Varför är det bråttom att erkänna Kosovo?


Min förvåning är total inför den enighet som råder mellan England, USA, Sverige och vissa andra av USA:s lydstater inför erkännandet av Kosovo.


Det första landet
som erkände Kosovo var
– Afghanistan. Näst i tur står väl Irak kan man tänka sig. Uppenbarligen vill USA att alla allierade snabbt ska erkänna Kosovo vilket gör det uppenbart att alla struntar i den lilla enklaven och att detta istället handlar om ett storpolitiskt spel.

DN: ”USA erkände på måndagen Kosovo som självständig stat. Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) tror att Sverige kommer att erkänna landet. Men det blir ett långt övergångsskede och en i hög grad begränsad självständighet för Europas nyaste stat. USA:s Utrikesminister Condoleezza Rice säger att USA formellt har erkänt Kosovo som en självständig stat.

I Sverige är statsminister Fredrik Reinfeldt beredd erkänna Kosovo.

– Det kommer att handla om en långvarig uppbyggnad av en statsbildning som ännu inte är mogen att stå på egna ben, och som under längre tid kommer att ha ett betydande internationellt inflytande över den processen, säger Fredrik Reinfeldt till TT.”

Varför EU ska ägna ekonomiska resurser att försörja ett par miljoner människor begriper inte jag. Framförallt inte om det ska ske på order från USA. Jag kan inte bedöma om beslutet som kosovoalbanerna tagit är riktigt eller ej, men

eftersom så många länder är skeptiska så anser jag att vi i Sverige gott skulle kunna vänta med att erkänna landet som en självständig stat. Fram-
förallt eftersom det står i klar strid med FN:s regler.

Men tyvärr så har vi inte längre en självständig utrikespolitik, vi är bara en i raden av amerikanska lydstater och det tycks vara viktigare vad Washington tycker än vad svenska folket har för synpunkter och funderingar på den förda politiken.

DN123 SvD1234

Andra om , , , , , , , ,

[tags]Kosovo, USA, EUSA, Storpolitik, Konkurrens, Ryssland, Hegemoni, Afghanistan, Politik[/tags]


50 svar till “Varför är det bråttom att erkänna Kosovo?”

 1. Tragiskt, men föga förvånande, att Sverige ställer sig bakom den nya världsordningen och dess herrar.

  Kosovo är serbernas urhem och dess annektering av alanerna är ett brott mot folkrätten.

 2. Att länder som Ryssland, Spanien och Slovakien inte erkänner Kosovo och är skeptiska är ju för att de själva har minoritetsgrupper som vill bli fria. Kanske inte den mest moraliska anledningen till att inte erkänna en stat. Så att många länder är skeptiska, vissa p.g.a. själviska anledningar, borde inte hindra folket i Kosovo att få sin frihet.

 3. Och Jinge, du är väl för att Palestina ska få bli en egen stat? Jag har svårt att se hur du då kan resonera annorlunda med Kosovo?
  Likheterna är ju slående: Båda behöver internationelt ekonomiskt stöd, de har båda blivit förtryckta av en annan stat som anser sig ha historisk rätt till området, och de vill båda ha frihet. Eller har jag fel?

 4. Darathar: Du har fel på en central punkt. Till skillnad från Palestina, där judarna fick en egen stat efter cirka 1900 års frånvarande (bortsett från en liten judisk minoritet som fanns kvar) så är Kosovo precis tvärt om.

  Albanerna (som för övrigt redan har ett eget land precis på andra sidan gränsen Kosovo) blev majoritet på Kosovo först 1897 som ett resultat av det Grekisk-Ottomanska kriget. Etnisk rensning pågick redan då på Balkan och den gången fick serberna smaka på kängan. Cirka 400,000 serber fördrevs och ersattes av ottomanerna med albaner från höglanden i söder, dvs den albanska gränsen.

  För övrigt frågar jag mig också varför det är så bråttom att erkänna Kosovo? Hur kommer det sig att i princip alla medier i Sverige skriver något i stil med ”ja, det bryter ju mot folkrätten, Helsingforsavtalet, rådande FN-resolutioner osv. MEN nu får det bli så, det går inte på nåt annat sätt”

  Jahaja. Visste inte att det funkar så i internationell rätt. Men å andra sidan, vem har sagt att internationell rätt existerar annat än på papper?

 5. Kosova har aldrig varit Serbernas ”urhem” som du kallar det.Läs lite historia så kommer du att ändra din åsikt ganska omgående..(Värden)Kosova behöver är nu.Med det så vill jag tacka alla som har hjälpt den Albanska befolkningen (I Kosova) ifrån till att bli massakrerade,titta bara vad serberna gjorde i Bosnien (Sebrenica)mot den bosniska civilbefolkningen.Massgravar överallt både i Bosnien och i KOSOVA.Sorligt.Balkan vill ha fred.

 6. Kosovo har varit serbernas ”vagga” ända sedan 500 talet har de utgjort en majoritet i det området. Albanerna blev en majoritet med hjälp av ottomanska rikets fördrivning av serberna.

  Ang Srebrenica så har även där amerikanska medier verkat för att visa en bild av hur serber dödar muslimer men glömmer att visa bilden innan dessa muslimer dödades hur de då dödade serber i omkringliggande byar. Uppskattningsvis handlar det om 2.500-3.000 barn, kvinnor, män och äldre..

