USA:s ”unconventional warfare” – stöd till terrorism i demokratisk förklädnad


Att USA särskilt efter andra världskriget och nu för tiden alltmer öppen lägger sig i andra länders inre angelägenheter är tydligt. Varför har USA drygt 900 militärbaser, i totalt långt över 100 länder? (Olika beräkningar finns). Varför har USA fördubblat sina militärutgifter som andel av BNP under detta millenium? För att öka budgetunderskottet? Knappast? För att minska arbetslösheten – det finns bättre och billigare sätt.

USA är den stat som särklassigt mest och oftast har intervenerat i andra staters inre angelägenheter, som regel i strid med FN-stadgan. Man har även störtat eller bidragit till att störta demokratiskt valda regeringar som i Iran 1953 (Mossadeq), Indonesien 1965 (Sukarno), Chile 1973 (Allende), Nicaragua 1986 etc. Vi har den folkrättsvidriga ytterst brutala invasionen av Irak, angreppet på Afghanistan i strid med FN-stadgan. Vi har uppbackningen av NATO:s stora överträdelse av FN-resolutionen 1973 i Libyen då man skulle skydda civila, men då NATO i själva verket dödade tiotusentals civila. Att massmedia tiger om mycket av detta gör inte brotten mindre, men massmedias svek desto större.

Det finns massor av belägg för illegala militära operationer från USA:s sida. I oktober 2001 utkom den 600 sidor tjocka boken ”Fighting dirty. The inside story of covert operations from Ho Chi Minh to Osama Bin Laden”, som med detaljer och full av referenser belägger detta. En annan bok full med information är ”CIA och USA:s verkliga utrikespolitik” av den tidigare statstjänstemannen i USA:s utrikesdepartement William C Blum.

Ur handboken i militär inblandning

Jag återger utdrag ur handboken, som jag närmast (och bekvämast) hämtar från en utdrag av en översättning på www.nyhetsbanken.se, men med egna tillägg. (Länkar finns nedan).

”Avsikten med amerikanska UW-insatser [okonventionell krigföring] är att utnyttja en fientlig makt politiska, militära, ekonomiska och psykologiska sårbarhet genom att utveckla och upprätthålla motståndsstyrkor till att uppnå amerikanska strategiska mål.”
Så börjar den handbok i okonventionell krigföring (UW) som togs fram för USA:s specialstyrkor 2010.
USA soldater imagesCAWRR8NW
Det framgår av handboken att USA regelmässigt deltar i, utvecklar och utnyttjar krig som varken har godkänts av kongressen eller av invånarna i de länder som får betala kostnaderna, främst i människoliv.
Var har då USA nyligen tillämpat okonventionell krigföring? I Mellanöstern och Nordafrika kan man utgå från att Libyen, Syrien, Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza samt i viss mån Iran (subversion efter presidentvalet 2009 bl.a.) varit föremål för hemliga amerikanska UW-operationer.

I juli 2012 fick det amerikanska försvarsdepartementets avdelning för tekniska vapen, DARPA, 42 miljoner dollar för att göra det möjligt för den amerikanska militären att ”upptäcka, klassificera, mäta och följa bildandet, utveckling och spridning av idéer och koncept” inom sociala medier. Anders R:Man behöver väl inte vara särskilt misstänksam för att associera till t.ex. Facebook.

USA ser inte folkligt stöd som något villkor för att gå in på ena sidan i ett inbördeskrig enligt handboken:
”I nästan varje scenario … stöder en aktiv minoritet regeringen och en lika liten militant fraktion som stöder motståndsrörelsen. För att motståndet ska lyckas måste den övertyga de obeslutsamma … att acceptera det som legitimt. En passiv befolkning är ibland allt ett väl underbyggd uppror behöver för att gripa den politiska makten.” Handboken rekommenderar i sådana lägen att ”skapa en atmosfär av bredare missnöje genom propaganda och politiska och psykologiska insatser för att misskreditera regeringen.”

I takt med att konflikter eskalerar bör propagandan övergå till ”psykologisk förberedelse av befolkningen för uppror”.Dit hör organisation av bojkotter, strejker och andra insatser för att visa offentligt missnöje. Därtill ”infiltration av utländska organisatörer och rådgivare och främmande propaganda, material, pengar, vapen och utrustning.”

Nästa nivå av verksamheten skulle vara att inrätta ”nationella frontorganisationer [läs: Syriens nationella råd] och befrielserörelserna [läs Fria syriska armén]” som ska få befolkningen att acceptera ”ökat politiskt våld och sabotage”.

”Om regimen slår tillbaka kan motståndet utnyttja de negativa konsekvenserna för att samla mer sympati och stöd från befolkningen genom att betona att de uppoffringar och umbäranden motståndet förorsakar sker på uppdrag av ’folket’.”

Anders R: Detta innebär faktiskt stöd till terrorism, som bilbomer etc, vilket rebellerna i Syrien flitigt praktiserar, också enligt rapporter i massmedida. Det finns olika definitioner på ”Terrorism”. En definition som återfinns i FN-rsolutioner lyder ”Terrorism är en handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en befolkning eller utöva tvång på en regering eller en internationell organisation.” Märk väl att definitionen i sig inte utesluter att en stat kan utöva terrorism.”

Obama images

Jag (Anders Romelsjö) anser att Jan Guillous väl underbyggda karakteristik i AB 13/1 av USA:s överbefälhavare ”Nobelpristagaren Barack Obama redan gått till historien som den amerikanske president som beordrat flest lönnmord” är helt i linje med denna okonventionella krigföring.
Var går gränsen till terrorism? Vad hade det kallats om en motståndsrörelse som strävat efter större självständighet för sitt land använt liknande metoder? DN:s chefred däremot skrev efter presentvalet att ”Obama var rätt man för världen.”


i Andra om: , , ,, , , , , , , , FN-stadgan , , , ,

DN 22/1 Nyhetsbanken Unconventional warfare dokument UW dokument Jan Guillou AB 13/1 SKP-bloggen 18/1 Peter Gabelics artikel i BLT-Sydöstran 2/1 Ulf Bjeréns svar Lars O Nilssons och Bo Perssons svarTarpleys artikelCarla Stea i Globalresearch a href=”http://www.skp.se/blogg/2013/01/09/uttalande-fran-det-syriska-kommunistiska-partiets/” target=”_blank”>SKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar
Sara Flounders Syria and US Imperialism om Qatar Tony Cartalucci. Human Rights Watch: “Syrian Rebels” Guilty of Torture, Murder, 19/9 2012 Ronda Hauben. The United Nations and the Houla massacre – the information battlefield. 12/6 2012 Tony Cartalucci. UN expert panel concludes Syria regime, militia have committed war crimes against civilians FN-rapport 17/9 2012 Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11

  4 comments for “USA:s ”unconventional warfare” – stöd till terrorism i demokratisk förklädnad

 1. sörmlänning
  18 januari, 2013 at 13:37

  ett tips om läsning: ”Confession of an economic hit man” av John Perkins. Läsningen är om att bygga ett imperium på plutokratisk grund. Det är så stark läsning att i mitt fall går det knappt att läsa en hel sida utan gå och vila sig.

  • 18 januari, 2013 at 15:03

   Tack för tipset. Har faktiskt läst den för 2-3 år sedan. Han har kommit ut med en annan bok också. Borde vara obligatorisk läsning inom all ekonomiutbildning eller hur?

   • sörmlänning
    19 januari, 2013 at 03:06

    Jo, han skriver i ett stycke, hur grundlurade ekonomistundenter vid högskolorna är.

Comments are closed.