Vänsterpartiet har kartlagt mobilsändarna


I den lilla skriften Vänsteraktuellt snappar jag upp nyheten att Stockholms Mobilsändare är kartlagda.

Post och Telestyrelsen är positiva till offentliggörandet och när nu Vänsterpartiet visar upp resultatet av kartläggningen på sin hemsida så känns det angeläget att låta ”bloggosfären” blir tipsad..

I andra europeiska länder anses det som självklart att sådana kartor ska vara tillgängliga för allmänheten.

I Vänsteraktuellt skriver man att det måste anses som självklart att medborgarna ska ha rätt att veta hur närmiljön ser ut, och vilka risker som finns i t.ex. strålningskällor.

Kolla på kartan om du har mobilsändare i närheten!

PS Detta är min tusende bloggpost.. :)


11 svar till “Vänsterpartiet har kartlagt mobilsändarna”

 1. En sak är att mobiler inte ska vara farliga för användaren. Men dessa basstatiuoner sänder väl rimligen hundratals watt och kontinuerligt. Antennen på Jinges bild ser ut att sitta på ett hus där det bor folk. Kan det verkligen vara nyttigt att bo så nära en sändare av mikrovågor?
  Bra att V försöker kartlägga sådana sändare tycker jag. Om inte annat så kan det vara kul att veta var man har dem.

 2. Vad jag stör mig lite på i det här är att ingen tänkt på att fråga en fysiker hur det här med strålning fungerar. Då hade de fått veta att människor får lägre ”stråldos” från mobiltelefoner ju tätare masterna sitter! Det är ute på landet som mobilerna får jobba med högst effekt. Och visst, masterna har ju högre effekt men det finns gränsvärden för dessa också.

 3. Du har nog rätt i det iofs. Men mikrovågor har en djävla tendens att smälta cellmembran vilket givetvis fysiker känner till. Effekten i handhållna lurar är dock tämligen modest, men en basstation sänder kontinuerligt, inte bara duttar för att prata med nätet som påslagna nallar gör.

  Antennen som är på bilden sitter på det här huset. I dubbel uppsättning. Skulle jag själv bo där tyckte jag nog att det var obehagligt. Men fältstyrkan här hos mig är säkert försumbar..

  Just det taket är fritt från duvor och kajor. Varför tror du?

 4. Faktum är att strånlingen från de flesta basstationer inte är något problem för hälsan. Strålningen avtar med en faktor 4 vid dubblering av avståndet. Dessutom är antennerna riktantenner. Därifrån får man alltså väldigt liten styrka på strålningen. Men att ha en basstation några meter ifrån sig på en husvägg eller hustak är förstå inte alls bra. Några hundra meter bör det vara.
  Det är den egna mobiltelefonen som ger enormt mycket mer strålning i människokroppen än basstationerna normalt gör. Den har vi alldeles intill huvudet, inte alls bra!

 5. ”Smälta cellmembran” vet jag inte, en studie har visat at blod-hjärn-barriären hos möss kan öppnas av viss mikrovågsbestrålning, huruvida det sedan har några *hälso*effekter är inte utrett. En märklig grej med den studien var för övrigt att det var med lägre effekt på strålningen som man fick störst biologisk påverkan.

  Hur som helst är det ju tämligen klart att det stora bidraget till ”stråldos” från mobiltelefoner om man ser på hela befolkningen kommer från telefonerna och inte från masterna. Visst kan några enskilda ha en förhöjd fältstyrka pga masterna men då gäller det ju att ha bra regler kring hur de får riktas osv.

  Vad jag reagerar på är lite att man verkar anta att det är dåligt med mobilmaster utan att ha någon vetenskaplig grund för det. Den sämsta sortens miljöengageman som bygger mer på skrock, skrämselpropaganda och rättshaverism än på seriösa miljö- och hälsorisker som det minsann finns nog så gott om. Varför inte ägna energin åt att ta fram förslag hur man minskar bilismen i stockholm i stället?

 6. ”Smälta cellmembran” vet jag inte skriver du Anders2. Men jag vet. Jag var på en föreläsning på KS för några år sedan, minns inte vad professorn hette, men det är helt klarlagt att radiostrålning i mikrovågsbandet har just den effekten. Cellmembran ”smälter”.

  Radiovågor på längre våglängder har inte alls den effekten även om en människa klart förnimmer hög sändareffekt. På den tiden jag var sändaramatör så ”kändes” effekter på över en kilowatt även om 96-97% av effekten snällt drog iväg upp i koaxialkabeln.. :)

  Du kan ju testa med att sätta in en råtta i en mikrovågsugn 20 sekunder får du se vad de extremt korta gigahertzvågorna gör med levande vävnad.

  Att bo under en basstation är givetvis lindrigare. Man klarar mer än sekunder.. :-)

  Men att vistas under antennerna 12-15 timmar om dygnet i snitt som de gör som bor där. Nää..

  ”Vad jag reagerar på är lite att man verkar anta att det är dåligt med mobilmaster utan att ha någon vetenskaplig grund för det.”

  Det är en självklar sak att man inte ska ha sändarmaster på hus där människor bor/arbetar. Man kan inte i förväg kräva bevis på skadligheten utan den får man förutsätta. Problemet hade givetvis varit helt obefintligt om man byggt en 25 meter hög mast i skogen här intill.

  För även om det är riktantenner så blir det bra knuff i bak- och sidolober oxo.

  Den vetenskapliga grund du talar om ankommer inte på vanligt folk att ta fram. Det är mobiltelefonoperatörernas sak.

 7. Du blandar ihop saker, en råtta i en mikro får skador p.g.a. uppvärming. Det man diskuterar kring mobiltelefoni är effekter som inte har med uppvärming att göra. Uppvärmningen har vi redan ett gränsvärde på, 2W/kg om jag inte minns fel.

  Det är väl inte alls en ”självklar sak” om man inte kan visa att det har någon negativ inverkan på människor? Det låter på dig som om man inte har någon forskning alls på det här vilket man ju så klart har och därför också satt upp gränsvärden. Vad en del hävdar är att det kan finnas biologiska effekter utöver de värmeeffekter som man sätter gränserna efter. I så fall så kan det vara så att dessa biologiska effekter inträder även vid låga effekter.

  Forskningsläget just nu säger att det man bör göra är att ha gränsvärden för effekten till människor och som en allmän försiktighetsprincip försöka minska effekten överlag, t.ex. genom att bygga tätare basstationer så att effekten inte behöver vara så hög i telefonen. Självklart kan det komma att ändras någon gång i framtiden men man kan också upptäcka att det är något ämne vi har i all mat som är supercancerogent eller att hjärnan skrumpnar av att blogga. Vad jag menar är att vi får leva med att agera utifrån det kunskapsläge vi har och kontinuerligt satsa på att göra det bättre. Jag tror ärligt talat att det här grundar sig i vanföreställningen i att strålning i allmänhet skulle vara någon stor riskfaktor i samhället när den egentligen är närmast försumbar jämfört med väldigt mycket annat.

 8. Men nu dillar du väl Anders? :-)

  ”Du blandar ihop saker, en råtta i en mikro får skador p.g.a. uppvärming. Det man diskuterar kring mobiltelefoni är effekter som inte har med uppvärming att göra.”

  Precis. Lägg örat till en basantenn så blir det samma effekt. Uppvärmning..

  ”Forskningsläget just nu…”

  Källhänvisning??