  Men tillbaka till kosovo nu, jag tycker att Sverige inte ska vara en lyd stat som fungerar under USA. Vi måste själva se vilka lagar denna självständighet bryter emot innan vi kan erkänna något. Om vi ställer oss på fel sida kan det mycket väl hända att Serbien ställer alla länder som brutit mot lagarna i internationell domstol. Eller så kan vi säga att från och med 17 februari gäller inte länge internationell rätt. Säg det till de som går juristprogrammet, ehh man kan bryta mot laganra så länge en stor tjuv stödjer dig. Vad hädner med att de lagarna finns där för att skydda de svaga i samhället och helt enkelt i världen?

  En annan sak jag tänkt på är att alla säger att resolution 1244 fortfarande gäller och följs, i den garanateras Serbien suveränitet och territoriell integritet.. Ändå erkänner vissa amerikanska lydstater kosovo?

 7. Jag tror att man med Kosovos självständighet bäddar till nya krig i Europa. Och varför söndra och dela mitt i EU som håller på att bli en enda stor statsbildning?

 8. Tyckte det var inte alltför länge sedan en viss Sahlin här hemma stod och sa att öppna lanskap med lika öppna gränser var att föredra men det verkar som om omvärlden sluter sig i små enklaver där snart varenda liten by ska bli sin egen suveräna stat.Hur är då omvärldesn syn gentemot vår egen på denna öppna frihet mellan folk och land som gärna bygger in sig i sina egna små slott !?.

 9. Som ganska opåläst landslös, minoritetsmänniska som inte kan Fn-resolutionerna kan jag ändå utläsa ett när det kommer till Albanernas självständighetsutrop. Och det är detta. Albanerna har redan ett land. Hur kan det vara lagligt och möjligt att de breddar sina landsgränser utan att världen ifrågasätter detta? Det är inte svårt att tänka att i förlängningen skulle då detta vara möjligt för även andra grupper i världen, just att bredda sina landsgränser och utropa självständighet. Låt mig få fråga, varför inte ge exempelvis Serberna Stockholm nu när deras historiska hemplats blivit stympad? Jag menar om ett par hundra år kan de vara fler än Svenskarna, som ju i Stockholm inte ens föder ett barn per familj. Vad gör vi när minoritetsgrupper (som våra egna flyktingar, befolkningsgruppen som växer mest i vårat land) utropar självständighet över Malmö? Eller sitter vi och anser att vi är förmer som folk här i Sverige och att det aldrig kan hända oss för att USA (som är vems land egentligen?) skulle komma till vår räddning för att vi är rikare som befolkning? Vad är Palestina om inte en oroshärd för att man inte vet vilket folk landet tillhör? Är det den utvecklingen vi vill ha i världen? Jag bara undrar.

 10. Wikipedia ger en bra demografisk överblick om Kosovo.

  År 1300-1600: Under perioden gick antalet serber i Kosovo från över 99% ned till 1/3 av populationen.

  Början på 1900-talet: 1/3 av populationen är serber. Under WWII anordnar Mussolini organiserad invandring av albaner. Populationen ned till 1/4.

  1970: 1/5 av populationen är serber
  1981: 13%
  1991: 10%
  1995: 6%
  1999: NATO bombar, hälften av de serber som är kvar i Kosovo flyr.

  Källa:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Kosovo#Ottoman_Rule

  Och nu så börjar Kosovoalbanska myndigheter att revidera historien:
  http://kosovo.net/news/archive/2008/January_26/1.html

 11. -Judarna fick en egen stat efter cirka 1900 års frånvarande (bortsett från en liten judisk minoritet som fanns kvar)- skriver Think

  Det där frånvaro – diasporan – är inte sann, öststatsjudarna har för några århundraden konverterat till judendomen. Att dom skulle härstamma från Mellanösterna är bara en av många myter.

  När det gäller albanerna så finns det redan ett land som heter Albaninen.

 12. First of all I would like to apologize for writting in English, I feel more comfortable to express my feelings and oppinions this way than in bad swedish.

  I would like to ask all of you who claim that historically Kosovo has not been Serbia to find some different books since those that you have read probably were never published. It have always been Serbia since the 12th century. Of course one might argue that it was on and off, but so was Skåne and some parts of other countries which were invaded during wars. But that does not change the fact that it was always Serbia. I know this is hard to accept for those who are not familiar with history and for those who just don’t want to accept it, but it is true… One thing everyone should know also is who and what kind of people are ”governing” Kosovo right now and for the past 8 or 9 years. Do some research, who is Taci what happened in October of ’98 when no one in EU or USA knew Kosovo existed, how many Serbs died in terrorist attacks led by the current ”prime minister”, what happened March 17th 2004?
  And wat is next, or rather who is next? Think about it…
  I express my sincere gratitude for those small (no disrespect, but we are small compared to the overall ignorance in the international community) voices of justice and law, which support the UN Resolutions on sovereignty (the basis of international law for 50 years, which was stomped on in a matter of days), all the international legal instances which are ALL and i emphasise once again ALL in favor of Serbia as a sovereign state and a member of the UN. It is a shame to see EU bow down to USA once again and allow them to do what ever they want to do in this world…
  The new paths and new politics of Serbia taken after the regime of Milosevic were NEVER given a chance, and that is the greatest mistake. So I ask once again, what is next…? Baskia in Spain, Georgia in Russia, Cyprus…

 13. Till Darathar:

  Du skriver ”att länder som Ryssland, Spanien och Slovakien inte erkänner Kosovo och är skeptiska är ju för att de själva har minoritetsgrupper som vill bli fria”.

  Kan du säga vad är det dessa länder vill bli fria från?? Kosovo hade egen autonomi inom Serbien, universitet där man undervisade på albanska m m.

  Jag hoppas verkligen att Baskien nu kommer att återuppta kampen för sin suverenitet så EU får smaka på sin egen medicin.

