Var med och fira Jan Myrdal 90 år!


Jan Myrdal fyller 90 år 19 juli.
I födelsedagspresent får han en kritteckning av Kerstin Thorvall – Super-Meccanopojken.
Bilden är inköpt och ramad för 3 500 kr. Vill du vara med på en tabula gratulatoria, sätt in minst 100 kr på Folket i Bild/Kulturfronts postgiro 70 45 88-3. Märk inbetalningen ‘Jan Myrdal 90 år’ + ditt namn förstås

Överskottet kommer att gå till Folket i Bild/Kulturfront. Vilket på sitt sätt också också är en hyllning till Jan Myrdals verk och gärning. Hans Skriftställningar i varje nummer har upplyst, ondgjort, väckt, oroat och roat.
Ja må han leva i mer än hundrade år….

myrdal-90.jpg Mekanopojken

Jan Myrdal, meccanopojken till vänster, hade på sin tid, för sjuttiofem år sedan, gärna blivit ingenjör i USA. Så blev det inte.

Men i stället för tekniska konstruktioner har han byggt, och bygger ännu vid nittio års ålder, texter med oförminskad kraft. Han analyserar och plockar isär oförnuftiga resonemang och visar med isande klarhet på politiska illdåd. Med sitt författarskap har han byggt ett monument – varaktigare än koppar – till gagn för förnuft och rättvisa. Envis, uppstudsig, refraktär är han – tack och lov! Sällan prisas han av de mäktiga, men så mycket mera uppskattad är han av dem han företräder.

Må han leva länge och fortsätta sitt verk i åtminstone hundra år till!

skriver vännerna Kurt Johansson och Stefan Lindgren

jan-myrdal

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Samtidigt – 19/7 kl 17-19 på Vurma – håller HMP (Hassner-Myrdal Produktion) releaseparty för återutgivningen av ”Bilden som Vapen”.

* Birger Jarlsgatan 36 *

Förköp/beställning av Bilden som vapen
Den första DVD:n i serien Bilden som vapen utkommer till den 19 juli, och innehåller en intervju med Jan Myrdal och Rune Hassner, samt fyra avsnitt ur serien:
Kamp mot censuren. Om Daumier och Grandville (1978).
In mot ansiktet. Om André Gill (1978).
Estetisk radikalism. Om Simplicissimus (1983).
Folkets kultur. Om Posada (1983).

Priset för skivan blir 150 kr, porto/emballage 30 kr. Förbeställ så här:
1. Sätt in 180 kr på Jan Myrdals personkonto i Nordea: 270719-0332 (Clearingnr = 3300).
Skriv ”DVD” som referens.
2. Mejla till Jan Myrdal på myrdal@myrdal.pp.se och meddela namn och adress dit skivan skall skickas.

————————————————————————————————————————-

Gå med i Jan Myrdalssällskapet!


Årsavgift är 200 kr. Studerande, arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr. Stödmedlemskap 500 kr eller mer.
Sätt in på plusgiro: 49 80 41-3. Jan Myrdalsällskapet

Jan Myrdalbiblioteket


Sedan augusti 2013 pågår en insamling för Jan Myrdalbiblioteket, som invigdes 21 november 2015. Biblioteket består av de ca 50 000 böcker som Jan Myrdal skänkt till Jan Myrdalsällskapet och arbete pågår för att göra det till ett fullfjädrat forskningsbibliotek.
För detta arbete går pengar åt – även om de som arbetar med biblioteket gör det frivilligt, oavlönat.
Under 2017 har kommit in etthundrafjorton bidrag på tillsammans 25 780 kr, enligt plusgirots redovisning 2017-06-30.
Jan Myrdal Rapport från en kinesisk by

——————————————————————————————————

Något om Jan Myrdals insatser.

(Mest utdrag ur Wikipedia.)

