USA och naturkatastrofer


Att USA drabbas av extremt väder i långt större utsträckning än lilla Sverige är tämligen självklart. Man att de dessutom gör förvånansvärt lite för att förebygga katastrofer förundrar mig.


Nu har Kansas drabbats
av en tornado som dödat nio och skadat sextio. Men inte bara det, den har bokstavligt talat raderat ut ett mindre samhälle från kartan. Greensburg heter byn som drabbades, och precis som vanligt tycks man ha byggt hus av papp och masonit.

Nu har man inte det, men man har inte heller gjutit husens stommar i armerad betong, inte heller tycks varje hus ha varit utrustat med ett tornadosäkert skyddsrum. Det där är något som ständigt förvånar mig, man tycks lita på försynen samtidigt som man borde vara fast förvissade om att någon försyn inte finns, lika lite som en gud. Möjligen är det den sistnämnda som gör att folk bortser från att de bor i ”Tornado Alley”, jag vet inte. De kanske tror att det bara är onda människor som ”gud” straffar?

På samma sätt är det i Los Angeles och San Fransisco. Det bor massor av miljoner där trots att de vet att ”The Big One” med hundraprocentig säkerhet kommer att drabba landets västkust. Det enda man inte vet är när den kommer.

Mina funderingar utgår givetvis från vår egen miljö, somliga kallar oss trygghetsnarkomaner. Men skulle vi leva i ett land som med säkerhet drabbar sina innevånare från och till med naturkatastrofer av det slaget, ja då skulle vi också se till att förebygga den sortens katastrofer. Eller..?

USA:s ledning verkar inte beredd att göra något radikalt åt sina egna utsläpp av växthusgaser, förlänger man det resonemanget så kan vi konstatera att det är likadant i resten av resten av världen. Varför skulle de? Politiker som idag har möjlighet att fatta nödvändiga beslut lever ändå inte år 2100. Fattar de obekväma beslut idag så är de inte politiker i morgon.

Med andra ord så är jag pessimist ut i finger-
spetsarna.

Länkar: SvD DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

[tags]Miljö, Kyotoprotokoll, Tornado, Extremväder, Växthusgaser, Växthuseffekten, El Nino, Kansas, USA, Förtröstan, Gud, Politik[/tags]


21 svar till “USA och naturkatastrofer”

 1. Amerikaner är nog ganska naiva överlag. Har man bara en stor Smith & Wesson vid höften så fixar det mesta sig!

 2. Kunskapen om ”Tropical cyclone” är stor i USA, med universitet som t ex: Florida State University Meteorology. Vidare finns det många DOM (Department of Meteorology). Många Lokala TV-stationer rapporterar hela tiden och de har naturligtvis även anställda metrologer. Sedan finns det frilansanda naturfilmare vars reporter inifrån katastroferna säljs till de stora medieföretagen.

  Nej Problemet ligger i hur samhället är organiserat! Det är en politisk fråga.
  Att införa byggstandarder som tvingas byggherrar att följa vissa rekommendationer blir ungefär samma tjafs ”over there” som här när EU vill bestämma storleken på äpplena här.

  Fattiga människor drabbas, så klart!

  Vad debatten borde handla om är att USA drabbas mycket hårdare av detta än av alla samtliga terroristattacker eller samtliga krig som USA har varit med om sedan andra världskriget!

 3. Det finns en aspekt av detta som du inte tar upp här men som kan vara en förklaring eller ett komplement till orsakssammanhangen den rådande ”växthus”debatten.

  Förutom att USA har brutit nästan alla tidigare ingågna avtal med Sovjet nu Ryssland gällande olika nukleära missiler och satsar på öka sin atombombsarsenal (och flytta fram dem till östeuropa)med att militarisera även rymden,så talas det sällan om militariseringen och manipuleringen av vädret sk. vädermodifikation.

  USA har satsat stort på utveckling av system med koncentrerade riktade och extremt starka microvågor som bevisligen redan under kalla kriget kunde framkalla olika väderfenomen som torka i ett område och översvämmning i ett annat.Denna teknik utvecklades av den serbiske uppfinnaren Nikola Tesla (1856 – 1943,Radion, växelströmsgeneratorn etc. ) redan för hundra år sedan i ett projekt att distribuera elektricitet genom luften.

  Den ansedda och insatta professorn Michel Chossudovsky har skrivit en rad artiklar i ämnet bla, denna från global research ang nutida väderfenomen

 4. @maccia: Michel Chossudovsky har även framfört, och skrivit böcker om, konspirationsteorier runt 9/11. Man ska kanske inte ta hans artiklar på blodigaste allvar då hans anti-amerikanism utraderar principen om saklighet och opartiskhet.