 14. ”När det gäller albanerna så finns det redan ett land som heter Albaninen.”

  Landet heter Albanien, men vad spelar det för roll egentligen? Får albaner bara bo i Albanien menar du? Det bor araber i massor av länder, fastän det finns ett land som heter Saudiarabien. Får varje folkgrupp bara bo i ett endaste land i världen?

 15. Jag sitter här och läser lite, funderar en stund för mig själv. Kan det verkligen vara sant att människor inte förstår att Kosovos ”självständighet” bara är en bricka i spelet, ett politiskt spel på allra högsta nivå?

  Albanerna på Kosovo har större delen av det senaste deceniumet velat ha sin frihet, och vad nu då? Efter att folkrätten förbisetts, tillsammans med en rad olika stadgar,regler och lagar så har Europa fått en ny stat. Men är det någon som frågar sig hur det skall gå för denna stad, då USA har politiska intressen i ”landet” så kommer det att fungera OK, men efter det? Kommer Kosovo att klara av att stå på egna ben, och en kanske ännu viktigare fråga är den om vad som kommer hända med minoriteten(bestående av serber) på Kosovo nu?

  Skall FN stanna kvar i Kosovo dem närmaste 50 åren för att se till att serberna som är kvar ska kunna leva normala liv? Eller är det kanske dags för FN att lämna platsen och låta serberna klara sig bäst dem vill?

  Oavsett vart man står och vilka åsikter man har så borde det inte vara svårt att inse…Pandoras ask är öppnad!

 16. Vlada, thank you for a clear and reasonable writing about the problem of Kosovo.
  The EU does wrong in supporting the US politics and will have to pay for it. Literally in money to uphold the false state economically (as för refugees from Irak an Afghanistan the US put the burden on other countries) but also for difficulties with the minorities in the member states.

 17. Jag håller med de flesta och speciellt dig Jinge, det här handlar egentligen om något helt annat! Det handlar om att USA vill t.o.m. lägga i sig i EU. Kosovo är serbiskt och har alltid varit serbiskt, och som sagt så har albanerna ett land de kan återvända till om inte SERBIEN passar bra, och det landet ligger inte på andra sidan jordklotet, utan det gränsar till Serbien. Det gör mig förbannad att världen är blind, hur kan man förklara Kosovo självständigt när Kosovo tillhör Serbien och alla vet vad Serbien anser om det. Det är STÖLD! Stöld på land. Varför jublar alla albaner så mkt över det, det är ju inte så att de kommer själva kommer att få styra landet, öppna ögonen och se: USA är de som kommer att styra landet, och eftersom Kosovo ska gå med i EU så har USA nu också gått med i EU.

  Tänk om det flyttade in 2 miljoner danskar till Skåne och helt plötsligt är de en majoritet där och kräver att få självständighet, ha ha är inte det skrattretande ?
  Det är ju klart att Sverige utan att ens diskutera detta säger NEJ!
  Nej, men då ska USA komma in och förklara Skåne självständigt….förstår ni frustrationen ?

  Kosovo är och förblir Serbiskt utan tvekan!

 18. Visst det kanske är så att usa har intressen i landet. Men när albanska befolkningen höll på bli rensade o massakrerade som bosnierna så var det Usa som tog initiativet att befria de albanska folket, medans europa stod o tittade på. Titta på bosnien..serbien hade nog agerat precis som albanerna om de hade blivit likadant behandlade! O självklart e det USA som ska bestämma där. de slösar för att folk ska leva fria…dem ska styra landet! POLitik mina vänner. lyssna inte på serbisk skitsnack!

 19. Det Serbien vill göra nu är att köra omvänd politik så att de ska se synd om dem nu. Att länder har emot dem. Men tyvärr så spelade Serbien fel kort här. Serbien som har försökt ta länder med våld o massaker av civila har misslyckats! Albanerna har längre historia i de mark som dem befinner sig i nu och ska man kolla historiskt som serbien gör så är landet helt albansk!

 20. Det är så roligt att se folk som inte har en blekaste anning om historian där nere, ger åsikter! För det första så har albanerna funnits i balkan där det ligger nu redan 2000 f.ek då hete landet Ilyria. Denna tiden det vara redan på bronstiden så kom inte ni serber med eran 1200 talet och andra årtal ni själva kommit på. Enlgt er historia så vann ni kriget över ottomanska riket ”kriget över kosovo” men som alla som kan historia vet så förlora ni den. För det tredje så rättar stormakterna ett misstag dom gjorde 1912 då man erkände albanien som självständigt och lämnade kosovo och andra delar utanför. Vilket gjorde att serbien kunde ta kosovo. tack och adjö och snälla den som kommer med fakta från wikpedia gå och lägg dej där kan till och med jag skriva att tomten finns men de betyder inte att de är sant.

 21. Och där kom det, lite disinformation! Turligt nog har jag fortfarande förmågan att skilja på sanning och lögn.

  Toni, du skriver: ”Men när albanska befolkningen höll på bli rensade o massakrerade som bosnierna så var det Usa som tog initiativet att befria de albanska folket”

  Att civila på båda sidor dödades under konflikten råder det inga tvivel om. Det finns dokumenterade fall. Att serberna bedrev utrotning av albaner är ren och skär lögn. Jag hänvisar vänligen till John Pilgers artikel här: http://www.labournet.net/balkans/9911/pilger.html

  Efter att ni har läst artikeln kära bloggare, fråga er då vad som egentligen var orsaken till att USA anföll Serbien? Jo, som Toni skrev, syftet var att ”befria” albanerna och rädda dem innan de blir utrotade.

