Vad säger folkrättsexperterna?Detta är ett gästblogginlägg av Franz Smidek#, som på ett mycket bra sätt kompletterar andra inlägg i aktuella frågor.

Nuförtiden (skrivet 26/8) får vi alltför ofta höra och läsa om att Krim har ”annekterats” av Ryssland och om att Putin beter sig skurkaktigt. Krimfrågan har främst i den borgerliga pressen urskillningslöst kritiserats och har t o m förts fram som ett argument för att ansluta Sverige till Nato. Det bedrövliga i sammanhanget är att även en del av ”vänster-light”-folket och några av de mest sansade folkrättsexperterna har gått i rysshatarnas fälla.
NATo-demonstration III

Låt oss börja med några fakta
· Krim har varit ryskt under flera hundra år, den ”fördes” så sent som 1954 över till Ukraina, efter Chrusjtjovs beslut (utan folkomröstning)

· På Krim lever huvudsakligen tre folkgrupper: ca 2,2 miljonerna etniska ryssar, 350 000 ukrainare samt 300 000 tatarer

· Vid folkomröstningen låg valdeltagandet på mer än 82 procent

· Mer än 96 procent röstade för en återförening med Ryssland

· Återföreningen genomfördes fredligt, utan blodspillan

RyssKrig-768954

Resultatet av omröstningen visade att befolkningen på Krim ville avskiljas från Ukraina. Det är få i väst som ifrågasätter att befolkningen, vars etniska sammansättning markant skiljer sig från övriga Ukraina, inte har rätt till självbestämmande. Folkomröstningen och avskiljandet från Ukraina strider inte mot internationell rätt.

Under de senaste 20 åren har Ukraina drabbats hårt av korruption. Landets rikedomar har systematiskt plundrats och samlats i händerna på ett fåtal oligarker samt förts ur landet. Lyxbostäder i London mest omskrivet. Ukraina är idag högt skuldsatt och på gränsen till statsbankrutt. Man har rest minnesmärken över nazister. Politiker, som den i väst välkända oligarken Julia Tymosjenko, har uttryckt en önskan att utplåna den rysktalande minoriteten – ca 10 miljoner – med hjälp av kärnvapen.

Smidek 140903

Folkomröstningen gjorde det möjligt för invånarna på Krim att, efter den profascistiska statskuppen som planerats och finansierats av USA och EU, definitivt klippa banden till Ukraina

Nu kan en vän av ordning fråga sig varför ska vi i Sverige kritisera, straffa och vägra erkänna Krimbefolkningens val? Varför ska innevånarna på Krim inte ha samma rätt till självbestämmande som folk i Kosovo, Sydsudan och Eritrea? Det vill säga tre stater som västvärlden på mer eller mindre tvivelaktiga grunder välsignat tillkomsten av?

Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV

Kosovo är ett särskilt intressant fall. Där gick ”försvarsalliansen” Nato, in i landet under förutsättning att detta inte ska leda till att en självständig stat bildades, men som likväl utropades därefter. I fallet med Kosovo sker en del historieförfalskning. För att ta ett exempel. Den 26 mars 2014 påstod felaktigt Obama i sitt tal i Bryssel att Kosovo blev självständigt efter en folkomröstning – en omröstning som aldrig ägde rum.
Ett annat aktuellt fall är Kurdistan, där har västmakterna intervenerat för att skapa en separatstat – vilket inte är helt slutfört – men kanske kan slutföras med hänvisning till framfarten av ISIS.

FNs kommitté för avkolonisering.

* Vad beror västvärldens kritik av Rysslands på? Är vi för självgoda? Bör vi inte först se oss själva i spegeln innan vi kritiserar andra?

* FNs kommitté för avkolonisering pekar ut 16 kolonier, varav 10 är brittiska: Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Islas Malvinas (Falkland Islands), Gibraltar, Montserrat, Pitcairn Islands, Saint Helena, Turks and Caicos Islands.

* USA har tre formella kolonier kvar: Amerikanska Samoa, Guam, United States Virgin Islands. Filippinerna kan med fog räknas som återkoloniserat av USA. Frankrike styr över Nya Kaledonien och Nya Zeeland över Tokelau.

* Det är magstarkt och illaluktande hyckleri när Storbritanniens och USAs regeringar – som tillhörde de mest högljudda och kritiska mot Rysslands ”annektering” av Krim – ännu inte gjort upp med sitt koloniala förflutna. De tycks helt oförmögna att ta hand om smutsen framför sin egen dörr.

* För dem som verkligen vill engagera sig i frågor om annektering, självständighet och avkolonialisering så vill jag föreslå en utmärkt sammanställning gjord av FN: http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml#foot1

Separatistiska rörelser på frammarsch

* Anhängarna av ”status quo” och även en del av de så kallade folkrättsexperterna borde kunna acceptera den här utvecklingen.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

* I världen förekommer flera större separatistiska rörelser. Här kommer några exempel: England kommer att rösta om att lämna EU, Skottland ska rösta om separation från UK, Katalonien vill frigöra sig från Spanien och Venedig från Italien. Den grekiska befolkningen vill lämna EU, separatister i Texas i USA vill bilda en separat stat. Dessutom strävar delar av befolkningen i Kalifornien, Colorado, Vermont, vallonerna i Belgien, Bayern och Hawaii efter självständighet.

* Våld brukar man ta till när parterna inte kommer överens. Så skedde t.ex. 1971 när Indien gick in i Bangladesh och när Turkiet 1974 ockuperade norra delen Cypern. Erfarenheterna visar att våldet leder till att konflikterna fördjupas och blir mer eller mindre permanenta.

