Demonstrationståg till Israels ambassad: Stoppa massakern! 31 juli kl 17.30 på MynttorgetPå DN Debatt skriver idag utrikesminister Carl Bildt under rubriken ”Varje lösning måste utgå från att blockaden hävs” att ”Fyra principer för varaktig fred: Blockaden av Gaza måste hävas, Israels legitima säkerhetsintressen måste tas till vara, Gaza måste klart och tydligt bli del av den palestinska administrationen och Gaza måste tillåtas bli en kommande palestinsk stats port mot världen”. Han skriver också ”En av blockadens mest påtagliga effekter har varit att förstöra Gazas ekonomi. Innan dess fanns här en delvis blomstrande handel med såväl Israel som den palestinska Västbanken.”

Detta uttalande av Carl Bildt är utmärkt. Men han skriver inget om de illegala bosättningarna, om apartheidpolitiken, om Israels kärnvapen eller om USA:s resoluta stöd till Israels politik.

Idag 31/7 samlas alla demokrater och humanister för att fördöma de israeliska attacker och visa solidaritet med det palestinska folket, liksom fem gånger tidigare under 3 veckor i Stockholm.
PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-CONFLICT
Uppropet.
”Bomberna fortsätter att falla över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd. Vi nås av rapporter om nya massakrer och om bombade sjukhus. Aktivister, människorättsorganisationer med flera fortsätter att uppmana till handling men de flesta politiker och makthavare världen över är tysta eller fördömer utan att handla. Vi aktivister gör vad vi kan: vi samlas återigen för att visa solidaritet med Palestina och fördöma Israels brutala angrepp på Gaza. Förutom att fördöma måste vi också agera. Nu mer än någonsin behövs att fler ansluter och uppmanar till bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår. För att palestinierna behöver inte fler ord utan praktisk solidaritet.
Vi samlas återigen till demonstration torsdagen den 31 juli på Mynttorget kl. 17:30. Ca 18:00 kommer vi att tåga till den israeliska ambassaden.

Arrangörer: Palestinska föreningen i Stockholm, Jerusalemkommittén, Palestinagruppen i Stockholm och Judar för israelisk-palestinsk fred (JIPF)”

Palestina-grupperna skriver ”Gaza behöver ditt stöd – pg 90 11 57 – 8. Stöd Palestinainsamlingen. Återigen faller bomberna över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd från F16-planen i luften. Precis som under Israels offensiv i dec 2008-jan 2009 då 1 500 människor dödades, sker detta inför världens ögon. Ge ett bidrag till Palestinagruppernas mångåriga samarbetsparners i Gaza:
Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP som arbetar med mental hälsa och mänskliga rättigheter. PGS stöd kommer att ges till organisationens arbete med traumatiserade barn.Palestinian Medical Relief Society, PMRS som arbetar med primärhälsovård och som nu omprioriterar sitt arbete till akutvård. Stora som små bidrag gör skillnad. Visa Gazas befolkning att vi står vid deras sida.Sätt in pengarna på Palestinainsamlingen 90 11 57 – 8 och skriv GAZA.”

Bilden nedan är från mötet 12/7.
GAZA 140712 II 10369588_795977733766639_2826025644134239199_n

Israel invaderade Gaza för att slå sönder den demokratiskt valda organisationen Hamas’ infrastruktur, dvs. infrastrukturen i Gaza. För två dagar sedan hade omkring 1100 människor, mest civila, dödats i Gaza, medan omkring 50 israeler, nästan bara soldater
Den USA-stödda apartheidstaten Israel har också hjältemodigt attackerat sjukhus och skolor.

Nedanstående karta visar vad Israels proklamerade buffertzon på 3 km innebär för Gaza!
Gaza 3 km ATT00002

Det är mycket möjligt att Israel nu vill ta kontroll över Gaza, även om detta förnekas. Man har ju tagit kontroll över andra länders områden, upprättat murar och olagliga bosättningar, med USA:s stöd.

”Jag har varit i Gaza under samtliga kriser sedan 1981. Men jag har aldrig sett sådan brutalitet från israelerna – inte på så kort tid.” säger den norske läkaren Mads Gilbert till DN.

