Vi behöver en folkomröstning!


I Artikel I-6 om unionsrätten fastslås det att EU:s regler ska ha företräde framför enskilda medlemsländers lagar.

Det betyder t.ex. att vårt lands yttrandefrihet kan inskränkas genom ett penndrag.

Att det är en grundlag spelar ingen som helst roll i det fallet.

Och så förhåller det sig med alla lagar som inte Sverige förhandlat särskilt om.

EMU-omröstningen resulterade som bekant i att vi ska behålla vår valuta. Och antagligen så kommer inte EU att införa Euron här direkt, vi är ju kända för att vara EU-skeptiker och det skulle leda till för mycket badwill.

Men visst kommer Euron förr eller senare. Det bestämmer vi inte själva om EU:s nya konstitution godtas.

Och EU ska till att börja med skapa en militär insatsstyrka på 60 000 soldater. Den styrkan ska kunna sättas in var som helst i världen – utan – att FN bett om det.

I praktiken betyder det att EU kan sätta in militär trupp och agera precis som USA.. Och på sikt kommer EU att ha mer militär trupp än USA..

Huvudskälet till att Göran Persson och borgarna är så angelägna att vi inte ska få folkomrösta är givetvis rädslan för att vi röstar nej.

Och det är en katastrof för dessa politiker eftersom EU:s nya konstitution egentligen lagstiftar om att en marknadsliberal politik ska föras.

I vår grundlag står det att all makt utgår från folket. Och det är just den grundlagen som riksdagsmajoriteten är beredd att sälja ut.

Inte ens vetorätten blir kvar..


Ett svar till “Vi behöver en folkomröstning!”