Vem har använt kemiska vapen i Syrien?Igår var jag på protestmötet mot Obama som fyllde hela Medborgarplatsen, med kanske 2000-4000 deltagare (saknar officiell uppgift), varav många ungdomar. Det var en härlig stämning, och litet brokigt med varianter på huvuparollerna, där ”Nej till krig mot Syrien” kom fram som en huvudparoll. Det hölls flera tal, från Medborgarhusets trappa, som dock mest hördes av de som stod nära. En stor grupp syrier fanns med och slöt upp bakom parollen ”Nej till krig mot Syrien” och några tydligt bakom den syriska regeringen. En betydligt mindre grupp syriska rebellanhägnare fanns också på plats, helt i strid med mötets inriktning. Polisen såg till att grupperna hölls väl åtskilda. Därifrån demonstrationståg med talkörer till Mynttorget i Gamla sta´n med nya talare.

Vid presskonferensen på eftermiddagen framkom att Obama inte hade några bevis att framlägga om att Syriens regering använt kemiska vapen och att han tänkte strunta i FN-stadgan, internationell rätt och Syriens folk för att kunna angripa Syrien och störta dess president. Och Reinfeldt säger lamt att regeringen föredrar FN-linjen. Men han har förståelse för USA:s hållning – så förfärligt!
I väntan på rapport från FN:s observatörer om eventuell användning av kemiska vapen i Syrien, och om eventuella indikationer om vem som i så fall använt vapnen har andra tagit till orda i starka ordalag.

Idag uppger Frankrike att man har ”Bevis för en kemvapenattack” enligt svenska Dagbladet som skriver ”En rapport från fransk underrättelsetjänst sägs visa att regimlojala styrkor utförde en ”massiv samordnad” kemvapenattack den 21 augusti, enligt en anonym regeringskällas uppgifter till AFP. Det nio sidor långa dokumentet ska innehålla satellitbilder som visar att anfallet kom från regeringskontrollerade områden i östra Damaskus. Enligt källan ska regimen sedan ha bombat områdena för att förstöra bevisen. Till skillnad från tidigare attacker där små mängder kemvapen använts för att skrämma människor, var det här angreppet taktiskt och syftade till att återta förlorat territorium, säger källan. Rapporten ska presenteras för parlamentet senares i dag.”

I Artikeln ”Frankrike lägger fram egna bevis” av Jon Andersson i DN 3/9 framgår att ”Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov säger att de bevis som amerikanarna visat upp för Moskva ”absolut inte är övertygande”, enligt nyhetsbyrån AP.

Syriens regering uppger att man inte använt kemiska vapen och att rebellerna har gjort det. Ord står mot ord. Hur gå vidare?
Här finns minst två viktiga vägar: Utomstående källor som FN-observatörerna, samt sannolikhetsresonemang.

Utomstående källor- tidigare användning mm

1. Den 14/2 publicerades här inlägget ”Syrien -brittiskt provokationsförsök läcker ut på internet (Britamgate)” vilket bestod av en mailkorrespondens som man snappat upp: ”Phil. Vi har ett nytt erbjudande. Det handlar om Syrien igen. Qatarierna föreslår en attraktiv affär och svär på att idén är godkänd av Washington. Vi måste leverera CW (chemical weapons=kemiska vapen) till Homs, en sovjetisk G-granat (explosiv projektil fylld med gas) från Libyen som liknar dem som Assad bör ha. De vill att vi ska använda våra ukrainska personal som ska tala ryska och göra en videoinspelning. Ärligt talat tror jag inte det är en bra idé men de föreslagna beloppen är enorma. Din åsikt?”
2. I början av maj publicerade en FN-kommission som varit i Syrien under ledning av den kände åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen, ICC Carla del Ponte en rapport enligt vilken. ”FN-kommissionen har inte bevis för att regeringsstyrkor har använt kemiska vapen som är förbjudna enligt folkrätten”. ”Våra utredare har varit i grannländerna och intervjuat offer, läkare och på fältsjukhus. Enligt deras rapport finns det starka, konkreta misstankar men ännu inte obestridligt bevis för användningen av sarin, utgående på det sätt som offren behandlades” sade Del Ponte sade i en intervju med schweizisk-italiensk TV. Denna rapport har väsentligen nonchalerats av dominerande massmedia.
3. 30/5 publicerade USA:s Veterans Today artikeln ”Turks Catch al-Nusra with Two Kilos of Sarin gas” där det heter att turkiska säkerhetsstyrkar fann en 2 kilos-cyliner med saringas vid husundersökning i hemmet hos medlemmar som tillhörde al-Qaida-associerade al-Nusrafronten. Avsikten var att den skulle användas i en bomb. Det är inte så svårt att sprida gasvapen enligt olika erfarenheter.
4. 11/7 kunde jag här rapportera att Ryssland uppger att det finns bevis för en projektil som träffar en nordlig syrisk by i mars innehöll nervgasen sarin och var troligen akjuten av rebeller. Moskvas permanenta representant till FN sa till reportrar att man funnit detta vid en oberoende utredning begärd av Damaskus. Ryssland har raporterat detta till FN:s generalsekreterare. Händelsen i Khan al-Assal, utanför Aleppo, den 19 mars lämnade minst 27 döda och dussintals skadade. I maj uppgav FN:s människorättsråds oberoende internationella undersökningskommissionen att det fanns rimliga skäl att anta att ”begränsade mängder giftiga kemikalier” använts vid Khan al-Assal, samt i tre andra attacker.