** OBS – Den lilla cirkeln ska visa att antalet dödade från Israel är avsevärt lägre än antalet dödade palestinier. Den större cirkeln visar tydligt siffror för antalet dödade. Bilderna som kommer från CNN var lika stora för dödade från Israel och Gaza, fast antalet dödade från Gaza är ungefär 20 gånger större. **

Gaza-NYT-140801-graph-1

Gaza NYT 140729 graph-1

I Gaza är arbetslösheten omkring 40 % och nästan 80 % lever på humanitär hjälp. FN menar att Gaza kommer att vara beboeligt år 2020 om inget drastiskt sker. Democracy Now konstaterar att Hamas mål är fokuserade på att blockaden av Gaza upphävs och att fångarna friges. En del trodde att den senaste vapenvilan i november 2012 skulle innebära en minskning av blockaden, men Israel förstärkte i stället blockaden. I Haaretz skriver den israeliske journalisten Gideon Levy ”Hamas krav är civila, medlen för att uppnå dem är våldsamma och kriminella. Men den bittra sanningen är att då Man inte avfyrar raketer från Gaza mot Israel så bryr sig ingen om palestiniernas situation. Läs listan på Hamas krav och se om något enda av dem är orimligt.” Jag tillägger gärna: Om Hamas krav är våldsamma och kriminella – hur ska man då beskriva Israels?

Hamas förhandlingskrav.
Dessa var Hamas rättfärdiga krav för förhandling, vilka publicerades i den arabiska tidning Al Manar
1 – Tillbakadragandet av israeliska stridsvagnar från gränsen till Gaza för att ge mer utrymme för palestinska jordbrukare att arbeta fritt på sina odlingsmarker.

GAZA NYT 140729 II graph-2

2 – Frisläppandet av alla fångar som greps av Israel efter kidnappningen och morden på de tre israelisk bosättare.

3 – Häva belägringen av Gaza och öppna gränsövergångarna så att folket kan röra på sig fritt.

4 – Öppna hamnen och flygplatsen och låt de stå under FN kontroll.

5 – Utöka fiskeområdet så att fiskaren kan ha en yta på mil.

6 – Låt staden Rafah som är så närmaste till Israel att så under FN kontroll.

7 – Hamas är redo att underteckna ett eld upphör som sträcker sig i 10 år framåt i närvaro av internationella observatörer.

8 – Ge Gaza borna ett tillstånd för komma till Jerusalem för att be i Al Aqsa moskén.

9 – Israel ska inte lägga sig i den interna palestinska politiken.

10 – Återupprättandet av industrizoner för att främja utveckling.

DN skrev tidigare under rubriken ”Stor upprop mot insatsen i Gaza” att ”Alla militära handlingar från bägge sidor måste upphöra omedelbart. Sedan 2009 har det visat sig att militära insatser inte lett till fred eller säkerhet i Gaza eller Israel”, skriver ett trettiotal internationella hjälporganisationer i ett upprop. Bland dem finns ActionAid, Oxfam och Rädda barnen samt Diakonia och Individuell människohjälp”.

Några snapshot om bakgrunden.
* I samband med Israels tillblivelse 1948 genomförde judiska terrorgrupper omfattande raider in i de palestinska områdena, drev omkring 750 000 människor på flykt och förstörde över 500 palestinska samhällen. Sedan arabiska arméer ingripit kunde småningom en vapenvila uppnås. Omkring hälften av den tilltänkta palestinska staten hade då gått förlorad och bara lämnat Västbanken och Gaza, totalt 22 % av mandatet Palestina, kvar att bygga en palestinsk stat på – något som dessutom ännu ej skett.
Palestina 8karta2

* Detta, och de ytterligare erövringar som Israel gjort i krigen 1967 och 1973, samt misslyckade försökt till fredsuppgörelser är en bakgrund till dagens situation.

* Är det för resten inte märkligt att Israels mycket nära allierade USA jämt ska vara fredsmäklare?

Gaza
* Under tiden 29/9 2000 – 26/12 2008 hade drygt 3000 personer i Gaza dödats av Israels militär. Försvarsminister Barak gav enligt israelisk press redan under försommaren 2008 order om att krigsmakten skulle inleda förberedelserna för en offensiv mot Gaza, innan de förhandlingar genomförts, som skulle utmynna i vapenstillestånd mellan Israel och Hamas. I juni ingicks vapenvila mellan Israel och Hams. Den 1/11 dödade israeliska trupper en palestinier. Därefter avfyrades raketer från Gaza mot Israel och som svar på detta kom anfall från Israel som dödade ytterligare sex palestinier. Ytterligare palestinier dödades i israeliska räder in i Gaza. Hamas ansåg därmed att vapenvilan var bruten.

