USA:s intervention i valet i Ryssland och Muellers anklagelser.


Denna artikel behandlar en slags inblandning av USA i valet i Ryssland i en situation då man i USA åtalar 13 ryska medborgare för påstådd inblandning i valet i USA. Det är ett referat av en artikel från den mycket uppmärksammade bloggaren The Saker, född i Ryssland och boende i USA. The Saker
Saker logga
Utdrag av artikeln har skett av Björn Nilsson som också svarat för översättningen, vilket jag tackar varmt för. Den har också publicerats på hans blogg. Har USA gjort bort sig igen?

Den är skriven innan anklagelserna av den särskilde åklagaren Robert Mueller att tretton ryska medborgare och tre ryska ­organisationer ska ha ha försökt ­påverka amerikanska väljare i president­valet 2016 och nu åtalas. Flera av ryssarna kommunicerade med anställda i Trumpkampanjen, men de ska ha varit ovetande om ryssarnas ­verkliga identiteter.
De tretton ryska personerna åtalas för att ha bedrivit ett informationskrig mot USA med syfte undergräva amerikaners tilltro till det politiska systemet i allmänhet och kandidaterna i presidentvalet 2016 i synnerhet.
Mueller
Individerna misstänks för att ha brutit mot den lag som förbjuder utländska medborgare att spendera pengar för att påverka valresultatet i USA. De åtalade personerna och organisationerna spenderade miljontals dollar mellan 2014 och hösten 2016 för att påverka valutgången, enligt särskilde åklagaren Robert Muellers utredning.DN

Dessa anklagelser (med extremt klumpigt förfarande) har bestämt tillbakavisats av bl.a. Rysslands utrikesminister Lavrov. Av ”en ren händelse” presenterades de dagen innan utrikesminister Lavrov skulle hålla ett viktigt tal på det internationella mötet i München. Det finns skäl att återkomma till Muellers utredning.

Låt mig påminna om att forskare från USA har påvisat att USA är helt outstanding då det gäller att påverka valen i andra länder enligt forskning av statsvetaren Dov Levin i USA.


På siten Vocativ skrev Shane Dixon Kavanaugh 30/12 under titeln ”Election Interference? The U.S. Has Done It In 45 Countries Worldwide.” USA har manipulerat val i 45 länder. Detta har också rapporterats av Los Angeles Times.
Los Angeles Times
usa-inbladning-i-valen-i-45-lander
Nu över till referatet. Artikeln bygger på följande: USA:s finansdepartement har lagt upp en lista på företag och personer i Ryssland som möjligen skulle kunna utsättas för – som vanligt illegala – sanktioner från USA. Ett hot alltså. Och med effekten att störa kontakten mellan dessa och Putin. Saker spinner vidare på det.
Jag har delvis behandlat ämnet nyligen USA intervenerar i presidentvalet i Ryssland – Som i så många andra val

Utdrag ur artikeln av The Saker.
Den verkligt farliga oppositionen mot Putin kommer inte från folket. Folkets stöd ligger mellan 60 och drygt 80 procent. Även oppositionen i Duman (riksdagen) är försiktig med att kritisera Putin för att inte tappa stöd från folket. Den verkliga oppositionen mot Putin finns inom eliten (inklusive presidentens administration och regeringen) och inom storfinansen. Saker kallar dem ”Atlantiska integrationister”, alltså personer som vill se Ryssland som en jämlik och helt integrerad partner i de USA-kontrollerade internationella finans- och säkerhetsorganisationerna.
Trump och Putin
De som stödjer Putin kallar Saker ”Eurasiska suveränister”. Dessa ser Rysslands framtid i syd, öst och nord. De vill dra bort Ryssland från de ”anglozionistiska” [jag gillar inte uttrycket] strukturerna inom säkerhet och finans men i stället bidra till en multipolär värld, i samarbete med länder som Kina och övriga BRICS.

Listan över möjliga sanktionshotade personer och företag gör ingen skillnad mellan dessa två grupper vilket är en rejäl blunder. Suveränisterna har inte bankkonton i väst (det är opatriotiskt), till skillnad från integrationisterna som ju inte är beroende av folkligt stöd. Men i och med att USA:s finansdepartement hotar med sanktioner mot alla (inklusive familjer, släktingar eller anknutna företag) är det just integrationisterna som riskerar att drabbas hårdast av ett genomförande. Det kommer också att störa samarbete mellan ryska företag och EU.
Resultat: motsättningarna mellan EU och USA ökar. Kort sagt: en dum och självdestruktiv politik från USA:s sida.

Ryska analytiker har olika tankar om vad detta betyder. Saker grupperar:

1. ”En örfil för Ryssland”. Enda avsikten är att förolämpa och förödmjuka Ryssland genom att hävda att alla ledande ryssar är gangsters.