USA & Co har sedan sommaren 2012 i omgångar anklagat den syriska för regeringen för att den kanske har använt kemiska vapen. Man har aldrig tidigare presenterat bevis. Obama har talat om att användning av sådana vapen skulle innebär att man korsat ”a red line”, som skulle ge USA rätt att använda militära medel mot Syrien. Dock höll han helt tyst om detta vid FN-rapporten i början av maj.

Men DN återgav förra veckan en artikel i tidningen Foreign Policy, som ofta är lojal mot USA:s utrikespolitik ”Strax efter den dödliga gasattacken fördes panikartade telefonsamtal med chefen för en enhet för kemiska vapen, rapporterar tidskriften. Den avlyssnade departementsföreträdaren ska ha krävt en förklaring om ”en stridsgas som dödat över 1 000 personer”. Detta presenterades som ett hållbart ”bevis”? Men är det inte. Säger detta att en stridsgas dödat över 1000 personer, eller är det en osäker uppgift denne snappat upp? Att detta i så fall beror på en insats av Syriens regering? Var finns mätresultaten?
Den panikartade reaktionen talar för att detta med gasattack var okänt för tjänstemannen och snarast att den i så fall utförts av rebeller och/eller CIA eller liknande organisation.

* Det påstås att Syriens regering förhindrade att FN:s observatörer fick möjlighet att studera den misstänkta gasattacken. Men anhållan om detta från FN kom 24/8, och beviljades följade dag.
Det påstods att bevis kunde försvinna snabbt, men chefen för Försvarets forskingsinstitut i Umeå menar att man har en månad på sig.

Vem har skäl att använda kemiska vapen?

Då rapporten om enevtuell användning kom 22/8 skrev Aftonbladet ”En gasattack mitt framför vapeninspektörerna näsa vore i det närmaste en inbjudan från Assad till USA, Frankrike, Storbritannien med flera att sätta upp en flygförbudszon över Syrien och börja luftbomba syriska arméposteringar. ” Det låter cyniskt men den som har störst intresse av att Syrien använder kemiska vapen är oppositionen eftersom det kan tvinga fram ett internationellt ingripande och därmed stärka rebellernas segerchanser.”

I DN:s ledare ”Släpp fram inspektörerna” skriver man, liksom Aftonbladet, också ”Det skulle vara märkligt om al-Assad genomfört en så omfattande upptrappning av kriget bara ett par dagar efter att FN-inspektörer, ledda av svensken Åke Sellström, anlänt för att undersöka tre andra påstådda incidenter med senapsgas och sarin. Att använda stridsgas i Damaskusområdet vore också ytterst riskabelt eftersom vindar kan föra den även till regimtrogna stadsdelar.”

* Uppgifter från Syriens regering 24/8 att man just påträffat gasrester i rebellers tunnlar nonchalerades, som vanligt.

