Varför låser USA in sina medborgare?


Efter att ha läst Lasses blogg blev jag lite nyfiken på hur många som sitter i fängelse i världen. Jo det finns faktiskt statistik även på sådant..

Totalt sitter det drygt 9 miljoner människor i fängelser runt världen.

Ett makabert rekord har USA där 2 033 331 personer satt i fängelse 2004. Drygt 7 promille av amerikanerna sitter inne således. I Sverige är det 0,7 promille, d.v.s. tio gånger färre per 100 000 innevånare.

USA står ensamt för 23% av världens fångar men bara någon procent av världens innevånare..

Över huvud taget är det lågt i norden medan de flesta länderna i västra Europa ligger i intervallet 100 till 150. Någon förklaring till USA:s mindre smickrande placering har jag inte. Grannlandet Kanada har bara 137 och förhållandena mellan dessa länder är tämligen likartade.

Per 100 000 innevånare:

USA 701
Ryssland 606
Spanien 138
Portugal 137
Kanada 116
Italien 100
Tyskland 98
Frankrike 93
Sverige 73
Finland 70
Danmark 64
Norge 59

Länk till statistiken!


6 svar till “Varför låser USA in sina medborgare?”

 1. Kanske kan ha med det faktum att göra att fängelser är privat affärsverksamhet i USA. Det gäller där för staterna att leverera billig arbetskraft även till fängelseföretagen.
  I Sverige ger man vanliga företag bidrag för att anställa arbetslösa, inte så snyggt det heller men betyldigt trevligare än det amerikanska systemet.

 2. :-) Nej jag tror inte att det är så. Det förklarar ju inte varför en absolut majoritet av fångarna är ”icke vita”..

  Jag klurar på om det inte kan ha något med USA:s ekonomiska system att göra..

 3. Jag har också en lista (källa Amnesty) över antalet avrättade under 2004:
  Kina: 3400 – 10000
  Iran: 159 (minst)
  Viet Nam: 64 (minst)
  USA: 59

  Jag klurar på om det inte kan ha något med Kinas ekonomiska system att göra.

  Tillsammans, Jinge, har vi ganska god koll på statistiken!

 4. Ja vi har ju det.. :) När hörde du mig surra om att Kina var ett föregångsland? Nej just det. Men att 7 promille av amerikanerna sitter inlåsta hade du ingen förklaring på?

 5. Det har nog mer med deras fängelsesystem att göra… fungerar mer som ett häkte (jail) och inte sällan som utegångsförbud…

 6. Nope Magnus!

  Vi har samma system här i Sverige. ”Den elektroniska fotbojan”. Har man fotboja så inlemmas man automatiskt bland de som avtjänar fängelsestraff här oxo. Och det är över 1000 pers årligen..