Varför ljuger Carl Bildt ner sig om Vostok Nafta?


Carl Bildt har som bekant löst in sina optioner i företaget Vostok Nafta, ett företag registrerat i skatteparadiset Bermudas.


Han har sagt
i TV-Aktuellt att han var tvungen att lösa in optionerna, men det är inte sant. Man är ytterst sällan tvungen att lösa in optioner, och han var under inga omständigheter tvungen att lösa in dessa enligt företaget Vostok Nafta.

Dinapengar.se: ”I avtalet mellan Vostok Nafta och Carl Bildt står att om en anställd eller styrelse-
ledamot lämnar företaget försvinner optionerna, såvida det inte handlar om pensionering eller sjukdom eller om styrelsen fattar beslut grundat på särskilda skäl. Hade avtalet från 2004 följts till punkt och pricka och utan ett särskilt ingrepp från Vostok Naftas styrelse hade Carl Bildt alltså inte fått optionerna. Under de två år som gått sedan Carl Bildt fick optionerna har han, enligt Vostok Nafta, deltagit i fyra styrelsemöten (två per år). För detta fick han 56 000 kronor samt optioner värda nästan fem miljoner kronor.”

Dessutom beslutade förtaget att han skulle få dessa optioner – efter – det att han tillträtt som utrikesminister och det blev klart att han skulle delta i handläggningen av det ryska Gazproms ansökan om att bygga en gasledning i Östersjön.

Vostok Nafta är delägare i det ryska Gazprom vilket givetvis innebär att vår utrikesminister som nu löst in optionerna för 4,6 miljoner kronor har smutsiga händer, lindrigt talat. Optionerna kan givetvis betraktas som en ren muta.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Carl Bildt, Lögner, Mutor, Vostok Nafta, Gazprom, Jäv, Högerregeringen, Skatteparadis, Politik[/tags]


Ett svar till “Varför ljuger Carl Bildt ner sig om Vostok Nafta?”

  1. Bildts oljeaffärer är troligen för abstrakta och otänkbara för allmänheten. Det är på något sätt enklare att förstå om han skolkar med TV-licensen eller åker taxi i onödan på våra skattepengar.
    Det är bra att du bevakar detta Jinge. Det ska heller inte glömmas bort att han har kvar sina aktier i Lundin Petroleum som fått stora oljerättigheter i Egyptien och Somalia. Undra på att Bildt nu ropar om allvaret i detta krig!