Ja, det är definitivt inte Syriens regering som skulle ha fördel av att använda kemiska vapen. Man hade under våren haft klara framgångar militärt mot rebeller av olika slag. Att då använda kemiska vapen samma dag som FN-observatörer anländer för att undersöka användning av kemiska vapen vore fullständigt idiotiskt.
Obama hök untitled

Rebellerna och USA tjänar på att/om kemiska vapen används.
Kanske har de upprepade påståendena att Syriens regering använt kemiska vapen som syfte att mer öppet kunna stärka ”rebeller” (med stort inslag av antidemokratiska och även al-Qadiaassocierade grupper) med vapen och därmed försvaga möjligheten till en fredlig lösning. Vidare är detta det centrala argumentet för Obama för att få stöd i kongressen och i opinionen för ett angrepp på Syrien – därom tycks de flesta observatörerna. Detta för att fullfölja de mer än 10 år gamla planerna från regeringen om att destabilisera och få kontroll över Irak, Libyen, Syrien och Teheran, vilka dåvarande presidentkandidaten Wesley Clark presenterade i den kända intervjun i Democarcy Now i marsw 2007.
Terrorister tjänar på ett angreppskrig – som är helt i strid med FN-stadga och internationell rätt

Kampen mot terorrismen i världen förs främst i Syrien. Det är väl belagt att al-Qaidaassocierade al-Nosra-fronten är en stark, kanske den starkaste rebellgruppen i Syrien. Talibanerna har sänt dit hundratals man i våras. Kampen mot terrorismen förs främst av den syriska regeringen. Vad gör då USA (och EU). Jo, man beslutar att officiellt sända mer vapen till rebeller i Syrien. Oavsett om de hamnar direkt i händerna på al-Nosra eller hos en annan rebellgrupp försvagar detta kampen mot terrorismen.

Det hela påminner synnerligen mycket om USA:s påståenden om att Irak skulle ha massförstörelsevapen som förevändning att inleda den förfärliga angreppskriget mot Irak De upprepade anklagelserna mot Syriens regering om användning av kemiska vapen passar hur som helst mycket väl in i det viktiga momentet ”desinformation” i ”unconventional warfare”, där ett annat huvudmoment är krig genom ombun. I tidigare blogginlägg har vi i detalj kunnat belägga att USA varit inblandat som central aktör i ett angreppskrig mot Syrien sedan 2011.

Flygplan som bombar images

Sammanfattning
1. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem (FN-rapport i maj) – inte av den syriska regeringen
2. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge och med tanke på opinionen och massmedia.
3. USA & Co har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats.
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA_arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Varför kan inte FN-observatörerna försöka tala om vem som kanske använt kemiska vapen nu, då en FN-kommission gjorde det i maj?

Bilden nedan ska vara från ett förråd av kemiska vapen som tillhör USA.

USA – förråd av kemiska vapen


i Andra om: , , , ,,, , , , , , , al-Qadia, , , ,, , ,

SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 Veterans Today 30/5DN om artikeln i Foreign Policy

DN 24/8 DN 22/8 II Nyhetsbanken 22/8 Aftonbladet 22/8 DN 22/8 DN 21/8 DN:s huvudledare 22/8 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs Sveriges Radio International Syriensolidaritet France24Abna Daily StarSydöstran Björnbrum Sveriges Radio 17/6 Nyhetsbanken 17/6 Expressen 27/2 SvD gevärSvenska Freds SvT ambulanserNyhetsbanken V:s uttalande DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

Reuters 5/5 War is a crime -blogg DN 5/5 Russia Today NY Times SvD 6/5 SvD 2 6/5 Aftonbladet DN 6/5


9 svar till “Vem har använt kemiska vapen i Syrien?”

 1. Så du tillhörde de där ”odemokratiska elementen” som förstörde demonstrationen ;-)

  Från Svenssons blogg:
  ”Enda smolket i bägaren var att Assadanhängare, iranska regimanhängare och folk som stöder militärkuppen i Egypten gick med i tåget. Enligt uppgift var de dock inte så många, kanske 300-400. Men. Det vore önskvärt om den typen av odemokratiska element kunde hållas bort från viktiga antiimperialistiska demonstrationer.”

  http://blog.zaramis.se/2013/09/05/stor-demonstration-mot-usas-politik/

  • Nej, inte alls. Jag gick omkring och delade ut 500 flygblad ”Nej till krig mot Syrien” som återgavs på gårdagens blogginlägg och som var framträdande i demonstrationen med stora banderoller och plakat. Denna paroll kan alla ställa sig bakom som ogillar al-Assad. (Och jag har klargjort att jag är emot militärkuppen i Egypten, som de facto har USA:s stöd).