Framgångsrik delning
* Många länder utmanas av separatiströrelser. Den utvecklingen kan omöjligen stoppas. Alla rörelser är inte våldsbenägna. Separatister kan inte stämplas som terrorister och bekämpas med våld. Vi måste helt enkelt lära oss att hantera dessa frågor på ett fredligt och demokratiskt sätt.

* I sammanhanget brukar man peka på en framgångsrik delning av dåvarande Tjeckoslovakien som skedde 1992. Separationen stöddes av stora delar av befolkningen, den genomfördes fredligt och utan nationalistiska övertoner.

* Delningen var något positiv och är inte nödvändigtvis oåterkallelig. Fördelen med en fredlig separation är att tjecker och slovaker – med ringa språkskiljaktigheter och gemensam kultur och historia – kan, om de skulle önska, återförenas i framtiden.

* Det Tjeckoslovakiska exemplet visar att separationer är möjliga utan att vara destruktiva och blodiga som de så många gånger har varit i mänsklighetens historia.

*Franz Smidek har växt upp i Prag och är sedan 1969 bosatt i Stockholm. Han arbetar som frilansjournalist med text, bild och video. Han skriver att ”min syn på världen präglas av uppväxten i ett socialistiskt samhälle. I Sverige hann jag under 1970-talet uppleva ”den goda kapitalismen” med god ekonomi, god tillgång på arbetstillfällen och socialdemokratisk välfärd. Nu lever jag under ”neo-kapitalismen” med oändliga krig och ekonomiska kriser, arbetslöshet, omfattande övervakning, väldiga klasskillnader – ett samhälle avsevärt sämre än den socialistiska vekligheten jag en gång lämnade.” Ett inlägg här i början av juni handlade om Trilaterala kommissionen, en släkting till Bilderberggruppen: Iinlägget 10/8 ”Tragisk slut på psykoperation” handlade om händelser i Afghanstan och ett senare inlägg om det nedskjutna flygplanet från Malaysien.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , ,

Aftonbladet DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12


29 svar till “Vad säger folkrättsexperterna?”

 1. Utmärkt artikel Franz! Jag påtalar ofta den blinda fläck som väst har till sitt koloniala förflutna för meningsmotståndare. Man ska sopa rent framför sin egen dörr innan man kritiserar andra. I fallet med Krim så är saken solklar, Krim tillhör Ryssland och där stödet för att tillhöra Ryssland är överväldigande, också av tatarerna som med en majoritet röstade för ett återförenande med Ryssland. Befolkningen på Krim visste exakt vilka gangsters som tog makten i Kiev och historien gav dem rätt. Nu ser det ut som Poroshenko (fredssamtal) håller på att kasta in handduken då kriget går uselt och han inte kan lura någon längre med att ryska trupper invaderat, ja förutom då svenska media som ju är ett kollektivt psykfall att studera för kommande generationer. USA:s UD har ju t o m gått ut och sagt att det finns inga tecken på att ryska reguljära trupper invaderat men detta undviks nogsamt att rapporteras i svenska media.

 2. Carl Bildt – Om ”rationella kalkyler” och om Sveriges skäl att stödja Kosovos självständighet (men inte Krims självständighet).

  http://www.regeringen.se/sb/d/7416/a/99795

  Summering:

  ”Självklart hade det varit bättre om Kosovos framtid hade kunnat förankras i FN:s säkerhetsråd. Meningarna bland FN:s 192 medlemsstater i denna fråga kommer säkert att vara delade.”

  ”Sveriges erkännande av den nya staten går inte omedelbart att härleda ur de principer för er­kännande av nya stater som vi traditionellt har tillämpat. Det gäller inte minst mot bakgrund av att resolution 1244 fortfarande gäller. Men i unika situationer har vi funnit att det är nödvändigt med unika ställningstaganden.”

  ”Det är inte svårt att förstå att en nation som anser att den orättvist berövats en del av sitt territo­rium. Rationella kalkyler visar (dock) att Koso­vos självständighet befriar Serbien från en börda som annars skulle riskera att tynga landet än mer. Men vi gör trots detta klokt i att inte räkna med att landet under­ överskådlig tid formellt kommer att acceptera det som nu skett.”

  ”Det är en realistisk bedömning att Kosovo under lång tid inte kommer att kunna bli medlem i till exempel FN, OSCE eller Europarådet.”

  Carl Bildt

 3. Oerhört märkligt resonemang fullt av dubbelmoral och rysk propaganda. Precis som det finns en önskan bland befolkningen på Krim att tillhöra Ryssland, finns det i ett flertal ryska delrepubliker en önskan att INTE tillhöra Ryssland där Tjetjenien, är det tydligaste men långt ifrån det enda exemplet. Vad jag vet har Putin inga planer på att låta det Tjetjenska folket rösta om självständighet, vilket jag tycker är underligt om han nu är en sådan förkämpe för folks rätt att välja nation. På samma sätt frågar jag dig Franz, stödjer du ett förslag på att alla ryska delrepubliker skall få möjlighet att rösta om självständighet? Samma sak gäller Tibet/Hong Kong. Stödjer du där en folkomröstning för självständighet? Detta kan även omfatta Korea. Stödjer du ett folkomröstning på Koreahalvön om återförening och därefter fria val för ett återförenat Korea? Dessutom är det ganska underligt att du kritiserar USA/England för att fortfarande hålla ”kolonier”. Vad jag har läst är befolkningen oerhört positiva till att vara en del av USA/England. Tycker du inte det är lite märkligt att ge dessa länder självständighet om de inte önskar den? Har inte dessa folk samma rätt som Krim-borna att avgöra vem de vill tillhöra?