  Och, angående att de inte bygger bättre bostäder i USA; för ”lättare” naturfenomen kan man verkligen undra varför inte husen är bättre. Men, det som vi ser här är inte något man bygger sig säkert mot utan vidare – denna tornadon hade förmodligen vindstyrkor upp mot 450 km/h. Att säkra ett hus mot det är enormt dyrt. Om man ser på ex. Florida är byggnadslagarna där väldigt rigorösa pga att staten är så utsatt för väder, ändå blåstes det mesta bort av Andrew häromåret.

 5. Mac:

  ”Konspirationsteorier” får stå för dig och din egen åsikt, så också ”anti-amerikanism” (är han inte ”anti-semit” också då?) men till skillnad från dig och dessa minst sagt diffusa påståenden redovisar Chossudovsky fakta, nog så viktigt i dessa sammanhang.

 6. Man behöver inte vara särskilt konspirationsteoretiskt lagd för att betvivla den världsbild största delen av svensk media söker förmedla till oss…
  Konspirationsteorier uppstår när människor inser att det finns
  ett gap mellan vårt sanningsbehov och den välregisserade maktens ”sanning”.
  Mac, det finns stora frågetecken runt 9/11 men ingen vill svara på dessa frågor. Då kan de bli så att dessa teorier börjar te sig mera sannorlika.
  Tillsist:

  Tesla var ett geni som utnyttjades och behandlades illa av konkurrenter.

 7. Jag tittade på bilder därifrån och såg något intressant. Stora höga byggnader hade klarat sig nästa oskadda. Många av småhusen var i princip fackverkskonstruktioner för att de ska vara billiga och lätta att bygga. Hållfastheten blir begränsad eftersom de ska i stort sett bara bära sin egen tyngd och stå upp. Nu är det inte bara i us man bygger så, även här byggs många småhus efter den principen. Om ni kommer i håg Tuve, där rasade husen samman när leran gav sig i väg medan i Surte flöt de ovanpå. Skillnaden låg i byggtekniken, husen i Surte höll i hop.

 8. maccia -> Du har helt rätt, vädermodifiering är en verklighet och ingen konspirationsteori. Nedan är några länkar som bekräftar detta.

  China to Force Rain Ahead of Olympics:
  http://asia.news.yahoo.com/070425/ap/d8onm45g0.html

  Utah’s Water Resources: Planning for the Future:
  http://www.water.utah.gov/waterplan/uwrpff/Chp-06c.htm

  Mac -> Det är enkelt att avfärda personer som konpiratoriska men har du kollat bevisningen? Alla som ställer obekväma frågor och lägger fram alternativa teorier är alltså osakliga och opartiska?

 9. Man kommer ihåg två artiklar när orkanen Katrina drabbade USA.

  Den ena var skriven av Michael Parenti och hette ”Fria Marknaden Dödade Louisiana” och berättade varför USA drabbades så hårt men inte Cuba. Anledningen är att Cuba lade mer mer arbete på att skydda befolkningen men i USA får man ordna sig själv.

  Den andra artikeln var skriven av en högerextrem töntliberal (läs: objektivist) och argumenterade för att det dog så många vid Katrina för att folk förlitar sig för mycket på att staten ska ordna saker åt dem.

  Man undrar hur vissa högermänniskor tänker.

 10. maccia, det har spekulerats och konspireras mycket om detta; men jag tror det är en form av mytbildning. Likt AIDS! Värdet är för oförutsägbart och för komplext för att någon aktivitet ”judst här” på jorden överhuvudtaget kan förändra något ”där borta” – likt ett riktiat vapen; för utom den globala uppvärmningen, som kanske ändå hade kommit?

  Låter som slagord likt ”det är judarnas fel att bl.a.” – Det är USA som mixtrar med vädret!

 11. Nature! I vilket avseende är det spekulation och konspirationer kring AIDS ???

  Förklara !!

 12. Visste du inte det?
  Att USA ligger bakom HIV-viruset, som kan orsakar sjukdomen AIDS! Alltså just effekten att viruset slår ut det egna immunförsvaret; ett perfekt biologiskt attackvapen, och därför kom det från USAs bakteriologiska försvarsutveckling under 70-talet – det kalla krigets litteratur!

  Själv är jag utbildad inom armen i ABC-vapen – för vad den nu var värd, och resten kan man läsa sig till på nätet. Det är väl som det är med det mesta här i livet – för den som tror blir allt möjligt och för den som inte tror är inga bevis nog!

 13. nature! :)

  Jag kan oxo läsa på nätet och jag är ABC-soldat 3 kompaniet P18.

  ”För den som tror blir allt möjligt och för den som inte tror är inga bevis nog!”

