Övervakningssamhället Sverige – förenligt med bra demokrati?


Leif Elinder har här nyligen diskuterar om övervakningen av oss medborgare urholkar demokratin. Detta är ett inlägg på samma tema, men med väsentligen, annat, kompletterande innehåll.

Dagens Nyheter skrev förra veckan om FRA under rubriken ”Sverige samarbetade med USA om FRA-lagen” bland annat att Sverige är på samma nivå som Israel när det gäller att hjälpa brittisk och amerikansk underrättelsetjänst med spionage på internet. Det berättar den undersökande brittiske journalisten Duncan Campbell som arbetat i decennier med att undersöka och avslöja underrättelsetjänsternas hemliga övervakning. Precis som Israel fyller Sverige i ett tomrum på världskartan: Sverige kontrollerar kablarna genom Östersjön medan Israel har tillgång till dem i östra Medelhavet. Sverige arbetade ihop med USA och Storbritannien i syfte att skapa nya lagar för massövervakning på nätet. Sveriges nya FRA- lagar 2008 sammanfaller med Fisa Amendment Act i USA som användes för att öppna hela den amerikanska delen av internet för övervakning. Målet är att ta all privat kommunikation från kablarna, lagra den i tre dagar och automatiskt låta datorerna analysera vem som pratar med vem.

Campbell menar att myndigheterna böe tala om ifall de använder det avslöjade Xkeyscore-systemet för spårning på internet och om de sätter några gränser för vad de skickar vidare och till vem. Nu sänds säkert information från Sverige vidare till USA och Storbritannien, som kan dela det med vem som helst. ”Annars behöver Sverige en egen Edward Snowden”, säger Duncan Campbell.
Det har myndigheterna inte gjort. Vem blir Sveriges Edward Snowden, eller 2010-talets Jan Guillou och Peter Bratt?

FRA logotyp
Men redan 6 september fick vi reda på att vår stolta FRA (Försvarets Radioanstalt) spelar en nyckelroll i det internationella spioneriet på enskilda människor, regeringar och organisationer, genom Campbells uppgifter vid utfrågning i EU.
Då ville Carl Bildt varken bekräfta eller dementera, ”då man inte kan dementera varje detalj”. Han menade att Campbells uppgifter ”inte ger större förtroende” och att han ”inte verkar veta så mycket”, ett billigt, Bil(d)ligt sätt att försöka minska källans trovärdighet. Campbell är en känd expert som redan för 10 år sedan skrev en rapport om PRISMs föregångare Echelon till Storbritanniens regering.

** Kanske var det effektivare övervakning av medborgarna sådant som Obama och Reinfeldt talade om vid sina möten samma dag som Campbells avslöjande kom? **Carl Bildt imagesCAFRCMUO

Dagens Nyheter påtalar i en stort uppslagen artikel ”FRA:s utbyte med USA granskas inte” att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) ”inte genomfört någon särskild granskning av FRA:s samarbeten med främmande makt trots att det gått fem år sedan FRA-lagen klubbades igenom”. Denna lag utökade FRA:s hemliga mandat kraftigt.
DN och internationella massmedia rapporterar 23/10 att Obama avlyssnat Agneta Merkels mobiltelefon via NSA.

Guardian och New York Times har rapporterat att NSA och dess brittiska motsvarighet GCHQ lyckas knäcka krypterade koder avsedda för att skydda e-mail, bankuppgifter och medicinska journaler för hundratals miljoner människor. En grupp inom GCHQ arbetar för att utveckla sätt att komma in i den krypterade dataöverföringen för de ”fyra stora” Hotmail, Google, Yahoo och Facebook. Och detta är ingen ny verksamhet. Ett 10-årsprogram mot krypteringsteknologi gjorde ett genombrott år 2010, vilket gjorde att man kunde komma över betydligt större mängder data. Metoderna är väl utvecklade. Enligt Guardian satsar USA närmare motsvarande 1 700 miljoner kronor på att i samarbete med high-tech-bolag bygga in svagheter i krypteringsprogram och i säkerhetsprogram. Detta utförs möjligen av en grupp anti-demokrater som kan ha selekterats fram av likasinnade.
Obama New Big Brother eua-espionam-o-mundo
Det är i denna verksamhet som FRA är en nyckelspelare!