  Precis som i upptakten till senaste kriget i Irak, där det visade sig att argumenten för kriget såsom massförstörelsevapen och kopplingar till Al Qaida visade sig vara osanna, så har det i fallet Kosovo också visat sig att det vi fick höra som orsak till ”befriandet” varit inget annat än lögn.

  Verkar bli en vana för USA att bryta mot internationell lag och utföra aggression mot oskyldiga länder under täckmanteln för något annat.

  Lipi: Serbien som har försökt ta länder med våld … har misslyckats!

  Serbien har inte försökt ta några länder. Serbien har varit inblandat i en rad olika inbördeskrig. Det är lite skillnad där.

  Albanerna har längre historia i de mark som dem befinner sig i nu och ska man kolla historiskt som serbien gör så är landet helt albansk!

  Och hur kom du fram till det?

 22. Först och främst så är detta inte serbiskt skitsnack, utan det är åsikter från en person som står för rättvisa! Och Lipi…Serbien kör verkligen inte omvänd politik, hur och varför anser du det? Serbien kör exakt samma politik som de alltid gjort, en politik som gynnar det serbiska folket, en politik där vi alltid har ansett att ett självständigt Kosovo är nåt världen kan glömma!

  Ja, serberna har felat, mördat och jag vet inte vad, påstår ni att albaner, bosnier o kroater etc inte mördat ? Vad hände 2004, hur många serber hittades inte mördade, hur många serbisk ortodoxa kyrkor har inte vandaliserats?

  Du Kosovo, innan du yttrar dig så kanske du själv ska ta en titt på historian med bra källförteckningar dock! En histroia kan inte vara påhittad som du påstår att serberna gör.

 23. Skönt att det finns förnuftiga människor i detta land. Men den gnutta förnuft som fanns i världen innan makarna Clinton flyttade in i Vita huset är tydligen borta.

  Kriget mot Sebien 1999 var högst orättfärdigt och ledde i sig till betydligt större blodsspillan än serbernas terrorbekämpning, terrorbekämpning som inte kommer i närheten av USAs dito.

  Jag skulle tycka att det vore på plats med en djupare analys av USAs skäl till anfallet mot Serbien. Många politiker i USA ifrågasatte kriget men kongressen röstade för. Det har framkommit att lobbygrupper betalade kongressledamöter för beslutet. Inget ovanligt i USA för den delen.

  Varför? Självklart för att försvaga Serbien och för att förverkliga drömmen om Great Albania.

  Var kom då pengarna ifrån? Jo, Albanien var ett land vid denna tid som inte hade kontroll över sitt territorium, inget fungerade och landet var ett av de fattigaste i världen. Perfekt för den som vill tjäna pengar på oärlig väg.

  Maffia tog makten. Albanien blev ett transitland för människohandel och knakaffärer från t ex Afghanistan (därför blev jag inte förvånad att Afghanistan var först med att erkänna den nya albanska staten). De pengar som den amerikanska kongressen köptes för var alltså knark- och traffickingpengar och på den vägen är det.

  Det är heller inte förvånade att ddet är just de två presidentkandidater som hårdast drivit på för ett självständigt Kosovo som kommer att stå mot varandra i höstens presidentval: Clinton och McCain. Clintons var de som högg huvudet av Serbien 1999 och de vill säkert vara det första presidentparet som gör statsbesök i den nya albanska staten…

 24. To Suncica, Alex

  It was my pleasure!
  People should never MAKE UP history and read unexisting books! I appreciate any reasonable comment on this topic but a true one is always welcome…
  One more thing… I don’t know if these people who keep congratulating Kosovo really know what they are doing??? ANd I ask all of them again: Who or what comes next???

 25. Vlada (#25), vad som kommer näst? Tja, som jag själv förutspått: Lakota, Chiapas, Okinawa, Abkhazia, Ossetia och Aztlan. Alla regioner med samma rätt till självbestämmande som Kosovo.

  Fast de saknar ju förstås USA-stöd.

 26. To Hampus Eckerman

  Just in case I did not understand you correctly: Kosovo did not have the right to proclaim a state. So the term självbestämmande cannot be the right one to explain what happened. Deciding on their own fate under the rights given to them by the constitution of Serbia was understood and available. However, it is exaclty that right which was used in an ilegal way under the US flag and protection. So I agree that these regions that you talk about will come next, but I am asking is that right? Is it so that every region in the world should get their own state regardless of the history and belonging? Is it in that case open for every single region with more or less foreigners in a certain country to claim their own state? I say NO! and always will my answer be NO!
  Look at how the situation is unfolding now: Turkey has recognized Kosovo as a country, but I ask what is going to happen when the Kurds ask for their own state?!?
  Australia as well, but what about their support of the Tamil tigers (if the reports I read are true, if not I appologize)?!
  Germany is also one of the countries rushing for the recognition, and I ask would they rush to give a minority in their country a country of their own??
  You may see that I left out USA, and that I did deliberately, since they are the police of the world and they have completely lost their compass on this world!
  To your list I add Bask region, Cyprus, Georgia (Russia).

 27. Hampus (#30)
  Javisst! Förlåt, jag visste inte det!

  London conference in 1912 was held to achieve piece after the Balkan wars to expell the Turks for good from the teritories of Bulgaria, Serbia (which included Kosovo as well) and other parts of the Balkans. After the retreat of the turkish army they left it to some albanian troops (which were siding with the turks and invaded parts of kosovo and montenegro) to defend the turkish ground. Very soon they were defeated from all sides and left for Albania. London conference was set up to determine the final outlook of the Balkans giving Bulgaria and Serbia what was rightefuly theirs.
  This is what I know about it and I hope it clarifies some things…

 28. Är det någon annan än jag som har funderat lite över hur pass lite det skrivs om sviterna runt Kosovo i svenska tidningar?

