenangrepp.

Återpublicering av artikel publicerad 12 augusti 2018.

“Every member of the US military has sworn an oath to defend the constitution of the United States against all enemies foreign and domestic and to obey the officers and the president of the United States as commander and chief appointed over us.” ABC News

Ett par enkla frågor: Hur skulle Kina hota USA:s konstitution? Och hur respekterar USA andra länders konstitution? T.ex. i ”Mellanöstern”?

Det finns onekligen skäl att återpublicera artikel är av skribenten ”Zokrates”, som berikat denna blogg med ofta utmärkta och skarpsinniga kommentarer till artiklar i skilda ämnen. Jag tar mig friheten att publicera denna kommentar till ett tidigare artikel som blogginlägg här. Den kompletterar andra artiklar här.

Den har publicerats omkring 10 augusti ett tidigare år här.

Hiroshima2

Artikeln.
Napalmbomberna och atombomberna som med grov överbetänklighet fälldes av Trumanadministrationen riktades mot civilbefolkningen, främst kvinnor och barn. Ett återkommande oproblematiserat narrativ som förövarnas propaganda försökt etablera är att detta var ett ”sätt att stoppa japanerna och spara amerikanska liv för den förestående invasionen” verklighetens händelseförlopp motsäger den propagandabilden starkt. Atombombningarna sker efter en brytpunkt då japan redan ”offentligt” börjat söka kapitulationsvillkor, en rörelse ifrån diskretion till kapitulationsvillkor. Detta vet vi nu genom analyser över informationsläget av samtida säkerhetstjänster [civila och militära] och den information dessa besitter vid tiden före bombningarna. Kort sagt är motivet bakom dessa två ”rushade” bombningar [en politisk taktisk komponent i sig], att USA ”befarar” att Japan söker närma sig Sovjet för att utverka (för amerikanerna strategiskt ”sämre”) ”kapitulationsvillkor”. Trumanadministrationens verkställande syfte är att förhindra att Sovjet rör sig in i den nu tydligt- med amerikansk vapenmakt -”inmutade” co prosperity sphere. USA har vi den här tiden knäckt den japanska koden och sitter då- som nu nästan i realtid och lyssnar och observerar japanernas aktivitet i olika diplomatiska kanaler.

Truman imagesJ962KZ7I

Den vidsträckta kretsen runt Truman vill som forskningen visar, till ”varje pris” undvika en diplomatisk renderad kapitulation som politisk civiliserad lösning (med medföljande koncessioner till ryssarna som givetvis kommer äventyra denna ”sfär” för amerikanska intressen). Om glaset är ”halvfullt” kan vi ju säga att maktens män ”snöat in på militära lösningar” ett aber som känns igen med råge långt in i våra dagar, men då bortser vi från von Clausewitz berömda tes, det är således en falsk motsättning vilket vår närhistoria starkt bekräftar.
Den förestående invasionen var 2- 3 månader bort, så det imperialistiska budet gällde att ”förhindra” de presumtiva vinningarna för vad Ryssarna förhandlat till sig på Jalta (med USA!) (vi ser mer än skisserna på vad som skulle växa ut fullständigt och komma att utvecklats till det kalla kriget), Avseendet är att inom Manhattanprojektets ramar introducera detta em>”supervapen” för att förhindra att Stalin utverkar ett ”samförstånd” med japanerna. Intet mindre än tre amerikanska amiraler: King, Nimitz, Leahy är grovt kritiska mot planerna att släppa atombomben lös i samtida krigföring och överhuvudtaget släppa detta urskiljningslösa instrument över Japanerna.

untitled (45)

Man visste också att Japan knappast militärt skulle ens försöka sätta sig emot en Sovjetisk inblandning (på den amerikanska sidan) – i sig den i särklass största faktorn som också talar starkt EMOT alla militärt rationella motiv bakom att atombomberna fälls! Teknokraterna i den högsta militära ledningen är högst medvetna om att inga ”beräkningar” kan förutspå de komplexa synergieffekter som detta nästan mytologiska vapen har på den mänskliga fattningen och den civiliserade världen och effekten på internationella relationer. Dessa svallvågor ekar än idag. En mytologi uppstod som givetvis också kom att utnyttjas av den mycket disparata propagandan, ett maktinstrument i sig som kommit att bilda skola i IR, Politisk galenskap som strategi.