  Ovanstående till trots, problemet som du Franz och många med dig tycks blunda för är vilket prejudikat Rysslands agerande riskerar att skapa om det accepteras. Det är oerhört enkelt att kunna tänka sig andra situationer där metoden skulle kunna användas för att motivera invasion/annektering av länder/delar av länder. Hade du tillexempel stött en amerikansk invasion av Kuba om en ”folkomröstningen” på ön senare visade att befolkningen där gärna hade blivit en del av USA? Hade du stött en Amerikansk/brittisk invasion av Hong Kong om en folkomröstning där hade visat att Hong Kong hellre hade återgått till Storbritannien än fortsatt tillhöra Kina? Hade du stött en Sydkoreansk/Amerikansk invasion av Nordkorea om befolkningen i Nordkorea hade röstat för återförening?

  Till sist vill jag bara kommentera följande du beskriver om dig själv ” Nu lever jag under ”neo-kapitalismen” med oändliga krig och ekonomiska kriser, arbetslöshet, omfattande övervakning, väldiga klasskillnader – ett samhälle avsevärt sämre än den socialistiska vekligheten jag en gång lämnade” Med tanke på att vi i Sverige idag har frihet och demokrati och inga Sovjetiska stridsvagnar på våra gator, tror jag det är väldigt få (om ens någon) som delar din uppfattning.

  • Kanske Tom Jensen ska visa fram vilken opinonsundersökning i Tjetjenien visar att man vill lämna Ryssland? Den skulle jag vilja se! Kan du även nämna vilka andra delrepubliker som vill lämna Ryssland? Nu är det ju så att Krim VILL tillhöra Ryssland så ditt resonemang faller ju platt. Och ja Kosovo hade också rätt att lämna Serbien om det verkligen var folkets vilja. Prejudikatet skapades som bekant av Nato och USA som agerade utanför FN glöm inte det.

   • Som vanligt Benny ser jag att du inte har något konkret att komma med i sakfrågorna. Jag anser att opinionsundersökningar i allmänhet har ganska så lågt informationsvärde då jag tycker det är värt betydligt mer att se på vad människor gör än vad de säger/tycker de skall göra. Tittar man därför på Tjetjenien ser man att människorna där 1996 förklarade sig självständiga. Resultatet blev en rysk invasion och uppemot 200 000 människor döda. Så i Tjetjenien hade man en liknande situation som vi idag ser i östra Ukraina. Andra ryska delrepubliker som har fört fram en vilja/krav på självständighet/självstyre är Dagestan och Ingusjien. Hur pass stort stödet i dessa delrepubliker är, är naturligtvis omöjligt att svara på. Dels på grund av att opinionsundersökningar har starkt begränsat värde, dels för att journalister som rapporterar saker som Putin inte gillar, brukar det gå ganska så illa för. Det mest kända exemplet är förmodligen Anna Politkovskaja som mördades efter hennes avslöjanden i boken Putins Ryssland, vilken jag varmt kan rekommendera dig att läsa Benny.

    • Nej det var islamska fundamentalister som förklarade sig självständiga utan att fråga folket. Man ville införa sharialagar och islamskt styre, precis det som USA motarbetade i Afghanistan, men då gick det ju bra att stödja för Tom. Tyvärr är du bara en propagandist utan vara sig koll på verkligheten eller historien som utan att blinka köper skurkarna i Washingtons agenda. Som sagt, befolkningen i USA är, trots åratal av hjärntvätt och indoktrinering, är mer kritiska än du Tom.

     • Ja, en betydande andel av befolkningen i USA är för någon slags socialism enligt återkommande opinionsundersökningar av olika institut. Trots massiva anti-socialistiska och desinformativa massiva. Se gårdagens blogginlägg ” Opinionsundersökningars stöd för socialismen – bra eller dåliga eller?”
      Och varifrån kom ”Occupy Wall Street?”

      • ”Ja, en betydande andel av befolkningen i USA är för någon slags socialism enligt återkommande opinionsundersökningar av olika institut”

       Jag kan upplysa dig Anders att jag för närvarande befinner mig i USA och kommer gör det ungefär i en månad. De personer som jag har pratat med delar inte alls din beskrivning att de skulle vara positiva till socialismen eller vara upprörda över att deras ”demokrati har minskat”. I USA är det så att frihet är mycket viktigare än demokrati, vilket naturligtvis är logiskt. Om jag som medborgare har mycket frihet (kan göra vad jag vill) då bryr jag mig också naturligtvis mindre om vem som styr landet. Socialism går helt emot denna tanke utan bygger på mindre frihet för individen och mera makt till staten. Denna utveckling har faktiskt redan till viss del skett under Obama och det är det som många amerikaner är upprörda över (mindre frihet) snarare än ”minskad demokrati”.

       • Vad personer i din omgivning anser säger mer om ditt umgänge än om uppfattningarna i befolkningsrepresentativa urval.
        Frihet i USA? Med NSA, ökning av andelen arbetslösa, fattiga och de som lever på markuponger och av de som upplever social otrygghet i detta kriminella land. Med ett valsystem där ”dollarocracy” ersatt ”demokrati” enligt forskare och där expresidenten Carter menar att demokratin ej längre finns till. Många är nog duperade av politiker och massmedia om de tror att de lever i ett fritt land med stora möjligheter. Forskning (se t.ex. Nobelpristagaren Stiglitz) visar att möjligheterna att göra sin lycka har minskat i USA.

  • Bäste Tom,
   Kontentan av mitt resonemang är att om ett folk vill bilda egen stat eller tillhöra en annan så ska de kunna göra det utan att behöva ta till vapen. Kontentan av ditt resonemang är att all opposition till väst är av ondo. Se vilken fin planet ”vi” skapat – nu på åttonde miljarden där de flesta bor i plåtskjul i befriade ”tredje världen”.