  Även på utländska sajter skrivs det otroligt lite och det var i princip omöjligt att hitta en enda artikel om vad som har sagts och vad som har hänt under diskussionerna i FN:s säkerhetsråd samt EU: utrikesutskott.

  Det enda jag har hittat var föga förvånande artiklar i serbiska tidningar men nu börjar det även skrivas i tidningar i andra länder som har valt att inte godkänna Kosovos självständighet.

  EU och världen håller på att delas in i läger, ”realister” mot ”legalister” som en EU-parlamentariker uttryckte det. Men tro inte för en sekund att det till exempel är BARA Spanien, Slovakien, Cypern och Grekland som säger blankt nej till detta inom EU. Tjeckien verkar röra sig åt samma håll och deras representant i EU:s utrikesutskott likställde händelsen i Kosovo med Tysklands invasion av Tjeckien 1938. Tysklands representant kontrade och anklagade Serbiens utrikesminister för att vara agressiv i sina uttalanden och för att ha stött förstörelsen av gränsposteringarna (jag har för övrigt själv läst en översatt version av talet han höll i EU:s utrikesutskott och det var långt ifrån agressivt eller hotfullt).

  Så man kan ju verkligen fråga sig, vad håller medierna i sverige på med? De kan ju knappast vara ovetande om det jag nyss har skrivit…

 29. To Think – its not illegal yet says:

  Tja, är det förvånande? Skrivs det något intressant i svensk media? Görs det några djupa analyser utöver de snaskigt politiskt korrekta analyserna på DN:s ledarsida? Hur många vet om den smutsiga vägen från Albaniens krasch efter Sovjets fall via Clintons beslut att bomba Serbien till utropandet av Great Albania för fem dagar sedan? (För ingen har väl sett någon vifta med Kosovoflaggor på TV-bilderna. Alla viftar med albanska och amerikanska flaggor…)

 30. EXORIENTELUST: Lite förvånande är det ändå, med tanke på hur stor storyn egentligen är. Bättre nyhetsmaterial än kriser finns liksom inte.

  Jag överväger seriöst att organisera ihop en informationskampanj angående denna fråga. Den förtjänar att lyftas upp från glömskan som den förpassats till redan efter tre dagar.

 31. one more thing…. the only reason I did not mention Republika Srpska in Bosnia, which is a part of the federation predominantly populated by Serbs formed after the war of the 90s, is because I would probably be called a nationalist a proclaimed to want a so called ”great serbia”. I really do not have any kind of such wishes!
  This is just to add this problem to the list of potential hot spots mentioned by Hampus…

 32. Jahaja, nu har det visst hänt lite grejer. Synd att ambassadbranden får vara sättet frågan kommer upp på framsidan med.

 33. ”Kosovos president Fatmir Sejdiu varnade i går för ”allvarliga konsekvenser” för hela Balkan om serbiska nationalister försöker att splittra Kosovo och bryta ut de serbdominerade norra delarna”. Fast det är helt okay Mr. Sejdiu om albanska nationalister försöker splittra Serbien och bryta ur de albanskdominerade delarna, dvs Kosovo???
  Vilket hyckleri.

 34. Till Vlada,

  jag finner det intressant att lasa dina inlagg, du har ganska bra koll pa saker och ting ur historisk synvinkel, men jag kanner att jag maste agera lite min van.
  Jag sitter nu i kontoret i Prishtina och ser och upplever den jubel och gladje som folket kanner har an idag. Jag tackar Sverige for det staten har gjort for oss alla flyktingar som kom dit under 1990-talet. Respekt! Sjalv har jag utvandrat och stallde mig som manga andra broder gjorde i UCK:s led for att befria landet fran serbisk ockupation och forfoljelse som pagatt i inte mindre an tva hundra ar. Alla lyckliga ar i Kosovo under styre av Serbien har endast varit mojliga med patryckningar fran internationella samfundet. Det har ar givetvis ett deliakt problem, ingen tvekan.

  Alla maste forsta, att vi som ett folk inte hyser nagot agg mot det serbiska folket trots elak och ond historia, jag har tom serbiska vanner, i Sverige, Belgrad, Novi Sad och aven Uzice. Det gynnar ingen att debattera om historian, for hur vi an vrider och vander pa saken, sa har slaverna invandrat till Balkanhalvon mellan 400 och 800-talet e.Kr.

  Religiost, muslimer, judar och kristna har alltid levt sida vid sida utan nagra som helst provokationer i fred, kyrkorna beklakligt nog brandes ner av icke religiosa manniskor, likadant med 600 moskeer som forstordes av serbiska milisman. Sa det dar med fundametalism och islamisk terrorism kastar vi ner tack.

  Juridiskt: En foralder mister sin vardnad eller foralderrattighet, nar ens barn utnyttjas sexuellt eller berovs den integritet, exakt samma sak hander nu med Serbien. Serbien har verkligen aldrig visat god vilja for samarbete eller forstaelse och respekt for andra minoritetsgrupper, det har endats kommit fran patryckningar fran internationella samfundet.

  Det har ar ett komplext problem, men faktum kvarstar att Kosovo har ett invanartal av 2.2 miljoner enligt OSCE och 90% ar etniska albaner, resten romer, turkar, bosnier och serber som utgor den storsta minoritetsgruppen i Kosovo. UCK ledare som gjort sig skyldiga till manskliga brott finns i Haag, medan serbiska storkriminella ledare fortfarande ror sig pa fri fot.