Boken ”Rapport från kinesisk by” från 1963 innebar genombrottet för Myrdal; boken finns översatt till ett flertal språk och diskuterades över hela världen när den kom. Det är en dokumentär reportagebok från den lilla byn Liu Lin i Shaanxi-provinsen i Kina. På den tiden välkända journalister och Kina-experter som Edgar Snow och Harrison Salisbury hyllade den, i den franska upplagan skrev historikern Jacques Gernet: ”Det här är den bästa bok jag läst om det kommunistiska Kina” medan Claude Levi-Strauss menade att boken var det första antropologiska verk att förklara den moderna historien.[1] Till denna by har han sedan återvänt flera gånger för att beskriva byn utifrån förändringar i det kinesiska samhället.
Tillsammans med Gun Kessle har Myrdal gjort otaliga resor till länder i tredje världen, exempelvis Afghanistan, Indien, Kambodja, Mexiko och, som nämnts ovan, Kina. Resorna har resulterat i reseskildringar som Resa i Afghanistan (1960), Indien väntar (1980) och México (1995).
År 1968 publicerades hans även internationellt uppmärksammade bok ”Confessions of a Disloyal European (En illojal europés bekännelser”, 1983).
Röd stjärna över Indien
År 1982 utkom ”Barndom”, i vilken Myrdal öppenhjärtigt beskriver konflikter med sina föräldrar och kritiserar deras uppfostringsmetoder. Eftersom Alva och Gunnar Myrdal var allmänt hyllade i Sverige orsakade sonens kritik stor uppståndelse. Efter Barndom fortsatte han skriva jagromaner: År 2010 kom boken ”Röd sol över Indien”, som skrevs efter en resa till Indien, och år 2013 kom boken ”På tvärs”, den 21:a i serien ”Skriftställning

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet gjorde sig Myrdal känd som en central gestalt för den radikala vänstern i Sverige. Han framstod som en slags informell ledare för landets intellektuella maoistiskt inspirerade vänster, och kom att fungera som inspiratör för maoistiska SKP (tidigare KFML), dock utan att själv spela någon formell roll inom partiet. Varje söndag publicerades hans skriftställningar i Aftonbladet.
Jan Myrdal tvars_omsl_2
År 1971 var Myrdal med och grundade tidskriften Folket i Bild/Kulturfront i vilken han alltjämt är stående krönikör. Han var dess ansvarige utgivare 1971–72 och 1987–89 och har även periodvis suttit med andra uppdrag i dess styrelse. På 2008 års FIB-stämma blev han enhälligt utsedd till hedersordförande.
Från och med 1980-talet har Jan Myrdal tillsammans med den vänster han tillhör marginaliserats i den svenska politiska debatten. Myrdal har emellertid inte, till skillnad från många inom den sextiotalets vänsterrörelse han ledde, ändrat ståndpunkt i något väsentligt. (Slut Wikipedia)
Han har under senare år försökt uppmärksamma Vänstern på det ökade inflytandet inom arbetarklassen av partier som SD och Front National, och har försökt förklara detta. Han framstår också som en stark förkämpe för yttrandefrihet.
FIB logga

* Han har enligt min mening gjort en föredömlig insats mot kapitalism, imperialism och alla slags orättvisor, och som talesman för demokratisk socialism som ett steg mot en bättre kommunistisk värld. Privat är vänlig, omtänksam, kamratlig utan några som helst later och utan någon attityd alls av förståsigpåare. Hans enorma kunskap inom många områden och hans skarpa intellekt är imponerande.

i Andra om: , , , ,, , , , , , ,


5 svar till “Var med och fira Jan Myrdal 90 år!”

  1. Jan Myrdal är den största och minst sagt levande socialisten jag känner till.
    En socialist som jag verkligen beundrar.
    Ja må han leva i hundra år till :-)

  2. Ska vi inte fira 47 år av korruption istället? Och att riksdagen e skyldig till havsförsurningen o fiskedöden, korruption o har sålt ut folket till pyramidspelsbanker. Så much för detta korrupta land.

  3. ”Så much för detta korrupta land.”
    ….. krypande för USA:s liberala delar efter diffusa löften om säkerhetsgarantier mot en uppmålad fiende vars största uppgift är att hålla Sverige och dess folk till västvärldens liberaliserade kapitalism där vänstersocialisterna givits förtroendet att vårda och utveckla kulturtraditionen.