Varför skriver DN tre ggr så mycket om Iran jämfört med SvD?


De senaste dagarna har jag konstaterat att Dagens Nyheter skriver tre gånger så mycket om Iran än vad konkurrenten Svenska Dagbladet gör.

Jag lade märke till saken första gången i slutet på förra veckan och igår blev det så påtagligt att jag kollade upp lite bland mina bloggarkollegor. De hade också märkt samma sak, DN har intensifierat skrivandet om just Iran. Givetvis så undrar jag lite över orsakerna till detta.

Stämmer uppgifterna idag att några svenskar har gripits på något slags rockfest så är det givetvis berättigat att berätta om just detta. Iran är ett land som ur många synvinklar kan te sig märkligt sett ur våra sekulariserade ögon. Bara en sådan sak som de skriver idag, svenskarna riskerar ”spöstraff” för sitt ”brott”.

Det känns totalt främmande sett ur vårt perspektiv, liksom så mycket annat när det gäller det landet.

Men alldeles oavsett den iranska samhälls-
formen och de mullor som styr över både parlament och regering så kan jag inte komma ifrån att det finns två stater som inte gör annat än misskrediterar Iran, och det för att antagligen lägga grunden för en världsopinion som helst ska stödja diverse bombangrepp mot landet. Dessa länder är Israel och USA.

Står Dagens Nyheter fria
från den sortens spin och desinformation? Om de gör det, vad är det då som gör att de ägnar tre gånger så mycket uppmärksamhet åt landet än vad Svenska

Dagbladet gör? Är möjligen DN ännu mer måna om demokrati i Mellanöstern än vad SvD är? Det vore väl en märklig tingens ordning i så fall?

Någon som har idéer om eventuella andra motiv till denna intensiva bevakning?

Källor: SvD DN DN2 DN3

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Mediekritik, Mellanöstern, Ondskans Axelmakter, Kriget mot Terrorismen, Nyhetsförmedling, Stormaktspolitik, Politik[/tags]


2 svar till “Varför skriver DN tre ggr så mycket om Iran jämfört med SvD?”

  1. Varför inte skicka frågan till damen som är DN:s läsarombudsman? Det borde väl vara ett bekymmer för henne om det viskas ute på stan att DN har en skum agenda vad det gäller rapportering från vissa områden. Det är en sak om de skriver smörja på ledarsidorna, men sprider sig sådant in på nyhetsvärderingen är det mer kritiskt.

  2. Jinge skriv: Någon som har idéer om eventuella andra motiv till denna intensiva bevakning?

    Vilka representanter sitter i Dagens Nyheters styrelse och vilka åsiktsriktningar vilar deras värdegrund på?

    Fråga Sunnimuslimernas?
    Svar Nej!