  • Svensson sällar sig till aftonbladets beskrivning av exilsyrierna som inte vill se sina släktingar och vänner bombade av klusterbomber från drönare, man kallar dem Assadvänliga. Att de som ville ha ett bombkrig i Syrien var en samling om ca 50 st som inte alla var från Syrien utan innehöll en brokig skara anhängare av muslimska brödraskapet och förmodligen mer ljusskygga islamistiska grupper.

   Det är såna som Svensson som bidrar till att demonstrationen var liten och förvirrad. Det är han som står ivägen för ett samlat motstånd emot ytterligare ett bombkrig. Han är en nyttig idiot för krigshetsare i alla läger, precis som de 50 bombvänliga eller som Aftonbladet uttryckte saken ”regimkritiska”, Aftonbladet som idag är den mest krigshetsande tidning vi har i Sverige.

   Att vara emot klusterbomber över Damaskus är inte samma som att vara Assadvänlig. Att vara emot ett ingripande som är ensidigt är att inte vilja ha något blod på sina händer. Blodet på USAs händer besudlar dock sådana som Svenssons händer.

   • Instämmer, Marin Kullberg. Mötet och demonstrationståget stördes av trotskistiska organisationer av den typ som Svensson sympatiserar med. Före mig och andra gick en grupp trotskister som ropade ”Arbetarmakt och socialism”. Det var ett medvetet brott mot demonstrationens plattform, som inte var socialistisk. Detta gav de många åskådarna i det vackra vädret en felaktig bild av demonstrationens inriktning, och minskar möjligheten till fortsatt stöd för manifestationer baserade på en bred plattform av enhetsfrontstyp. En plattform som alla kan ställa sig bakom oberoende av inställning i andra frågor. Vi som gick bakom dessa demonstrationsstörare gjorde vad vi kan för ropa ut parollen ”Nej till krig mot Syrien.”

 2. Hittade den här sajten genom bloggosfären:
  http://www.voltairenet.org/mot119.html?lang=en

  Innehåller försök till faktagranskning. Eller snarare påståenden om det. De är dåliga att länka till bevis dock.

  Stort tack till Anders Romelsjö på Jinge.se, jag tycker det här kriget USA vill hetsa fram är vämjeligt. Jag stödde USA i Irak vilket var fel av mig, jag förstod inte bättre. Men nu finns det ingen ursäkt faktiskt.

 3. High-Level U.S. Intelligence Officers: Syrian Government Didn’t Launch Chemical Weapons
  Submitted by George Washington on 09/07/2013 02:09 -0400

  Preface:   Without doubt, intelligence is being manipulated to justify war against Syria.  Here, here, here, here and here.

  Without doubt, the Syrian rebels had access to chemical weapons … and have apparently used them in the recent past.

  Associated Press reported last week:

  An intercept of Syrian military officials discussing the strike was among low-level staff, with no direct evidence tying the attack back to an Assad insider or even a senior Syrian commander, the officials said.
   
  So while Secretary of State John Kerry said Monday that links between the attack and the Assad government are “undeniable,” U.S. intelligence officials are not so certain that the suspected chemical attack was carried out on Assad’s orders, or even completely sure it was carried out by government forces, the officials said.
   
  ***
   
  Another possibility that officials would hope to rule out: that stocks had fallen out of the government’s control and were deployed by rebels in a callous and calculated attempt to draw the West into the war.
  Reuters notes today:

  With the United States threatening to attack Syria, U.S. and allied intelligence services are still trying to work out who ordered the poison gas attack on rebel-held neighborhoods near Damascus.
   
  No direct link to President Bashar al-Assad or his inner circle has been publicly demonstrated, and some U.S. sources say intelligence experts are not sure whether the Syrian leader knew of the attack before it was launched or was only informed about it afterward.
  Indeed, numerous intelligence officers say that the rebels likely carried out the August 21st attack.

  For example, the Daily Caller reports:

  The Obama administration has selectively used intelligence to justify military strikes on Syria, former military officers with access to the original intelligence reports say, in a manner that goes far beyond what critics charged the Bush administration of doing in the run-up to the 2003 Iraq war.
   
  According to these officers, who served in top positions in the United States, Britain, France, Israel, and Jordan, a Syrian military communication intercepted by Israel’s famed Unit 8200 electronic intelligence outfit has been doctored so that it leads a reader to just the opposite conclusion reached by the original report.
   
