Vårdgeschäft skapar mångmiljonärer


När det gäller vård av barn och ungdomar så har det sedan många år funnits vad man kallar för fosterhem.

Det rör sig i normalfallet om två vuxna sambos eller makar som beslutat sig för att ta emot ett barn i sitt eget hem för kortare eller längre tid. Dessa familjer har varierande kvalifikationer för uppdraget precis som de har olika utbildning och handledning.

En särskild kategori har funnits sedan tidigt 80-tal och det är de s.k. ”proffsfoster-hemmen”. Ofta en familj som är hemma hos barnen på heltid och tanken är förstås att dessa ska vara kompetenta att ge barnen en mer professionell hjälp. Så är det ibland men inte alltid.

De som tar hand om de äldre ungdomarna, tonåringar med redan etablerad social och psykiatrisk problematik, kanske i kombination med missbruk är de som tar mest betalt. Att det kostar mycket att ha fyra tonåringar boende på heltid i sitt hem inser alla. Man behöver ha ett lite större hus, definitivt en större bil och även möjlighet till diverse fritidsverksamhet.

Ersättningen för ”stökiga” tonåringar uppgår ofta till 4000.- per vårddygn. Det betyder en bruttointäkt på närmare sex miljoner kronor per år. Eller 16 000.- per dygn om man räknar så. Att det är många som ger sig in i verksamheten bara för att tjäna pengar är tämligen givet. Sysslar man med verksamheten i 4-5 år kan man sedan pensionera sig och leva på överskottet – resten av livet..

För man tar normalt inte ut mer än en normal lön och resten går in i bolaget som verksamheten oftast drivs som.

Det är säljarens marknad eftersom kvalificerade HVB-hem, som de heter, är betydligt färre än de ungdomar som behöver en sådan placering. Att det fungerar på det sättet är för att samhället självt inte vill driva ungdomshem och behandlingshem..

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]politik, vårdgeschäft, HVB-hem, tonåringar, missbruk, marknaden[/tags]


2 svar till “Vårdgeschäft skapar mångmiljonärer”

  1. Problemet är ju inte att verksamheten är privat och att någon tjänar pengar på den. Problemet är att verksamheten drivs utan kontroll och tillräckliga kvalitetskrav.
    All typ av vård måste utvärderas, oavsett om den sker i privat eller offentlig regi. Det i sin tur kräver ett engagemang för utsatta grupper från politiker och medmänniskor.
    Privat vård är varken problemet eller lösningen.

  2. Ja så är det. En del av dessa HVB-hem har hyfsad handledning och kontroll, men tyvärr så missas detta i hög utsträckning. Nej jag tycker att det är utmärkt att det finns privata HVB-hem samt att de kan tjäna en slant på det jobb de lägger ner. Det är vare sig femdagarsvecka eller åtta timmars arbetsdag.

    Det jag tycker är synd är att många av de gamla ungdomshemmen lagts ner samtidigt med att de mycket kvalificerade medlevarskapskollektiven försvann. De hade behövt finnas kvar. Sedan skulle kommunerna själva betala handledningen och se till att ha egna handledare. Det ger oxo en bra tillsyn av verksamheten om handledaren kommer tre timmar varje vecka för ärendedragning.

    Som det fungerar idag så kan vissa HVB-hem vara helt utan tillsyn ett helt år om ungdomarna inte kommer från grannkommunen. Sedan kan man faktiskt ställa sig frågan om en årsomsättning på sex miljoner verkligen krävs..