   Övertyga inte mig – övertyga massorna att ska vara ”lyckliga” för att deras land/koloni styrs från London eller Washington. Fråga folket i Haiti eller Nicaragua, båda klientstater till USA och de fattigaste på västra hemisfären. Hur sedan FN ser på saken, det kan varken Bildt, du eller jag ändra på.

   Och det finns inte längre några ”sovjetiska stridsvagnar” – har din klocka stannat? Till skillnad från dig har jag på plats upplevt och även protesterat mot inmarschen 1968. Satt inspärrat under en natt. Det var ingen bra sak, ca 90 tjecker fick sätta livet till. Mitt problem är att USA/Israel och så den så kallade ”försvarsalliansen” NATO varje dag dödar lika många eller fler, år efter år, utan att någon ens orkar protestera eller ens bry sig.

   Sedan tycker jag att du ska besöka Tjeckien idag. Träffa några av de över 600 000 arbetslösa, 10 000 prostituerade bara i Prag, pensionärer som måste välja mellan mat eller medicin, de tusentals hemlösa och tiggarna. Försök förklara för dem att de har det så mycket bättre idag, än förr under socialismen. När jag lämnade Prag 1969 var nämligen dessa kapitalistiska/demokratiska medborgerliga ”förmåner” okända. Nu tycks det enda som den tjeckiska regeringen har råd med är att rusta och skicka soldater till olika NATO-operationer runt om i världen.

   Och Tom Jensen – du är ett ”oerhört märkligt fenomen”. Ifall du så ens är verklig. Om du drivs av ett så besinningslöst hat mot allt till vänster varför inte hålla dig till medier som delar dina åsikter?

   • Franz, jag ställde en hel del konkreta frågor till dig och ser att jag inte fick svar på en enda av dem. Själv är jag också för att varje folk själv skall få välja vilken nation de önskar tillhöra. Dock skall detta ske utan vapen och ingripande från andra stater militärt i syfte att bryta ut en del från en annan stat måste fördömas.

    Du skriver i din presentation att det land du lämnade (Tjeckoslovakien) 1969 var bättre än Sverige du upplever idag. (Du skriver tillochmed att Sverige idag är avsevärt sämre) Med tanke på att Tjeckoslovakien 1969 inte hade någon frihet och demokrati och sovjetiska stridsvagnar på gatorna får du gärna utveckla detta resonemang ytterligare. Du får naturligtvis tycka såhär, men jag tror nog du är ganska ensam om denna åsikt.

    Själv har jag besökt Prag flera gånger, har även varit på korttidsutbyte via universitetet. Av alla de universitetsstudenter jag träffade var det inte en enda som sa att det var bättre för och varför skulle de. BNP är betydligt högre nu, levnadsstandarden mycket bättre. Inget köande efter mat längre.

    • Tom, jag anser inte att Krim har tagits över med vapenmakt. Varför är det svårt att förstå att människor inte vill leva i ett korrumperat, fascistisk regim som förbjuder dem att använda sitt eget språk? Ett land där en kriminell oligark hotar utplåna dig och dina närmaste med kärnvapen och där det finns journalister som Bogdan Butkevitj som den 22 juni i Gromadskoes TV förklarar att det PÅ östra sidan (Dombas) lever 1,5 miljoner onödiga människor som man helt enkelt måste slå ihjäl. När en sådan regim stöds av västvärlden så är det omoraliskt och en stor skam. En intressantare fråga är vad som driver dig, varför är du så engagerad i att försvara fascismen?

     Har folk i Tjeckien fått det bättre? Visst, vissa har fått det t o m väldigt mycket bättre. Där finns idag många miljonärer och miljardärer. Men dem bekymrar jag mig inte om. Jag syftar på de 90-95 % som får känna på kramgoda högerpolitiker, spekulanter, arbetsgivare och kapital.

     Ja, du har rätt, idag behöver ingen stå i kö för att köpa bananer. Men köerna hos Frälsningsarmén och hos arbetsförmedlingen är desto längre.

     Är Sverige 2014 sämre än Tjeckoslovakien 1969? Det här var slarvigt formulerat av mig. Jag kom till Sverige 1969 men frågan syftar på situationen i landet före invasionen, augusti 1968.

     Här några konkreta exempel: Alla hade ett arbete att gå till, låga hyror, gratis sjukvård och utbildning. Vi levde utan blinkande neonskyltar och färgglada reklambilder. I gengäld slapp vi ”naturliga lågkonjunkturer” och levde i ett samhälle där ingen visste eller ens förstod vad det innebar att vara arbetslös. Ingen var skuldsatt upp över öronen eller rädd att öppna mun för att inte riskera att förlora sitt arbete. Maten var ärligare och företeelser som utbrändhet, våld på gatorna eller ungdomsarbetslöshet var okända.

     Personligen upplever jag att ”frihet och demokrati” du återkommer till är allt ihåligare. Mediesituationen i Sverige är dyster. Ägandet är koncentrerat till några få – Bonniers och Schibsted. Journalister är antingen maktens stenografer eller skriver säljfrämjande artiklar. Ändå hör vi nästan varje vecka om journalister som sparkas ut i arbetslöshet. Det finns inte en enda samhällskritisk eller vänsterinfluerad dagstidning av betydelse kvar.

     EU kommissionär Viviane Reding-Wright deklarerar att närmare 70 % av medlemsländernas lagar stiftas i Bryssel, där Sveriges inflytande är otroliga 2 % av rösterna. Vi har fått ett inflytelserikt rasistiskt parti. Sveriges utrikespolitik tycks skötas av amerikanska ambassaden på Gärdet (läs Wikileaks) och av deras kumpaner i och utanför regeringen. Behöver jag fortsätta? Är detta demokrati och frihet att vara stolt över och vifta med som en god förebild?

