USA tar från de fattiga och ger till de rika


Jag önskar att den rubriken bara var retorik, eller åtminstone kraftigt överdriven, men tyvärr är den sann.

Antagligen har alla länder lagar som gäller expropriering av land, tomter och hus för det allmännas bästa. Men då gäller det, som i Sverige, att man måste dra fram en ny motorväg eller järnväg eller liknande.

Det betyder ett klart allmännyttigt ändamål.

Och så har det varit i USA också fram till nu. Men USA:s högsta domstol har just medgivit en lagändring som gör att man kan expropriera på grund av ekonomiska skäl. Om t.ex. ett område skulle löna sig bra för en ny McDonaldsrestaurant så kan McDonalds ansöka hos kommunen om att få överta marken mot markägarens vilja trots att det är ett villaområde med egnahemsägare.

Man har alltid hävdat att det privata ägandet är något okränkbart i USA men nu har man genom HD:s prejudikat en möjlighet att konfiskera privatägda fastigheter/tomter när det finns ekonomiska skäl.

Har man sparat hela livet för att bygga sig ett hus vid kusten kan man, när huset är färdigbyggt, plötsligen bli av med det därför att någon får för sig att det skulle löna sig bättre med ett hotell där..

CNN: ”Any property may now be taken for the benefit of another private party, but the fallout from this decision will not be random,” O’Connor wrote


16 svar till “USA tar från de fattiga och ger till de rika”

 1. Såvitt jag förstår kan det där lika gärna hända i Sverige. Det är bara för kommunen att ändra stadsplanen, sedan är det den nya som gäller. Det skedde tex när man ritade området Hammarby Sjöstad och de som råkade husera där sedan tidigare fick flytta på sig när schaktmaskinerna dök upp.

 2. Säger du till mig som spelade inomhusserien i Boule där två gånger i veckan på vintrarna.. Men jag tvivlar på att andra verksamheter än gruvor, järnväg, vägar och bostäder gäller som grund för expropriering i Sverige.

 3. Usch, ja. Nästan lika illa som den svenska villaskatten, där du får skatta för ett fiktivt värde för ett hus som din bank äger, bara för att grannen hade tur vid husförsäljningen.

 4. Jag blir mycket fascinerad av somliga nyliberaler, som tycks anse att allt de tycker är dåligt med Sverige inte kan kritiseras om det, eller något liknande, händer i USA.
  Är det dåligt med statliga eller kommunala ingrepp mot enskildas egendom i Sverige så borde det vara lika dåligt med sådana i USA – eller? I synnerhet borde man anse det om man hävdar att den privat egendomsrätten är helig, som ju liberaler alltid hävdar. Eller menar man att det bara är mycket rika människors egendomsrätt som är helig?

 5. Liberaler har ett klart dilemma där. Men de är ju vana om de är liberaler eftersom liberalismen i sig är ett dilemma..

 6. En fråga till Jinge och Kerstin.

  Vilka i det hemska USA är det som försvarar beslutet att expropriera och vilka är emot det?

 7. Det kan jag svara direkt på. Det var de röda som var emot och de blå för.. Eller hur?

 8. Då får du allt läsa på lite om det amerikanska systemet. Okunskap kan man inte ha om man ska debattera den här typen av frågor.

 9. Nu kan jag ju inte se vad det spelar för roll vem som föreslår något som är ojuste och att expropriera enskild egendom för att de allra rikaste vill åt den, är ojuste. Är det ojuste så är det, oavsett om det är vänster eller höger, röda eller blå (enligt svensk eller amerikansk definition av vem som har vilken färg) som föreslår det och det var väl det mitt inlägg handlade om.

 10. Misstog mig på färgerna. Du har rätt…

  Men det jag menar är att det är de till höger som ställer sig på de svagas sida i försvaret av äganderätten.

 11. Jag har alltid rätt.. :)

  Men du misstar dig om du jämför amerikansk politik med svensk. Republikanerna i USA är knappast jämförbara med något svenskt parti. Nästan lika lite demokraterna.. Höger-Västerskalan funkar inte som hos oss i alla lägen. Således kan du inte dra några politiska poäng på att det var konservativa ledamöter som röstade nej.

 12. Sorry att jag är envis men, Kerstin du skriver: ”Jag blir mycket fascinerad av somliga nyliberaler, som tycks anse att allt de tycker är dåligt med Sverige inte kan kritiseras om det, eller något liknande, händer i USA.”

  Vilka tänker du på? Eller var det en ryggmärgsreaktion?

 13. Det gäller i stort sett den förda politiken i Sverige idag, som är och har varit ganska nyliberal ända sedan 1985, då socialdemokraterna började avreglera det mesta och privatisera, försämringar och med fördyringar som följd, har sänkt skatterna för rika, avskaffat arvs- och gåvoskatt dragit ner på offentlig sektor. Idag skäller borgerliga personer, över hela fältet, på just denna politiks konsekvenser i Sverige, på ökad brottslighet, på dålig vård, på dåliga skolor etc, medan jag aldrig hör någon beklaga sig över den stora kadern av fattiga i USA eller den dåliga kvaliteten på många offentliga skolor där, exempelvis.