2. ”Det är bara inrikespolitik i USA”. Sanktionshotet har inget med Ryssland att göra, det är ett påhitt från USA-demokraterna. Trump svarar med medvetet ineffektiva aktioner som verkar anti-ryska men som saboterar demokraternas försök att verkligen förstöra förbindelserna med Ryssland.

3. ”Trump är vår man”. Inte så att Trump är rysk agent, men i grunden är han vän till Ryssland och hjälper i själva verket Ryssland och Putin medan USA skadas. Åtgärderna hjälper Ryssland exempelvis genom att skrämma ryska oligarker att föra tillbaka sina tillgångar till Ryssland.

4. ”Vårt folk angrips”. Denna grupp bryr sig inte så mycket om vad USA gör, bara att ryssar är angripna och Kreml bör vedergälla.

5. ”Klåpardokument gjort av rådlösa idioter”. Trumpadministrationen och kongressen består av idioter som inte har en aning om vad de gör men som bara vill ta politiska beslut för att försöka bevisa att de ännu räknas. Putin själv kanske tillhör denna grupp, han kallade detta senaste dokument ”komplett dumhet”.

Saker själv tror på en kombination av dessa grupper, men att den sista har mycket som talar för sig.
Imperiet styrs av dumma, okunniga ideologer som lever i en värld fullständigt avskiljd från verkligheten.

Men hotet kan vara till stor hjälp för Putin inför kommande presidentval. Hans ställning stärks i och med känslan av att Ryssland är under attack. Oligarkerna i utlandet måste ta sig till det enda ställe där deras tillgångar är säkra – i Ryssland.

En slutsats som Saker drar är att USA:s åtgärder för att isolera Ryssland visserligen kortsiktigt var skadliga, men långsiktigt har gett Putin stort stöd och gjort att Ryssland kunnat omorientera handel och intern ekonomi. Genom den nya listan på möjliga sanktioner har USA skadat integrationisterna – och därmed sina bästa vänner i Ryssland! Suveränisterna är de som vinner kampen mot integrationisterna. Saker väntar sig inga grandiosa motåtgärder från Ryssland, utan ett tålmodigt långsiktigt tänkande i asiatisk stil. Utan stöd från Ryssland kommer USA ändå inte att kunna göra något viktigt på den här planeten. Ryssland är villigt att samarbeta, men vägrar motparten blir det värst för USA. En märklig företeelse är att ett antal höga representanter för ryska underrättelsetjänster nyligen har besökt USA!

Sakers slutsats är att Imperiets viktigaste exportvara är munväder. Vad man har att komma med är tomt prat och tomma hot. Den härskande eliten är splittrad, och när en djupgående kris inträffar kommer de olika grupperna att vända sig mot varandra. En ny grupp tar så småningom över, eller också kollapsar hela systemet. Det första hände när Putin, stödd av säkerhetstjänsten, tog över efter Jeltsin. Detta kan också hända i USA. Saker tycker att man skall hålla ögonen på vad militären gör.

Saker tror att det vi nu bevittnar är ett ”anglozionistiskt” Stalingrad som sker inför vår åsyn. Det skulle vara ett steg mot Imperiets sammanbrott – och det kan gå fort.

Kort kommentar, Anders: Tycker bedömningen av Saker är väl så optimistisk och inte tillräckligt väl underbyggd. Något verkar lurt. Varning för överdriven optimism!

intressant.se, , , , , ,,


8 svar till “USA:s intervention i valet i Ryssland och Muellers anklagelser.”

 1. Är det någon som tror på allvar att Ryssland har ”beblandat” sig i USAs val? Är det inte tvärtom att det är alla dessa multinationella bolag och lobbygrupper med AIPAc is spetsen som jo köper upp politiker som man köper vilken var som som öppet beblandar sig i USAs val? Är det inte israels främst lobbygrupp AIPAC som i över fem decennier har öppet beblandat sig i USAs val? Annars varför måste alla potentiella kandidater från President posten till kongressen och t o m på stadsfullmäktigenivå öppet svära ed till siaren på AIPACS congress? Anklagelserna mot Ryssland är avledningsmanöver för att dölja detta och i det specifika fallet med Trump för att dölja Clintons skumaffärer för att vinna nomineringen som demokraterna presidentkandidat. Och till syvende och sist är det inte alla dessa ”demokratiskt valda presidenter” frontfigurer som egentligen kontrollerar världen utan (läs nedan)

  https://www.globalresearch.ca/who-really-controls-the-world/5445239

 2. https://www.globalresearch.ca/the-result-of-muellers-investigation-nothing/5629495

  Paul Craig Roberts, biträdande finansminister från Reagan-administrationen, levererar en dräpande kritik av denna fars som är Muellerrapporten. Vi vet inte ens om allt är sant som Mueller hävdar, men även om det är det, handlar det om droppar i havet. Det verkar handla om spexartade insatser från enskilda ryssar, närmast att likna vid studentspex i fyllan och villan. Det ryktas till och med om trollverkstaden i St Petersburg att den fått bidrag av CIA. En trojansk häst m.a.o. avsedd att begå oegentligheter som sedan kan skyllas på ryska regeringen.