     • “Tom, jag anser inte att Krim har tagits över med vapenmakt”

      Du får naturligtvis tycka vad du vill, men om ett land (i detta fall Ryssland) skickar in sina soldater i ett annat land (i detta fall Ukraina) och därefter beslutar att en del av det landet (i det här fallet Krim) skall vara en del av Ryssland inte är att ta en del av ett annat land med vapenmakt ja då vet i alla fall inte jag vad det begreppet innebär för dig.

      ” Varför är det svårt att förstå att människor inte vill leva i ett korrumperat, fascistisk regim som förbjuder dem att använda sitt eget språk?

      Jag inte alls svårt att förstå att Krim vill tillhöra Ryssland. På samma sätt har jag heller inte svårt att förstå att Hong Kong hellre vill tillhöra demokratiska Storbritannien än kommunistiska Kina och det är detta som drar frågan till sin spets. Om det står klart att befolkningen i Hong Kong hellre vill tillhöra Storbritannien än Kina, hade du då stöttat en operation av USA/England, där de hade skickat soldater till Hong Kong och därefter annekterat det landområde som idag benämns som Hong Kong? Sedan så försvarar jag inte på något sätt fascismen. Däremot står jag upp för internationell rätt. Du vet det som oerhört många ”vänstermänniskor” också sa de gjorde när de kritiserade USAs invasion av Irak, men som när Ryssland bryter mot internationell rätt lyser med sin frånvaro.

      ”Jag syftar på de 90-95 % som får känna på kramgoda högerpolitiker, spekulanter, arbetsgivare och kapital”

      Nu finns tyvärr ingen historisk ekonomisk statistik för Tjeckien då landet som sagt var tillsammans med Slovakien i Tjeckoslovakien, men jag skulle gissa att Tjeckien och Polen har haft en liknande utveckling. Här ser du att mellan 1980 och 2014 så har BNP per capita i Polen stigit med nästan 110% (skulle gissa att siffrorna är någorlunda samma för Tjeckien). Och för Tjeckien de senaste 10 åren har BNP per capita stigit med över 50%. Mot bakgrund av detta tycker jag det är lite märkligt att sitta och påstå att allt har blivit sämre i Tjeckien. Samma sak gäller arbetslösheten som idag i Tjeckien är drygt 6.5%, vilket är bland de lägsta i EU. Det stämmer att det officiellt i kommunistiska Östeuropa inte fanns någon arbetslöshet, men då får man också komma ihåg att många av de jobben som fanns var av karaktären FAS3/plus jobb. Det var också kombinationen av låg produktivitetsutveckling och olönsamma företag som gjorde att socialismen i Östeuropa till slut kollapsade. Dessutom väljer du att inte alls ta upp det förtryck som befolkningen i Östeuropa tvingades utstå. Anmärkningsvärt är att befolkningen i Östeuropa inte fick flytta till Västeuropa och ännu anmärkningsvärdare är att folk som försökte fly mördades. Det är ju ganska så lätt att inse att situationen i Östeuropa måste ha varit väldigt dålig för att någon skall försöka att fly även om denne riskerar att bli mördad.

      http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=964%2C935&s=NGDP_R%2CNGDPRPC%2CLUR&grp=0&a=&pr1.x=43&pr1.y=9#download

      ” Det finns inte en enda samhällskritisk eller vänsterinfluerad dagstidning av betydelse kvar”

      Varför är det så tror du? Svaret är relativt enkelt. De tidningarna som fanns, lyckades inte dra till sig tillräckligt många läsare genom att de helt enkelt höll för låg kvalitet.

      ”Är detta demokrati och frihet att vara stolt över och vifta med som en god förebild?”

      Ja det är det. I Sverige kan man rösta på vilket parti man vill och det parti som får flest röster ”vinner” valet. Det är knappast så att vissa partier förbjuds ställa upp eller att det förekommer något röstfusk. Riksdagen kan imorgon besluta att vi skall lämna EU. På samma sätt kan Riksdagen imorgon besluta om att all egendom i Sverige skall förstatligas. Att så inte sker beror helt enkelt på att en klar majoritet av svenska folket inte tycker detta vore bra alternativ.

      • Här kommer mina svar, i fet stil.(Red.)
       Tom: Om ett land (i detta fall Ryssland) skickar in sina soldater i ett annat land (i detta fall Ukraina) och därefter beslutar att en del av det landet (i det här fallet Krim) skall vara en del av Ryssland inte är att ta en del av ett annat land med vapenmakt ja då vet i alla fall inte jag vad det begreppet innebär för dig.

       Franz: Jag vidhåller att Krim inte tagits över med vapenmakt. Ryska soldater röstade inte, det var den bofasta befolkningen som röstade. Det har de rätt att göra, oavsett vad en ukrainsk kuppregim, amerikanska politiker eller några svenskar tycker.

       Tom: ”Varför är det svårt att förstå att människor inte vill leva i ett korrumperat, fascistisk regim som förbjuder dem att använda sitt eget språk? Jag inte alls svårt att förstå att Krim vill tillhöra Ryssland. På samma sätt har jag heller inte svårt att förstå att Hong Kong hellre vill tillhöra demokratiska Storbritannien än kommunistiska Kina och det är detta som drar frågan till sin spets. Om det står klart att befolkningen i Hong Kong hellre vill tillhöra Storbritannien än Kina, hade du då stöttat en operation av USA/England, där de hade skickat soldater till Hong Kong och därefter annekterat det landområde som idag benämns som Hong Kong?

       Franz Skulle jag stödja en ockupation och annektering av USA/England? Självklart inte. Du tror väl inte att folk någonstans drömmer om att deras länder åter ska bli kolonier? Jag börjar nästan misstänka att du är en romantiker som har förläst sig på Rudyard Kipling och hans syn på imperialismen. Har du?