De som vi väljer i demokratiska val med några års mellanrum ser tydligen till att odemokratisk verksamhet frodas och döljs. Och deras chefer och politiska ledare gör som så ofta – de ljuger. Vem blir inte indignerad över detta?
Vår demokrati är alltför bristfällig till följd av detta och allt annat hemlighetsmakeri och då den centrala samhällssektorn – ekonomin och naturtillgångarna – inte är under demokratisk kontroll utan har utvecklats för att ge största möjliga vinst hos ett litet, litet fåtal efter beslut utan demokratisk insyn.

Erik Snowden untitled

Sverige bör fjärma sig från USA:s politik!
Trots att jag bott ett år i Kalifornien, USA, har en hel del släkt där och vanligen trivs bra vid mina besök där (är alls ingen USA-hatare) har jag kritik mot USA:s politik, som egentligen bestäms av den lilla härskande klassen där.
* USA är det i särklass mest krigiska landet efter andra världskriget
* USA har stött genomfört eller stött statskupper i flera demokratiska stater, och stött eller etablerat fler diktaturer än något annat land
* Landets regering stödjer alltså inte traditionell demokratin i sin utrikespolitik – det är undantag.
* Man har använt kemiska vapen i Irak
* USA har inlett brutala krig i Irak, Libyen (via NATO) och Afghanistan, antingen i strid med FN-stadgan eller genom en väldig utvidgning av givet mandat (Afghanistan och Libyen)
* Man har sedan 2011 stött rebellerna i Syrien ekonomiskt och med vapen via ombud (”unconventional warfare”) i strid med FN-stadgan, vilket förstärkt terrorismen
* USA planerar att angripa Syrien i strid med FN-rätt och egen befolkningsopinion (9 % i USA för krig och 60 %), vilket skulle stärka al-Qaidas grupper i Syrien och världen
* USA stödjer Israels bosättnings- och apartheidpolitik
* Man stödjer i praktiken militärkuppen i Egypten
* Via NSA har man en intill nyligen hemlig övervakning av medborgarna i det egna landet, runtom i världen, av regering och institutioner.

* Demokratin i USA har minskat enligt jurister i USA eller rentav upphört (förre presidenten Carter)

* Människor som informerar om bristande demokrati och krigsbrott får fängelsesraff och jagas, medan de som ansvarar för kriget i Irak går fria.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Några modesta paroller.
Bekämpa USA-imperialismen!
Lägg korten på bordet då det gäller FRA – av vikt för invånare både i Svrige och i andra länder!
Nobels fredspris åe 2014 till Snowden, Manning och Assange!


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , ,

DN 13/10DN 23/10 InfowarsFolket i Bild om FRA Guardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  4 comments for “Övervakningssamhället Sverige – förenligt med bra demokrati?

 1. 24 oktober, 2013 at 11:26

  Det gäller att spionera rätt: när USA snokar i även vad allierade regeringar gör, och (vilket kanske är en av de största sakerna i den här historien) spionerar på företag i andra länder för att gynna egna företag, då riskerar upplägget att spricka och upprörda röster höjs mot missbruket. På ett sätt är det roligt att överklassens interna misstänksamhet kommer fram i öppen dager tack vare Snowden. Varför skulle en tjuv lita på en tjuv?