  For att inte bli langvarig, sa vill jag bara papeka att verkligheten ar annorlunda an den som vi upplever i skona, varma Sverige, jag tror att vi alla tillsammans pa Balkan kan bygga upp en ljus framtid, bara vi lagger ner historien bakom oss, ingen mer vill ha vald, jag ar trott pa dod och alende, det ar dags att visa Europa att vi ar civiliserade manniskor med ett objektiv i livet, och det ar lycka! Det onskar jag alla, albaner, serber, romer, bosnier, kroater och alla andra manniskor.

  1389 ar ett artal som ofta namns i skrifter och debatter, ska kasta lite information for er som ar itnresserade, det aret stred manga allierade under Tsar Lazars namn i en by utanfor Prishtina mot Ottomansa imperiet, albaner, serber, makedonier och bosnier var i en allians mot Ottomanerna som slutade med Tsarens dod och en forlust for kungadomet Serbien. Namnen pa de stupade finns pa byn Gazemestan 12kilometer utanfor Prishtina som alla kan besoka, och dar kan man se att det var inte speciellt manga fler serber an vad det var albaner som stupade. Glom samtidigt inte att historien och livet borjade itne 1389 utan Kosovo eller Dardanien som dett kallades da strackte sig andea ner till dagens Ioanina i Grekland som var bebodd med albaner.

  Alla ahr ratt till Kosovo som bor i Kosovo och ignen ska berova den serbiska kullturella och historiska arv dar, men samtidigt kan serbien aldrig mer nagonsin styra Kosovo.

 35. Folk kan dividera om vems getter det var som betade på vilket rikess gräsmatta för 300 år sen och vilka har evig etnisk arvsrätt till ett stycke land. Faktum kvarstår att i dagens värld så funkar det bara att ta sig den rätten man fordrar, och i de aldra flesta fall så är det den starke som trampar ihjäl den svage, förutom i detta fall. USA eller ej så handlar detta om Kosovo och dess befolkning som är födda och gödda där. Med ursprung i ett förtryckt minoritet kan jag inget annat säga än – Urime Kosovë!

 36. I stället för att ge Bosninen självständighet borde i första hand en försoningskonferens ha kommit till stånd. Det här förfarandet fördjupar bara klyftan mellan folken.

 37. First of all, I would like to say to everybody here that I never denied human rights violations and minority rights violation during the former regime in Serbia of the 1990s. Furthermore, I demonstrated publicly against it! On the other had, to hold a nation hostage for mistakes of its politicians in the past, even after groundbreaking changes, is simply a shame and a disgrace of the international community.

  To Edin:

  I am really quite surprised at your comments, for no other reason than you are the first person to be actually acquainted with history, however, you might have been looking at the book without actually opening it, but let us not go there. Why? Because in debating history nobody has ever won! Look at the outcomes of historical debates and you will see that winners write history and where there is a lot of history there is little happiness…

  I will, however, remind you that this:
  History begins long before all of us together and no single act of violent secession will delete it…

  ”…albaner, serber, makedonier och bosnier var i en allians mot Ottomanerna…” is only true for the serbs macedonians and bosnians, not albanians, since they were left to defend turkish ground after the turks were ultimately expelled from the Balkans. This you can find in many other history books, like Bulgarian for example which descriptively and in great details explain how they defeated albanian forces, or turkish books.

  As far as this comment goes:
  ”…UCK ledare som gjort sig skyldiga till manskliga brott finns i Haag, medan serbiska storkriminella ledare fortfarande ror sig pa fri fot…”
  let me remind other people who do not know this maybe, Hasim Tachi ”prime minister” of Kosovo is one of the founders of KLA (UCK) and one of the greatest war criminals of KLA, along with Ramus Haradinai and Agim Ceku. I agree that Serbian war criminals are at large and that is our disgrace, but again, like many times in history, there is a mixup of situations… These people have not been involved in Kosovo conflict! It is a different story alltogether.

  As far as cultural heritage is concerned, I would really like some proof (since I honestly have not found it, even though I know that there was certain cases of that) of serbian destruction of mosques in Kosovo. On the other hand:

  76 churches destroyed after 1999;
  number of churches destroyed by Albanian terrorists (within the KFOR jurisdiction zones):

  USA – 21
  Italy – 21
  Germany – 17
  Great Britain – 10
  France – 7

  Oh one more thing… If we disregard historical implications of this situation (which is a crime of its own), what about all the international conventions of the UN including the UN Charter which were broken and stomped on? What about the UN Resolution 1244? WHat about the sovereignty of a country memeber of the UN?

  Well I guess international law is overrated…

 38. Till Vlada,

  Tack for ditt svar, men aterigen fastnar vi pa historiska evenemang som i manga olika debbater. Du baerattar om bulgariska historiska bocker, medan jag ber dig komma till Gazemestan 12kilometer utanfor Prishtina och se namnen pa de stupade. Det ar helt korrekt att manga albaner krigade mot bulgariska och serbiska trupper samtidigt som man krigade mot ottomanerna, nu menar jag inte att det exakt ar sa eftersom precis som du sager, vinnaren skriver historia.
  Internationell ratt star aldrig over nationellratt, inte forran man gor sig skyldig till brott bortom imaginationen.

