Vad vill Bush säga med detta?


Usama bin Laden: ” – Om Bush säger att vi hatar frihet, så låt oss förklara varför vi inte angrep Sverige till exempel, sade bin Laden. – Er säkerhet ligger i era egna händer och varje land som inte skadar vår säkerhet kommer att förbli tryggt, sade han.”

Ja, så kan ju inte USA:s fiende nummer ett få säga. Men att rikta ilskan direkt mot Sverige hade ju varit lite för övertydligt till och med för den amerikanska administrationen.

Därför valde man i stället Finland och Lettland.

SvD: ”USA varnar för eventuella terrorattacker i Norden!

Washington/TT-AFP USA varnade på söndagen amerikanska medborgare för eventuella terrorangrepp i de nordiska och baltiska länderna.

Det amerikanska utrikesdepartementet uppmanar, genom amerikanska ambassaden i Finland och Lettland, amerikanska medborgare i de nordiska och baltiska länderna att vara extra försiktiga i shoppingcentrum och knutpunkter för masskommunikation.

– USA:s utrikesdepartement vill varna alla amerikanska medborgare, som bor eller reser genom den nordisk-baltiska regionen, att man mottagit hot och därför ber dem vara på sin vakt, heter det i en kungörelse från den amerikanska ambassaden i Helsingfors.

Amerikanerna uppmanas också att rapportera eventuella avvikelser och misstänkta personer till närmaste polismyndighet.

En liknande uppmaning har utfärdats från ambassaden i Riga.

Ambassaderna har inte lämnat några ytterligare detaljer om det eventuella hotet men uppger att det amerikanska utrikesdepartementet fortsätter att följa utvecklingen.

Jo det ÄR sant! Läs själva i SvD!


2 svar till “Vad vill Bush säga med detta?”

  1. Tyvärr tror jag att detta spelar Bush i händerna. Nästan så jag tror att hans administration varit med om att spela in filmen :-). Spä på rädslan bara. Terror finns och kan uppträda var som helst på jorden. Tyvärr.

    Annica