Varför tar inte Israel hand om sina fattiga?


Apropå min förra postning om Israel så fortsatte jag att titta i Haaretz. Ofta när jag läser israeliska tidningar på nätet så slås jag av alla dess välgörenhets- och tiggeriannonser.

Det förekommer i svenska medier också, men då rör det oftast bostadslösa eller organisationer typ Frälsningsarmén och liknande.

I Sverige har alla en lagstadgad rätt till minsta levnadsnivå och skyddet för barn har kommunerna ett fullständigt ansvar för. Det innebär givetvis inte att det inte finns barn som lever under fattigdomsgränsen, men det är inte lika uppenbart som i Israel.

Nu har jag inte kollat alla annonser som talar om fattiga barn, men tydligen är detta ett omfattande problem i Israel. Det blir extra tragiskt med tanke på att landet utmålar sig själv som en demokrati. Det ifrågasätts givetvis eftersom landet håller minst 3000 politiska fångar utan vare sig rannsakan eller dom.

(Dessa annonser har jag klippt ut under en kvart.)

Samtidigt bryter Israel mot Genèvekonventionen och samtliga lagar om mänskliga fri och rättigheter, mot FN:s alla resolutioner etc..

Men att hålla sig med världens dyraste armé sett per capita anser man sig har råd med trots att landets egna barn svälter.

Besök Haaretz och Jerusalem Posts webbplatser och se själva!


7 svar till “Varför tar inte Israel hand om sina fattiga?”

 1. Det här är litet underligt, för den judiska befolkningen i USA skickar varje år miljardbelopp – i dollar – i stöd just till Israels fattiga bl.a. genom United Jewish Appeal.

  Israels försvarsbudget delfinansieras också av USA. Kanske orsaken är dagens nyliberala Likudpolitik. På ett par decennier har Israel förvandlats från ett socialdemokratiskt till högersamhälle.

  Vi får inte glömma att Israel är det enda land utanför kommunistländerna som har haft kollektivjordbruk hämtade direkt från Sovjetunionen.

  Det vore mycket intressant att veta just varför det traditionella progressiva Israel har ersatts av dagens Likudsamhälle. Parallellerna med det amerikanska samhället är alltför många för att det skall vara en ren tillfällighet.

 2. Skulle Israel sköta sig gentemot sina grannar skulle det vara ett ytterst välmående litet land. Särskilt om USA står bakom deras rygg. Nu håller Israel i stället på att skaffa sig ovänner på ett globalt plan, inte bara i arabvärlden. Och då hjälper inte ett försvagat USA.

 3. ”Det här är litet underligt, för den judiska befolkningen i USA skickar varje år miljardbelopp – i dollar – i stöd just till Israels fattiga”

  Nej, Lennart, det är inte alls underligt! Välgörenhet har ALDRIG hjälpt dem man anser sig hjälpa!

  Välgörenhet är endast ett sätt att intala sig själv att man gör något nyttigt. Helt enkelt ett sätt att blunda för verkligheten och vad som EGENTLIGEN krävs.

 4. Är det ingen som frågar sig varför Israel måste hålla sig med världens dyraste/bästa armé?

  Sedan när blev det nyliberalt med en stor armé/stat?

 5. Vi vet alla det. hade de uppfört sig annorlunda mot palestinier och andra grannar hade de inte behövt ngn armé alls.

  Varför tvivlar du på vår kunskap om detta?