Att denna av eliternas teknokrati hemkokta Armageddon sedan kommit att användas som propagandainstrument [och de facto styrinstrument] inom de politiska ramarna i kalla krigets ”terrorbalans” gentemot de ”egna” civilbefolkningarna i både Väst och Öst är ytterst skandalöst och något som gravt massakrerat minnet över de avskyvärda antal oskyldiga som dött. Detta är dock Manhattanprojektets essens. Militärt sett hade bombningen ringa effekt på den japanska militära styrkan men som terrorvapen av aldrig skådat slag hade dessa massmord enorm effekt, vilket i sig är vad hela det efterföljande -med politisk ingenjörskonst utmejslade- paradigmet ”kalla kriget” bygger på. Det ultimata ”demonstrationen” av ”hotet om utplåning” Det mest perfekta ”poltiska styrinstrumentet världen har skådat”, en ideologi som fortplantat sig i generationer av de facto psykopatiska makutövare. Indoktrineringen fortsätter långt in på 2000-talet. De ”yttre hotet” har bildat politisk skola men är alls icke ett nytt påfund i politiskt reaktionära kretsar, även vid den här tiden, men får nu sitt ultimata elddop..

Trumans egna urkunder vittnar om att någon -vilket går igen i talskrivarnas retorik- försöker påskina och ”legitimera” det orkestrerade massmördandet som att ”Hiroshima” var ett militärt och industriellt mål. Men Japans industriella bas har vi det här laget nästintill förintats- Man hade även utfört över sextio flygräder där användningen av brandbombningar – som först inleddes men en massiv bombeskader över Tokyo [dessa napalmbombningar utvecklar eldstormar som faktiskt – i den träbaserade japanska urbaniteten – närmar sig den massiva geografiska förstörelsegrad (på mänsklig vävnad) som dåtida kärnvapen] mördat mer människor än vad som dog vid Hiroshima och Nagasaki tillsammans; ”one of the most ruthless and barbaric killings of non-combatants in all history.” -John W Dower.

untitled (42)

Högsta Sovjet reagerar följaktligen på atombombningen av Hiroshima (sjätte augusti), och den tätt påföljande atombombningen mot Nagasaki (nionde augusti) som ett angrepp -inte riktat mot Japan som sådant, men riktat mot den Sovjetiska sidans anspråk i sfären och som definitiv avpollettering gentemot Jalta-koncessionerna och politiskt icke-militära lösningar av kriget. Detta synsätt bekräftas av portalfiguren i Manhattanprojektet Leslie Groves och Truman själv: ”He’ll be in the Jap War on August 15th. Fini Japs when that comes about”. En mycket väl avvägd (men totalt hänsynslös) medvetet utstakad politisk inriktning, som först byggde på att få in ryssen i kriget sedan, bomba japan och DIPLOMATIN (och världens naiva civilbefolkningar) till underkastelse för att skapa helt nya och uppskruvade politiska maktdimensioner, geopolitiska vinningar och incitament för en globaliserad militarism, som är ”Manhattansingularitetens” absoluta konsekvenser. Vilket vi sedan lång tid tillbaka nu kan bekräfta har blivit till legio i internationella relationer.

“There was never from about two weeks from the time I took charge of this project any illusion on my part that Russia was our enemy, and the project was conducted on that basis.” — Leslie Groves.

untitled (44)

Den egna supermaktens högt ställda globala maktanspråk ska läggas vid Kremls fötter, en ”mission” som Dulles starkt kommer driva inom ramarna för CIA i efterdyningarna av det kalla krigets mest upphettade fas. Ryssen som den högst officiella men av det reaktionära militärindustriella komplexet högst ”behövliga” fienden.

”Based on a detailed investigation of all the facts and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Survey’s opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all probability prior to 1 November 1945, Japan would have surrendered even if the atomic bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated.”

– United States Strategic Bombing Survey Juli 1946

intressant.se , kärnvapen, , , , , , ,

Newsvoice 16/7 Counterpunch DN Debatt 6/8 Pentagons strategi för att behärska världen Ab 8/8 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog a href=”http://steigan.no/2015/05/14/motet-mellom-kerry-og-putin-i-sochi/” target=”_blank”>Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2


11 svar till “USA-amiral redo att kärnvapenbomba Kina – War is politics by other means”