  Jag maste ocksa poangtera min van, att trots vara olika syn pa hela situationen, sa har Hashim Thaqi inte gjort sig skyldig till nagra manskliga brott, Ramush haller pa och utredas fortfarande sa han kan jag inte uttala mig om, jag stod under kommandot av Hashim i hans bataljon. Faktum kvarstar att vi med alla medel forsokte radda den serbiska civila befolkningen runt Malishevodalen dar de storsta fighten tog plats.
  Om du forsoker lasa nagra av Natasha Kandiq’s skrifter och forskningar kring kriget i Kosovo men aven Bosnien sa ser man ganska klart vem overgripparen var.(Hon ar serb)

  Nar det galler kyrkorna sa ar det precis som jag sa, mycket beklagligt, det utfors av ickereligiosa manniskor, och den albanska befolkningen i Kosovo tar starkt avstand fran de garningarna, varfor? Ju, for att var befolkningen i Kosovo och Albanien bestar av 25% kristna, 10%ortodokstroende och resten muslimer.

  Jag personligen sjalv tillsammans med ett par kollegor raddade en kyrka i Caglavica udner marsupproret 2004, for Islam tillater oss inte vandalisera Guds hus som det heter i Koranen.

  Resolutionen 1244, ar svar att interpretera pga att den later inte Serbisk territorium och sovranitet att andras, samtidigt som den sager att folket vilja i Kosovo kommer att tas som primar losning vid framtida status.
  Sa dar haller jag med att det verkligen skottes illa av det internationella samfundet i Rambuille 1998.

  Jag tycker att det var beklaglikt med proteesterna i torsdags, for det bara visade att Milosevis eran ar langt ifran over, nationalismen lever kvar, och vem skulle vaga lata Belgrad styra Kosovo igen efter de incidenter vi sag pa TV, du maste tanka ur var synvinkel ocksa! Det enda internationella smafundet sag dar var att, vi forstar att Kosovarerna utropade sjalvstandighet.

  Som sagt, jag hoppas vi finner diplomatiska losningar pa detta sa inget mera blod behover spillas, for egentligen sa handlar det valdigt ltie om historisk vagga, utan mycket mer om Trepca och mineralerna runt om i landet som en gang byggde upp Belgrad.
  Skot om dig

 39. To Edin,

  Thank you for some really good points on history but forgeting it is a crime of its own. However, let us keep it aside for the sake of argument on a more important (for the whole world) issue, and that is the legality of the secession and the international reactions of which I would only give you one for it represents a summary of everything I have been saying on Kosovo since this mess started: http://youtube.com/watch?v=TnlAbfpycws

  On the other note, as far as your generals are concerned, they are certified war criminals, why else would they be charged by the tribunal in the Hague? But the whole different issue is why aren’t those indictements beeing worked on and investigated. There are so many albanian withesses being called to testify against them, which they originaly accept and then miraculosly give up after a few days… I appreciate your comments on your rescuing of one church, but one random act of humanity does not make up for hundreds of inhuman actions and crimes (this I also say for our generals which did the same things during the Bosnian war, but as I said that is a completely different story and a testimony to double standards in the world where USA calls the shots).

  Demostrations in Belgrad the other night: a disgrace for the nation, ask any decent Serb! After a peacefull expresions of disapproval and anger, came the unhappy mobb which has no control and no morals! That is not Serbia of today no matter what anybody says! Milosevic ”died” in 2000, with the changes, give us a brake allready…

  The resolution 1244 clearly says that Kosovo is a part of Serbia, however, it is WITHIN that framework that the people of Kosovo may express their will, but in no way brake away and be independent.

  I certainly hope that there will be no violence anymore, that has been going on too much…
  Skot om dig

 40. Vlada:

  Jag haller verklgien med dig nar det galler protesterna i tordags, jag tror inte de avspeglar det serbiska folket innersta onskan, men, det var NU ni sattes pa prov, och av allting att doma sa maste jag ta hansyn till Voislav Kostunicas deklaration dar han sager ”det har var det riktiga serbiska folkets reaktion och jag valkomnar den” Forstar du vad jag menar, det hjalper er inget…

  Nar det galler ”generalerna” sa haller jag ocksa med dig att manga av vittnerna som skulle ha vittnat oavsett bakrund, mirakulost nog har forsvunnit, det tycker jag ar en skam, aven om det sa skulle handla om mina egna generaler, for rattvisa skall skippas, det skiljer ingenting mellan albansk och serbisk blod och smarta, den ar likadan och lika smartsam. Men faktumet kvarstar att manga blev befriade fran Haag tribunalen och UCK stamplades inte som en terroristorganisation.

  Tillbaka till religiosa husen, tackar for komplimangen, men jag var itne den enda, har finns kyrkor i Prizren och Decan omradet (romersk katolska sadan) som ar ungefar 600 till 800 ar aldre an ortodoxkyrkor. Med det menar jag att de aldrig har eller far bli militara mal.

  Jag kan samtidigt refera till en bok skriven av Edwin Jacques en franskamerikansk historiker, pristagare till flera pris fran Forenta Nationerna och andra internationella organisationer dar den albanska historien bast ar framford, boken finns aven pa serbiska och 27 andra varldssprak(dock inte pa kyriliska)

  Originaltitel: ”The Albanians” An ethnic history from Pre-historic times to present. 1995.Ungefar 800 sidor.
  Nar du har tid, kop den och las den samtidigt som jag foreslar att du kollar upp all fakta du far dar. (det har jag gjort:) )

  Skot om dig

 41. Edin,

  Nice to see someone who actually knows what he is talking about and is realistic.
  I agree with everything you said, especially the Kostunica’s comment which was ridiculous! However, I would just like to point out something: What is the difference between ETA and KLA(UCK), or IRA and UCK, or Shamil Basayev and Ramus Haradinai? Because I certainly cannot see the difference in methods, means and viciousness to achieve a goal…

  Like we agreed on historical debates, I am sure you would agree that there is no point in looking at onesided books from both your side and mine. I think I have read some parts of that book through articles and internet, but I am not sure…

  In the end there are some things which are or at least should be, unbreakable and dominating: UN Charter, many Interntional Treaties and Resolutions on sovereignty and peace and Resolution 1244.