  Paul Craig Roberts noterar även att den påstådda hackningen av Hillary Clintons mejl inte nämns. Det är inte oväntat eftersom inga bevis fanns och som William Binney påpekade kan NSA vid behov spåra alla sådana hackningar om de skulle ha ägt rum. Det finns i Muellers rapport inget som binder aktiviteterna till Trump och uppenbarligen heller inga påståenden om att ryska regeringen skulle ha varit inblandad. Detta sistnämnda är dock för amerikanska medier omöjligt att hålla isär. Allt som kommer från Ryssland kopplas automatiskt till regeringen.

  Alla kort verkar ha förbrukats och bara trivialiteter kommer fram. Carter Page som hade en lös koppling till Trump-kampanjen, och som man riktade spionanklagelser mot, verkar vara en helt reko kille med genuint och positivt intresse för Ryssland. Strängt förbjudet ! Honom försökte man snärja och utpeka som Putins mellanhand. Det som man lyckats med är att lamslå Trumps inledningsvis uttalade positiva utspel för avspänning. Nu är avspänningen med Ryssland borta från agendan och krigsretoriken mot Nordkorea och Iran har gått upp i falsett – drömläge för interventionisterna.

 3. Om 13 ryssar kan få miljontals amerikanare att tro vad som helst, så borde de inte åtalas och dömas utan ges toppjobb inom reklambranschen.

  ”Allting kan man sälja med mördande reklam – kom och köp konserverad gröt”.

  Och bara 13! Det är väl ungefärliga antalet chaufförer på en reklamfirma ;-)

  Varning: med denna kommentar söker jag, som icke-amerikan, att påverka den politiska uppfattningen i USA, i synnerhet hos svenskkunniga amerikanare.

 4. Min tanke är att monopolkapitalisterna i USA, EU och BRICS har liknande intresse av lagom nivå av konflikt, visserligen gärna kapprustning med kärnvapen, men helst även konventionell krigföring på fjärran krigsskådeplatser.

  Varför?

  1. Dels har det potential att skapa större statliga investeringar i upprustning och då tjänar det militärindustriella komplexet pengar.

  2. Dels tar de ständiga krigen bort fokuset från en betydligt viktigare fråga, d.v.s. illusionism. Frågan, som monopolkapitalet gör precis allt för att inte få upp på agendan, d.v.s. ”racet mot bottnen” som de profiterar på och som drabbar alla frihandelsunioner när monopolkapitalet flyttar kapital, fabriker och huvudkontor till de stater som erbjuder de förmånligaste villkoren, men även resulterar i social dumpning på de stater som har goda intentioner att ta hand om människor, men som inte har förmåga att se helheten.

 5. En god regel: När Pentagon, Vita Huset eller media anklagar en främmande makt för något slags fulspel kan man vara 100 % säker på att det är dom själva som ägnar sig åt just detta speciella fulspel.

  Det är något liknande som Vilhelm Mobergs regel en gång. Den löd: När en ämbetsman dementerar ska man misstro det. Om han gör det ännu en gång kan man vara nästan säker på att han ljuger. och om han gör det en tredje gång kan man vara helt säker på att han ljuger.

 6. Vem kontrollerar/styr världen?
  De rikaste familjernas verksamhetsområde sträcker sig över hela världen. Deras ambition och girighet för rikedom och makt känner inga gränser, och för dem är det mesta av mänskligheten sopor – ”mänskligt sopor”. Det är också deras mål att de-populera världen och upprätthålla en mycket lägre befolkningsmängd jämfört med vad vi har nu.
  Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) sade en gång: ”Jag bryr mig inte vilken marionett som är placerad på tronen i England för att styra det brittiska riket, där solen aldrig går ned. Mannen som kontrollerar Storbritanniens penningmängd kontrollerar det brittiska riket, och jag styr den brittiska penningmängden”.

  Målet för dessa män, medlemmarna av de rikaste familjerna på planeten, eliten, är en ny världsordning, en världsregering, under deras kontroll. Sekretess och anonymitet är en integrerad del av elitens verksamhet. De ställer nationer mot varandra, och syftar till förstörelse av religion och andra traditionella värderingar, skapar kaos, sprider medvetet fattigdom och elände. Dessa familjer ”köper medan blodet fortfarande flyter på gatorna” (Rothschild dictum). Krig, ”revolutioner” och mord är en del av deras taktik för att förstöra den traditionella civilisationen och traditionella religioner (som i Sovjet-Ryssland), samla rikedom och makt, eliminera motståndare och fortsätta obevekligt mot sitt mål, generation efter generation. De verkar genom hemliga och öppna samhällen och organisationer.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1802&v=BXktVPjJuTk