Israel angrepp sedan Gaza i operation ”Gjutet bly” 27/12 i ett krig som pågick i 3 veckor.

Enligt en FN-rapport dödades under kriget 1434 palestinier, varav 709 enligt israelisk militär var stridande. Bland de döda fanns 288 barn och 121 kvinnor. Av 5303 skadade palestinier var 1606 barn och 828 kvinnor. Det beräknas av ungefär 21000 bostäder förstördes. Tretton israeler dödades under konflikten, därav 3 civila. Fyra av de dödade soldaterna dödades av misstag av de egna.

* 2012. Under åtta dagar av attacker av Israel mot Gaza i november dödades 162 palestinier och sex israeler. Delar av Gazas infrastruktur ödelades. Israel genomförde drygt 1 500 flygattacker under ”Operation försvarspelare”, medan ungefär lika många raketer avfyrades mot Israel under samma tid.

* Massmedia har nyligen rapporterat att ”Svensk åklagare inleder förundersökning om israeliska militärmaktens brott mot Ship to Gaza”, som rubriken lyder på hemsidan för ”Ship to Gaza”

* I december 2012 röstade 138 länder, däribland Sverige, för att Palestina skulle få observatörsstatus i FN, medan 9 röstade emot och 46 la ned sina röster. Hur reagerar då Israel? Jo, premiärminister Netanyaho beslöt att stoppa 120 miljoner dollar i skattemedel som skulle levereras till den palestinska myndigheten, ett uttryck för den apartheidpolitik Israel bedriver med stöd från USA:s president och regering.

* Redan lever 600 000 israeler (10 % av befolkningen) illegalt på ockuperad mark.
Obama och Natanyaho images
*”Den 30 januari och 5 maj 2013 bombade Israeli Syrien.
Cirka 400 människor dog i anfallet våren 2013 och stor materiell förödelse uppstod. Med bombningarna har Israel öppet anslutit sig till den USA-ledda front av Natoländer, arabiska kungadiktaturer som sedan våren 2011 finansierat, beväpnat, utbildat och lett terroristinriktade rebeller i ett terrorkrig med syfte att skapa största möjliga kaos och förödelse i Syrien. Trots Israels uppenbara brott mot FN-stadgans artikel 2(4), det generella våldsförbudet, fördömer inget av riksdagspartierna bombanfallen.

* Varför har Israel fått bygga upp ett förråd på kanske 100 kärnvapen i Mellanöstern medan ”världssamfundet” (=den ekonomiska och politiska eliten i USA och dess allierade, samt de privatäga massmedia med sitt ofta strömlinjeformade jasägeri) håller tyst?
* Är bojkott, desinvestering och hårda sanktioner (BDS) mot Israel samt prövning av Netanyahu & Co inför internationell krigstribunal fel? Varför?i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, ,

Carl Bildt i DN Debatt 31/7CNN-bilder Henrik Linde på Knut Lindelöfs blogg Democracy Now 22/7 DN I 18/7DN kvällen 17/7SvD 17/7 Röda Malmö 17/7 Demonstration 16/7 DN 16/7 DN 16/7 ”Norsk läkare” Nathan Schackar DN Ulf Bjereld GP DN 13/7DN 11/7PSG i StockholmPSG i Sverige Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7 >

Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9


3 svar till “Demonstrationståg till Israels ambassad: Stoppa massakern! 31 juli kl 17.30 på Mynttorget”

  1. Förstår att syftet med cirklarna är att visa andelen civila dödsoffer. Men de blir vilseledande att ha två lika stora cirklar nät den ena representerar 56 döda israeler och den andra 1101 palestinska dödsoffer. Att CNN försöker manipulera nyheterna på detta sätt är inte förvånande.
    Men du Anders Romelsjö borde vara mer på alerten.

    • Tack för påpekandet. Visar nu två olika siffror för antalet dödade från Israel och informerat om detta i blogginlägget.