  ***
   
  The doctored report was picked up on Israel’s Channel 2 TV  on Aug. 24, then by Focus magazine in Germany, the Times of Israel, and eventually by The Cable  in Washington, DC.
   
  According to the doctored report, the chemical attack was carried out by the 155th Brigade of the 4th Armored Division of the Syrian Army, an elite unit commanded by Maher al-Assad, the president’s brother.
   
  However, the original communication intercepted by Unit 8200 between a major in command of the rocket troops assigned to the 155th Brigade of the 4th Armored Division, and the general staff, shows just the opposite.
   
  The general staff officer asked the major if he was responsible for the chemical weapons attack. From the tone of the conversation, it was clear that “the Syrian general staff were out of their minds with panic that an unauthorized strike had been launched by the 155th Brigade in express defiance of their instructions,” the former officers say.
   
  According to the transcript of the original Unit 8200 report, the major “hotly denied firing any of his missiles” and invited the general staff to come and verify that all his weapons were present.
   
  The report contains a note at the end that the major was interrogated by Syrian intelligence for three days, then returned to command of his unit. “All of his weapons were accounted for,” the report stated.
   
  ***
   
  An Egyptian intelligence report describes a meeting in Turkey between military intelligence officials from Turkey and Qatar and Syrian rebels. One of the participants states, “there will be a game changing event on August 21st” that will “bring the U.S. into a bombing campaign” against the Syrian regime.
   
  The chemical weapons strike on Moudhamiya, an area under rebel control, took place on August 21. “Egyptian military intelligence insists it was a combined Turkish/Qatar/rebel  false flag operation,” said a source familiar with the report.
   
  [A ”false flag” is a ploy for starting war which has been used by governments around the world for thousands of years.]
   
  Agents provacateurs are as old as warfare itself. What better than a false flag attack, staged by al Qaeda and its al Nusra front allies in Syria, to drag the United States into a war?
  And 12 very high-level former intelligence officials wrote the following memorandum to Obama today:

  We regret to inform you that some of our former co-workers are telling us, categorically, that contrary to the claims of your administration, the most reliable intelligence shows that Bashar al-Assad was NOT responsible for the chemical incident that killed and injured Syrian civilians on August 21, and that British intelligence officials also know this. In writing this brief report, we choose to assume that you have not been fully informed because your advisers decided to afford you the opportunity for what is commonly known as “plausible denial.”
   
  ***
   
  There is a growing body of evidence from numerous sources in the Middle East — mostly affiliated with the Syrian opposition and its supporters — providing a strong circumstantial case that the August 21 chemical incident was a pre-planned provocation by the Syrian opposition and its Saudi and Turkish supporters. The aim is reported to have been to create the kind of incident that would bring the United States into the war.
   
  According to some reports, canisters containing chemical agent were brought into a suburb of Damascus, where they were then opened. Some people in the immediate vicinity died; others were injured.
   
  We are unaware of any reliable evidence that a Syrian military rocket capable of carrying a chemical agent was fired into the area. In fact, we are aware of no reliable physical evidence to support the claim that this was a result of a strike by a Syrian military unit with expertise in chemical weapons.
   
  In addition, we have learned that on August 13-14, 2013, Western-sponsored opposition forces in Turkey started advance preparations for a major, irregular military surge. Initial meetings between senior opposition military commanders and Qatari, Turkish and U.S. intelligence officials took place at the converted Turkish military garrison in Antakya, Hatay Province, now used as the command center and headquarters of the Free Syrian Army (FSA) and their foreign sponsors.
   
  Senior opposition commanders who came from Istanbul pre-briefed the regional commanders on an imminent escalation in the fighting due to “a war-changing development,” which, in turn, would lead to a U.S.-led bombing of Syria.
   
  At operations coordinating meetings at Antakya, attended by senior Turkish, Qatari and U.S. intelligence officials as well as senior commanders of the Syrian opposition, the Syrians were told that the bombing would start in a few days. Opposition leaders were ordered to prepare their forces quickly to exploit the U.S. bombing, march into Damascus, and remove the Bashar al-Assad government
   
  The Qatari and Turkish intelligence officials assured the Syrian regional commanders that they would be provided with plenty of weapons for the coming offensive. And they were. A weapons distribution operation unprecedented in scope began in all opposition camps on August 21-23. The weapons were distributed from storehouses controlled by Qatari and Turkish intelligence under the tight supervision of U.S. intelligence officers.