  Skot om dig

 42. Vlada,

  Det ar bra att vi kommer overens om vissa fragor i alla fall :)

  Skillnaden mellan alla dessa grupper ar stor, man kan aldrig analogiskt forsoka jamfora olika gerilla-grupper just pa grund av den manskliganaturen. Till och borja med, UCK:s militara mal, fick aldrig riktas mot serbiska civila! Mycket viktigt: Soldater som bettet sig illa at stangdes antigen av sin tjanst eller fangslades i vara sma militara fangelser vi hade, (Ar 1998-1999)
  For det andra, ETA:s basker och IRA: katolska medborgare har aldrig trakasserats, fangslats och oskyldigt domts av sina respektive regeringar, spanska eller brittiska. (Undantag finns givetvis)
  Det ar tva gigantiska skillnader, nar vi fick ateruppta vara studier pa Prishtinas universitet 1976 och albanska tidsskrifter blev legaliserade sa fungerade Kosovo hur bra som helst, det fanns nastan ingen vuxen alban som itne pratade serbokroatiska ocksa, vara rattigheter respekterades och konstitutionen var ett faktum. Fungerade hur bra som heslt, manniskor diskriminerades inte pa arbetsplatser och man kunde rora sig fritt i hela varlden med ett jugoslaviskt pass, inga klagade.
  Men sa kom 1989 och det okanda motet i trastfaltet med Milosevic i spetsen, Jugoslavien som federation hade redan sina stora politiska problem, och de andra republikerna sag forskrackt pa, speciellt Sloveniens Kucan som ocksa agerade, hur demostranter slogs ner och fangslades i tusental, ungefar 1500 studenter saknas fortfarande.
  Vad jag menar ar, att de ahr problemen hade latt kunnat losas med sunt fornuft och diplomati men man valde skrackinforelse och vald istallet. Tragiskt!

  Nar det galler resolutionen 1244, sa har jag repeterande ganger hallit med dig.
  Men internationell ratt eller vilken annan ratt som helst kan aldrig sta over en manniskas liv! Nar en person berovas livet sa har alla lagar mellan subjekterna i fragan bara fallit bort. Tyvarr sa ar det sa. Privat egendom ar ju hur heligt som helst och ingen har ratt till det for utom du sjalv. Men kor du din bil och borjar kora pa folk, kidnappa manniskor och valdta dem i bilen sa tar myndigheterna bilen ifran dig och domer dig till fortjannande straff. (kankse litet lam exempel, men bara sa du forstar min poang)

  Vi far se nu vad som hander i Sofia, nar vara ledare skall traffas,!

  Mvh Edin

 43. Tja Edin

  Well one good thing anyway :)

  About the differences you claim exist, I would disagree since all the groups initial and only goal is to break away a certain piece of land by any means possible. It is, in any given country including Great Britain and Spain, considered terorism, so did Serbia consider the initial bombs and attacks on civilians in the late summer of 1998 and autumn of the same year. However, then there was no overreacting by the police but merely action to prevent terrorism in Serbia. International news agencies agreed up until the spring of 99 when there were exagerations by the army and police. What came after is better left untouched since it is not the point of our debate, and we will probably never agree on it.
  When it comes to the imprisonement of UCK and IRA and ETA, you can find that there were same standards in play (not in the form of exceptins, but norms) in every country, however, nobody can say to Britain and Spain: Hey you, what are you doing to those people? Because we as Serbia lost our credibility, and were never given a chance after the changes of 2000.
  About the ”good times of the old Yugoslavia” you aparently know much more, I know of it through stories exactly like yours. So what the hell happened?!?!
  Yes, you and I know what happened… only what I know might be different from what you know…
  SFRJ is gone and most likely forgotten by the new generations, for good.

  Human life is protected by any national and international law, but there is no point in creating more situations in which more human lives are going to be threatened, is there? International law, which I speak of, is only handling the legal aspect of the secesion of Kosovo. Human aspect is something sacred and should then be discussed within the decided LEGAL framework. Otherwise how will something created illegaly uphold legal standards?
  Under the umbrella of human rights or under any given excuse (however one might understand them and interpret them) crazy and criminal things might occur… For that matter under any kind of umbrella, crazy things can happen, look at Iraq (WMD)…

  To Gjon

  If I have in any way broken the rules or offended anyone I appologize, it was not intended. This is merely a debate.

 44. Vlada,

  Jag ar inte sa gammal bara 28ar, 18 nar jag kom till kriget, jag forsoker och fa dig att anvanda din inlevelseformaga for att kunna kanna en del av vad vi sen vi foddes har kant.
  Det svart att ordagrant beratta hur vi kanner eftersom den fornedring, smarta, skam vi fatt uppleva sedan manga manga ar tillbaka, langt innan Slobodan Milosevic’s tid, kan inte forklaras.
  Jag haller fullstandigt med om att en nation ar alldeles for komplext for att man bara ska bryta den i delar, men med tanke pa historien, bildandet av fd Jugoslvien, som forst fick konstigt kan man tycka heta, Det serbiska, kroatiska och slovenska kungadomet, medan det bodde 8-10 andra etniska grupper,
  och med tanke pa osamjan och valdet som pagatt melann dessa grupper sa ser jag faktiskt inte nagon annan battre losning an att ge alla ratten och bestamma over sig sjalv. Under kontroll eller monitorering som det heter sa alla punkter av lagar och konsitutionella punkter respekteras fullt ut, vilket jag ar totalt overtygad om.

  Mvh Edin,