 1. Vi är eniga om att det handlade om Ryssland. Tesen om att det kan ha funnits en hemlig överenskommelse mellan väst och Japan om att släppa fram atombombningen fungerar inte bara därför att det underlättade för beslutet om kapitulation för dem som inte var invigda på den japanska sidan utan tesen fungerar även ur det perspektivet att Japan såg det som en verklig möjlighet att avskräcka Ryssland från äventyrligheter längre fram.
  Det förutsätter förtroendefulla kontakter.
  I den officiella historieskrivningen framstår Britter och Japaner som fiender. Men de var dessförinnan lierade i enlighet med britternas jämviktsdoktrin. Och hur mycket ansträngde sig britterna för att försvara Singapore etc? Jämför med striderna i Gallipoli Norge och Frankrike – alla med karaktären setup to fail eller inte långt ifrån. I enlighet med jämviktsdoktrinen och för att få ett långt profitgivande krig behövdes Japanska framgångar. Usas konkurrens var ett större hot för det brittiska imperiet.
  Ur den synvinkeln finns det skäl att tro på visst utrymme för förtroendefulla underhandskontakter med japanerna.

 2. Intressanta tankar om Hiroshima:

  ”Many of Japan’s leaders dismissed U.S. claims of a new type of bomb, thinking that this was simply a continuation of the conventional destructions of cities. It was one of the reasons that no decision on surrender was made. The Japanese were prepared to live with extraordinary casualties. The firebombing of Tokyo did not lead to talk of surrender. And the argument was that since Hiroshima was not a special case, it did not warrant surrender. Recent research into archives shows that the Japanese were not planning on surrender. True, Japan had put out diplomatic feelers, but it is often forgotten that Japan attacked Pearl Harbor in the midst of negotiations. It is in this context that feelers have to be considered.”

  https://www.stratfor.com/weekly/debating-morality-hiroshima?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_term=Gweekly&utm_campaign=20150811&utm_content=readmoretext&mc_cid=31f2dba74c&mc_eid=9b9d1ff6d1

  • Thomas Å
   Stratfor’s George Friedman har också sagt att Ukrainakrisen enbart handlar om att hindra Ryssland att på allvar konkurrera med Usa och inte om någon rysk aggression som hotar Europa. Det stämmer väl med huvudlinjen bland kommentarerna här om vad som drev Usa även då.

  • Thomas Åkerbladh
   Ungefär som vid operation Bravo senare när Usa smäckte på med ett lager Cobolt60 utanpå sin vätebomb vilket gjorde det till värstingen någonsin. Oops var Cobolt60 extremt giftigt – det tänkte vi inte på. Saker bara händer det finns ingen medveten plan. Han går i sömnen stackars välmenande Onkel Sam
   Undrar hur han någonsin får något att fungera.

  • Åkerblad skulle sjunga en annan visa om det var Hell Aviv som vev testplatsen och man ursäktade sig med att säga att ”inte visste till fullo om effekterna”. Så F”’k Stratfor och dess lakejer här och var!

   Den dagen då alla länder i världen har kärnvapen bli första dagen av världsfred. Bort med kärnvapenmonopolet!

    • Ett sånt FN skulle kunna användas för väldigt onda syften genom köpta röster.
     Hur stor majoritet menar du skulle krävas för att starta ett storkrig mot imperiets rivaler?
     För övrigt a propos Israel så vanns omröstningen 1947 genom att Nelson Rockefeller kunde värva röster från Latinamerika.

  • De visste mycket väl vad de gjorde.
   Har ofta funderat över detta faktum att usa bombade Japan två gånger och inte ”bara” en gång med kärnvapen. Det räckte tydligen inte att döda nästan 100000 människor i Hiroshima i ett anfall, man gjorde om det tre dagar senare över Nagasaki efter att ha förstått vidden av skadorna i första anfallet. Det är mycket svårt att förstå detta.
   Det naturliga borde väl varit att gräva ner allt vad kärnvapen hette efter att man fått svart på vitt vad de ställt till med.

   • Officiellt hade de två olika konstruktioner som dom ville testa.
    En Uranbomb och en med plutonium. Den sistnämnda påstås officiellt ha varit av implosionstyp. Men inofficiellt ryktas det att dom inte fick iden med implosion att fungera förrän senare.

 3. Utopi eller Verklighet?
  Demokrati – ”Fyra bröllop och en begravning”
  eller
  Militärdiktatur – ”Fyra Militäröverbefälhavare och ett kärnvapenkrig” –

  Fotnot:
  Gen. John Kelly – ”White House chief of staff”,
  Gen H.R. McMaster – ”National security advisor”,
  Gen. James Mattis – ”Defense Secretary”
  Amiral Scott Swift – ”Commander of the US Pacific Fleet” (”He said he would obey a hypothetical order to launch a nuclear strike against China if Trump chose to give it”).

  och i samspel med en CIA Chef, Mike Pompeo , som nyligen uttalat att Kina utgör ett avgörande hot mot USA.