 2. Maggan
  25 oktober, 2013 at 22:47

  Tyvärr används för det mesta ingen energi på att förklara varför de västliga demokratierna mobiliserar denna enorma övervakning och samlar dessa ofantliga mängder data-informationer. Man framhärdar hellre med att massövervakningen av privatsfären inte kan vara i överensstämmelse med en verklig demokrati – men övervakningspraktiken bevisar ju motsatsen: Det är just precis USA och våra demokratier, frihetens och nätfrihetens oaser, som spionerar ut medborgarnas intimsta data!
  När man nu vet om att det är USA och de andra demokratierna som dammsuger nätet och lagrar massdata, så är det ett ologiskt synsätt att fråga sig hur det har kunnat gått så långt! Då måste man i stället fråga sig, vad det är för ett demokratiskt intresse som vill avlyssna allt som befinner sig i nätet.
  Övervakningen av privatsfären legitimeras och motiveras med nationens säkerhetsintresse. Man utgår ifrån att försvaret av frihetens regelverk gör övervakningen absolut nödvändig. Då behöver man inte förundra sig över, att statsmaktens säkerhetsintresse inte tar hänsyn till demokratiska värden. Underrättelse-tjänsterna har uppdraget att göra det globala nätet till ett instrument för sin övervakning av invånarna. Det gäller även främmande stater och deras invånare; och även regeringar man står på vänskaplig fot till och deras storföretag och bolag i landet är föremål för spionaget. Det förnekar inte den amerikanska regeringen, utan tillkännager helt offensivt, att USA har rätten att spana ut den politiska och ekonomiska konkurrensen i världen.
  Den nationella säkerheten betyder att överhögheten när som helst måste kunna vidmakthållas gentemot varje möjlig eller verkligen föreliggande vilja, som vill ändra på de förhållanden som härskar – det kan tydas som angrepp mot statsmakten. Och misstanken är generellt riktad mot allt som kan tänkas vara statsfientligt: Därför väntas inte tills misstanken blivit konkret – övervakningsstaten vill och kan, med allt privat och socialt liv som flyter omkring i nätet, gripa tag i informationerna som är tillgängliga per ”big data”.
  Den fundamentala debatten i medierna om frihet och säkerhet som poler i samhället, visar att det inte handlar om ett dilemma: Skälen som anförs, nämligen att skydda medborgarnas frihet emot terrorister, organiserad kriminalitet och mafian etc., anser man å ena sidan vara meningen med övervakningen, samtidigt som man tycker att en ”total” övervakning är orimlig och överdriven – i förhållande till vadå?
  Det är ju staterna, som skaffar sig fiender i världen med sina globalt vitala intressen. Då räknar de med att medborgarna hemma blir attraktiva mål för terrorister. En annan läsart för det problemet vore, att det skulle vara bäst för medborgarnas säkerhet, om staterna kunde dra tillbaka sina globala anspråk och låta sina trupper go home! Men om man har dilemma-glasögona på sig, så är det synsättet uteslutet. I stället krävs följande insikt :
  Om nationens frihet verkligen måste försvaras i Hindukush och de egna medborgarna blir hotade av terrorister, då är det nog bättre, om staten övervakar allt som är privat, innan man som oskyldig invånare flyger i luften vid perrongen!

  • 26 oktober, 2013 at 09:42

   Det är många tänkvärda och rimliga reflexioner i ditt långa inlägg. (Se även min kommentar till din kommentar till annat inlägg i denna fråga). Övervakningen har bl.a till syfte att registrera och bevaka anti-kapitalistiska och socialistiska personer, för att kunna hantera dem på lämpligt sätt om sådana strömningar blir för starka. Då det gäller den vanliga, officiella terrorismen (al-Qaida & Co) har den i början stötts kraftigt av USA. För det andra innebär USA:s brutala imperialistiska utrikespolitik att rekryteringen till denna terrorism stärks, vilket skett i bl.a Irak och Syrien samt Pakistan. För det tredje innebär Syrienpolitiken utbildning och vapen till al-Qaida. Vilken fasa för USA om al-Qaida och Co upphörde! Detta motiverar USA:s upprustning, med udden egentligen riktad mot Ryssland och Kina inför kommande bataljer.

Comments are closed.