       Tom: Mellan 1980 och 2014 har BNP per capita i Polen stigit med nästan 110 % (skulle gissa att siffrorna är någorlunda samma för Tjeckien). Och för Tjeckien de senaste 10 åren har BNP per capita stigit med över 50 %. Mot bakgrund av detta tycker jag det är lite märkligt att sitta och påstå att allt har blivit sämre i Tjeckien. Samma sak gäller arbetslösheten som idag i Tjeckien är drygt 6.5%, vilket är bland de lägsta i EU.

       Franz För mig är 600 000 arbetslösa (6,5 %) ett klart misslyckande och en tragedi. Den gör att många hamnar i prostitution och brottslighet. Hemlösheten ökar, liksom stress och psykiska sjukdomar. Förmodligen är arbetslöshets siffror fejkade. Läs Paul Craig Roberts om motsvarande amerikanska siffror och de tricks som används där. Det är föga tröst att Tjeckien har, som du uppger, en av Europas lägsta arbetslöshet.

       Tom:Det stämmer att det officiellt i kommunistiska Östeuropa inte fanns någon arbetslöshet, men då får man också komma ihåg att många av de jobben som fanns var av karaktären FAS3/plus jobb. Det var också kombinationen av låg produktivitetsutveckling och olönsamma företag som gjorde att socialismen i Östeuropa till slut kollapsade.

       Franz Detta är trams. Fram till 1968 har jag arbetat i Tjeckien hos både stora och små företag. Skulle jag skylla sammanbrottet på något så är det bl a skojaren Vaclav Havel som på massmöten lovade tjeckerna samma löner/konsumtionsmönster som tyskarna inom loppet av tre år, och att landet skulle hållas utanför militärpakter. Många trodde honom. När dimmorna efter 20 års låneekonomi skingrats står katastrofens omfattning klar. Vi blev med i Nato och våra soldater dödas i Natos krig. Bankerna i Tjeckien är utlandsägda och kräver nu in sina krediter. Många företag lades ner, såldes för småpengar till direktörerna eller till utlandet. Det som i bästa fall finns kvar är sammansättningsfabriker. Vad detta innebär för löner och förmåner behöver jag inte ens förklara.
       I Polen är Solidaritets medlemmar frustrerade. Lech Walesa sa nyligen i TV att den kapitalism som nu praktiseras i Polen inte var något värt att kämpa för, än mindre sitta i fängelse för. ”Vi har kämpat för jämlikhet, solidaritet och frihet. Den enda frihet vi fått är fria rörelser av kapital. Ingen bryr sig om dem som förlorar jobbet och sparkas ut på gatan”.


       Tom: Du väljer att inte alls ta upp det förtryck som befolkningen i Östeuropa tvingades utstå. Anmärkningsvärt är att befolkningen i Östeuropa inte fick flytta till Västeuropa och ännu anmärkningsvärdare är att folk som försökte fly mördades. Det är ju ganska så lätt att inse att situationen i Östeuropa måste ha varit väldigt dålig för att någon skall försöka att fly även om denne riskerar att bli mördad.

       Detta är inget jag försvarar. Enligt officiella uppgifter dödades totalt 327 tjecker då de försökte fly över gränsen. Själv steg jag på tåget i Prag och gick av på Stockholms Central. Men din selektivitet är träffande: ta Gaza där palestinier skjuts ihjäl om de så bara så närmar sig gränsen, eller den olagliga muren med sina vakttorn som skär igenom Palestina. Ytterligare exempel är gränser genom Medelhavet eller gränsen mellan Mexiko och USA. Hur många tiotusentals tror du har ”mördats” (som du uttrycker det) och inte klarat sig över? Vem bryr sig eller orkar protestera? Gör du?

       Tom:”Det finns inte en enda samhällskritisk eller vänsterinfluerad dagstidning av betydelse kvar” Varför är det så tror du? Svaret är relativt enkelt. De tidningarna som fanns, lyckades inte dra till sig tillräckligt många läsare genom att de helt enkelt höll för låg kvalitet.

       Franz Här är din naivitet rörande. Det finns knappt några tidningar som lever på prenumerationer. Jag borde veta eftersom jag under de senaste 25 åren arbetat som journalist. Ingen publicerar något politiskt budskap som skulle kunna reta annonsörerna. Näringslivet annonserar inte i vänstermedier, de väljs bort. Det har inget med ”kvalitet” att göra, snarare det motsatta. Kolla kiosklitteraturen: braskande kändisporträtt och fejkade intervjuer, propaganda för stora spelvinster och lättförtjänta pengar. Kändisskvaller, skandaler, kungligheter, prinsessbröllop, bantningstips, skönhetsoperationer och vidskepligheter. Om jag tolkar dig rätt så menar du att dessa tidningar har något vad du kallar ”hög kvalité”, och därför finns de kvar.

       Tom:”Är detta demokrati och frihet att vara stolt över och vifta med som en god förebild?” Ja det är det. I Sverige kan man rösta på vilket parti man vill och det parti som får flest röster ”vinner” valet.

       Franz Det låter bra men hur är det i praktiken? Vad tror du skulle hända om exempelvis 40 % röstar på F! och Vänsterpartiet? Vi har sett vad som har hänt på Irland i samband med folkomröstningen om EU. Vad hände i Gaza, Venezuela och Chile och nu senast i Egypten och Thailand när folket i demokratiska val råkade rösta ”fel”?

       Bäste Tom. Nu sätter jag punkt för debatten med dig. Du ska i alla fall ha tack för dina synpunkter. De har stimulerat och stärkt mina vänstersympatier. Kan hända att jag skriver en djupare jämförelse mellan neo-konservativa Tjeckien/Sverige av idag och Tjeckoslovakien 1968. En sådan artikel skulle jag aldrig kunna skriva utan din stimulans. Tack, än en gång!

    • Tom, matköerna från det forna östblocket har som bekant flyttat till USA! Ca 50 miljoner medborgare i USA är beroende av matkuponger eller soppkök en eller alla dagar i veckan. Man kan i ditt drömland inte leva på 8 dollar i timman med tanke på kostnadsläget, och den delen av befolkningen som hankar sig fram på minimilönen växer lavinartat i USA. Att som Obama hålla på med utrikespolitiska äventyr när USA:s ekonomi är på randen till kollaps är vanvett och han har bara stöd från Neocons och andra stollar. Vanligt folk i USA är motståndare till Washingtons gangsterfasoner i världen.

 4. Leif Elinder har sänt mig följande kommentar från Reagans Moskva-ambassadör

  JACK MATLOCK (served as U.S. ambassador to Moscow from 1987 to 1991):

  ”Russia is going to react. And frankly, this is all predictable. And those of us who helped negotiate the end of the Cold War almost unanimously said in the 1990s, ”Do not expand NATO eastward. Find a different way to protect eastern Europe, a way that includes Russia. Otherwise, eventually there’s going to be a confrontation, because there is a red line, as far as any Russian government is concerned, when it comes to Ukraine and Georgia and other former republics of the Soviet Union.”

  ”Ukraine is not a member of NATO …. by saying we have to increase our military presence in the Baltic states, this just reinforced the Russian perception that they must, and at all costs, keep Ukraine from that happening, or else they’ll have American bases in Ukraine, they’ll have American naval bases on the Black Sea. This is the fear”….
  (http://www.democracynow.org/2014/9/3/fmr_us_ambassador_to_resolve_ukraine)

 5. Folkrättsexperterna säger att Rysslands annektering av Krim utgör ett brott mot folkrätten!

  • Helt riktigt Kalle Gustavsson, det är ett brott mot folkrätten och trots Anders ständiga försök att bortförklara/förringa och förminska betydelsen så är efter folkmord, invasion/annektering av ett annat land det alvarligaste brottet mot folkrätten som finns. Värt att påpeka också är att senaste gången en Europeisk stat annekterade en annan stat/del av en annan stat var i samband med andra världskriget då Sovjet annekterade en del av Tyskland, Finland, Polen, samt hela Baltikum. Dessutom om man tittar på Anders resonemang så för det sig naturligt att han till fullo måste stödja Nazitysklands annektering av Österrike och senare också av Tjeckoslovakien. Och Kalle om du fortfarande tvekar på Anders hyckleri så tänk dig då följande hypotetiska situation att Saddam Hussain hade flytt Irak 2003 och de amerikanska soldaterna hade kunnat marschera in i Irak utan motstånd, men stort stöd av det irakiska folket. Om det hade skett tror du då att Anders hade suttit här idag och hävdat att USAs invasion av Irak var ett ”litet” brott mot FN-stadgan.

  • Krim var för viktigt militärt för Ryssland. Att inte ta upp det som en faktor av avgörande betydelse innebär att man inte låtsas om vilket hot Ryssland har emot sig. Om man är Usa-kramare och hjärntvättad av den oerhört förljugna Usastyrda opinionsbildningen kan man blunda för de 700+ militärbaserna och den rätt uppriktiga imperialistiska retoriken om hur man ämnar ta itu med alla som inte vill infoga sig i underordnad ställning.
   Hade Ryssland inte satt ner foten hade Usa bara fortsatt tills Ryssland som självständig stat inte existerade. Hatar man av någon anledning Ryssland tycker man väl att det vore bra. Och det är nog hatet som gör att Rysslandskritikerna överhuvudtaget inte ens försöker vara objektiva.
   Ryssarna väljer sina strider och med bister min lät de Usa ‘ta’ Polen. Men när Usa gav sig på Ukraina var måttet rågat.
   Till passiva läsare av bloggen:
   Tom Jensen har hittills aldrig berättat varför han tror att Paul Craig Roberts och många frihetliga konservativa amerikaner har en hög grad av samsyn med Anders beträffande Ryssland. Jag har ställt frågan gång på gång. Är de köpta av Putin enligt Tom? De gillar ju marknadsekonomi och har alltså inte vänsterbakgrund. Hur kan de försvara Ryssarnas agerande och säga att västs politiker och Nato är beklämmande lögnare? Hur kan de skilja sig så markant från Toms uppfattning?
   Att Tom inte trots många chanser har svarat tyder på att han drivs av hat snarare än av en vilja att utvecklas genom en ärlig dialog.
   För den passive läsaren av bloggen kan det vara av intresse att veta att Tom ofta bevisas ha fel(tex av Benny H) men aldrig tycks lära sig av det utan kommer igen med samma yttrande igen och igen. Taktiken är väl att envist upprepa sig tills ingen gitter svara.

 6. Ja, många av dem gör det. Det gör också jag och författarna till boken ”Lagen om krig”. Men detta brott hade stöd av över 90 % av befolkningen vid en folkomröstning med högt valdeltagande, samt orsakade inga dödsfall efter vad som är känt. Brotts svårighet brukar graderas, osäker om det sker i detta fall. Jag anser dels att USA:s och EU:s aktiva stöd till statskuppen 21/2 mot en folkvald regering var ett sådant brott, att tillskapandet av Kosovo var ett större brott, att interventionen i Syrien av USA & Co är ett avsevärt större brott, liksom (om möjligt större) anfallet på Irak av USA och Storbritannien.
  Dessutom är det möjligt att det förhållandet att Ryssland satte ned foten bidrar till fred på medellång och längre sikt.

 7. ”svenska media som ju är ett kollektivt psykfall att studera för kommande generationer” , den var bra !
  Light-vänstern kommer också att få skämmas grovt för sin passivitet under det att etniska rensningen och terrorbombningen i östra Ukraina pågått. De har fastnat vid kålsuparbeskrivning av väst kontra Ryssland, fast det så uppenvbart i grunden rör sig om västaggression, som ryssarna nu ytterst smart och mjukt börjat sätta ner foten mot. Ser ut som skickliga västpropagandister lyckats desarmera vänstern, progressiva och även homorörelsen genom att under längre tid bygga upp bilden av Putin som höger, gammal kgb, homohatare (pussy riot-bluffen gick som smör) osv. Åt högerhållet kan man samtidigt vifta med sovjet- och rysskräcken.

 8. DN skriver idag ”Efter 200 år av fred och neutralitet har krisen i Ukraina drivit på en helt ny linje i den svenska säkerhetspolitiken. Nu fördjupas samarbetet med Nato, mer anslag föreslås till försvaret och incident­beredskapen höjs. Det kan sätta Sverige i en riskfylld position, enligt flera experter.”

  ”Sven Hirdman, som tidigare var Sveriges ambassadör i Ryssland, och Hans Blix, före detta utrikes­minister och chef för FN:s inspektörer i Irak, kallar det fördjupade samarbetsavtalet med Nato för ­direkt olämpligt.– Ber Nato om att få komma och vara här i en krissituation så har jag mycket svårt att se att Sverige skulle säga nej. Har man sagt a har man sagt b, och då är vi potentiellt krigförande, säger Hirdman.”
  (http://www.dn.se/nyheter/sverige/vagen-mot-nato-en-risk-for-sverige/)

  I sin artikel skriver DN INTE att Sverige sedan flera år är i krig i Afghanistan och strider under NATO-befäl. Inte heller om NATO:s brott mot folkrätt och internationella konventioner – som borde prövas inför internationell rätt, om USA & Co vore intresserade av denna rätt

 9. Om Sverige normaliseras genom att införa allmän värnplikt som jag hoppas och tydligen många andra också kanske vi också kan få fram fler dissidentröster från erfarna militärers sida. Det måste finnas realistiska militärer som ser med fasa på vad Usa/Nato/EU håller på med? Och som har full förståelse för ryssarnas agerande.

  • Reservofficeren Berndt Paulsson har 2013 givit ut ”En obekväm politisk sanning”.
   ”Boken utgör en ingående och samtidigt mycket omfattande kritisk granskning av hur Förenta sin överlägsna krigsmaskin och därmed sin maktställning till att försvara sitt världsherravälde med ursprung från rustningarna under andra världskriget och fr…”.

   Kommentatorn ”Gammal krigare” är en annan fritänkare.

   • Anders, det finns ytterligare en sak som presstitutes inte vill kännas vid:
    Det finns bara ett land i världen som hittills har använt kärnvapen och detta mot ett land som inte hade kärnvapen. Samma land var bara några timmar bort från att använda kärnvapen i samband med s.k. Kuba-krisen då Sovjetunionen var på väg att placera kärnvapenbestyckade robotar på sin allierades territorium. Vi var alltså på randen till mänsklighetens utplåning en gång. Ukraina är långt viktigare för Ryssland än Kuba är/var för USA.

    • Vad säger DN presstitute Michael Winiarski om Mariupol?
     Jo, så här skriver han:
     Men hur länge vapenvilan kommer att hålla är det ingen som vet. In i det sista pågick förbittrade strider om den strategiskt viktiga hamnstaden Mariupol, som är det sista stora hindret för separatisterna att skapa en landförbindelse mellan det i mars annekterade Krim och Ryssland.

     Inte nog att han missar staden Melitopol (över 150.000 invånare) utan hela Zaporizjzja oblast samt halva Cherson sammanlagt ca. 250 km (som bredast har novoryssiska styrkor under sin kontroll ca. 160 km av landmassa). Men av någon anledning tycker Michael att det är jätteviktigt att Novorussia har landsförbindelse med Krim fast den lutar med hela ”ryggen” mot Ryssland. Med detta försöker han på något sätt få in Ryssland som skurk i bilden hur galet det än är. Novorussia har mycket, mycket viktigare militära mål än att försöka nå Krim. Så småningom vill man väl nå Odessa men att försöka göra det nu skulle vara ett galenskap vilket har kunnat empirisk bevisas att det är reserverat för Ukrainas ledare.

 10. DN skriver ”Regeringen i Ukraina och proryska rebeller har kommit överens om en vapenvila som inleds i dag klockan fem svensk tid, rapporterar nyhetsbyrån Interfax. Men på Twitter kallar Porosjenko avtalet för ”preliminärt”. Ukrainas premiärminister säger att uppgörelsen måste få stöd från USA och EU om den ska kunna bli verklighet.” (http://www.dn.se/nyheter/varlden/avtal-om-vapenvila-i-ukraina/)

  Ja, Porosjenko är beroende av USA och EU och kan inte fatta viktiga beslut utan deras stöd. Han är också ekonomiskt beroende av dem för de usla avtal som Ukraina får, jämfört med vad Ryssland erbjöd landets folkvalde president före statskuppen.

 11. Nyhetsbanken rapporterar ”På frågan ”anser du att det lämpligt att genomföra stridsoperationer (ATO) i de östra delarna av Ukraina”, svarade 58,2% av ukrainarna nej, veckan innan Porosjenko gick med på eldupphör.
  35,4 % sade att de stödd Ukrainas armé till den slutliga segern. Ytterligare 6,4% var osäkra.
  Undersökningen genomfördes från 26 Augusti – 1 September (utom de delar av Donbass där kriget pågick.

  (http://vz.ru/news/2014/9/5/704204.html)
  (http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=2010)