  Visst, tro ska man göra i kyrkan…

 14. USA demoniseras och tillskrivs makt över olika övernaturliga krafter, så som ansvariga för sjukdomar (AIDS) och nu ovädret. Jämför med häxprocesser eller att den process där judar tilldelas orsaken till ditten och datten.

 15. Dödsbringande och förstörelsebringande Tornadoes förekom allmänt i ”Tornado Alley” långt innan Tesla experimenterade med electricitet som orsakade blixtrar och innan George W. Bush blev President…

  Tornados förekommer även här uppe, inte alls i samma omfattning, men det förekommer. Ca. 2002 såg jag en funnel cloud några kilometer iväg som inte touched down, lyckligtvis.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Canadian_tornadoes

 16. Det finns många, filmregissören Roy Andersson till en afrikansk nobelpristagare nyligen som hävdat att den officiella versionen om uppkomsten av det där viruset knappast håller vatten, jag har ingen speciell åsikt i frågan men konstaterar att hotet på modet i Washington FN och världsbanken för tiden vid 80-talets början inte var ”terrorism” eller ”ökat antal pensionärer” utan ”befolkningstillväxten”….

  Sedan kan man ju också nämna USAs infamösa ”hjälpprogram” med smittkoppsinfekterade filtar till ursprungsbefolkningen i reservaten i USA, så nog har det funnits ”pionjärer” på området alltid…

  ”vädermodifierning” liksom ”genmodifiering” (manipulation) är numera inga ”konspirationsteorier” utan högst påtagliga företeelser som påverkar vår vardag.

 17. Det maccia refererar till när det gäller väderkrig är ett forskningsprojekt, HAARP, som handlar om att utforska norrsken. Det har dock gett upphov till otaliga konspirationsteorier. Den enda fungerande vädermodifieringen som förekommer är när man sprutar silverjodid på moln för att skapa regn.

  Den där nobelpristagaren maccia talar om är fredspristagaren Wangari Muta Maathai och hon förnekar själv att hon sagt något av det om AIDS som tillskrivits henne:
  ”I have warned people against false beliefs and misinformation such as attributing this disease to a curse from God or believing that sleeping with a virgin cures the infection. These prevalent beliefs in my region have led to an upsurge in rape and violence against children. It is within this context, also complicated by the cultural and religious perspective that I often speak. I have therefore been shocked by the ongoing debate, generated by what I am purported to have said. It is therefore critical for me to state that I neither say nor believe that the virus was developed by white people or white powers in order to destroy the African people. Such views are wicked and destructive.”

 18. HAARP har inte mycket med norrsken att göra vilket en rad ryska forskare och politiker från Duman nyligen skrev en varning till ”världssamfundet” om:
  ”Under the High Frequency Active Auroral Research Programme (HAARP) [website address: http://server5550.itd.nrl.navy.mil/projects/haarp/%5D, the USA is creating new integral geophysical weapons that may influence the near-Earth medium with high-frequency radio waves,” the State Duma said in an appeal circulated on Thursday [8 August].

  ”The significance of this qualitative leap could be compared to the transition from cold steel to firearms, or from conventional weapons to nuclear weapons. This new type of weapons differs from previous types in that the near-Earth medium becomes at once an object of direct influence and its component” och

  ”When these facilities are launched into space from Norway, Alaska and Greenland, a closed contour will be created with a truly fantastic integral potential for influencing the near-Earth medium,” the State Duma said.

  The USA plans to carry out large-scale scientific experiments under the HAARP programme, and not controlled by the global community, will create weapons capable of breaking radio communication lines and equipment installed on spaceships and rockets, provoke serious accidents in electricity networks and in oil and gas pipelines and have a negative impact on the mental health of people populating entire regions, the deputies said. ”

  Silverjodid kan användas och används också i en rad länder men har ingenting med dessa koncentrerade mikrovågor att göra.

  Ett annat vapen inom samma gren användes i Irak under den amerikanska slakten av Faluhja, inte riktad upp utan ned. En mobilmast med samma typ av strålning som från vanliga mobilmaster fast tusen gånger starkare riktades mot motståndet i staden vilket gav upphov till brännskador dödsfall depression och självmordsbenägenhet.
  http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg18725095.600
  http://www.wired.com/science/discoveries/news/2006/12/72134

  Ang. Nobelpristagaren, uttalandet kom efter hennes första i vilket hon gav uttryck för sina tvivel ” A senior State Department official, speaking on condition of anonymity said, however, Maathai, who is now Kenya’s assistant minister for the environment, had made controversial comments about HIV/AIDS’ origins. She reportedly has said the virus is a biological weapon created by the West.

  The Washington Times / UPI.”

  Ord står mot ord således och den senare ”rättelsen” har inte övertygat de som hörde hennes första anföranden under promoteringen till fredspriset. Själv är jag som sagt inte insatt i saken men konstaterar återigen att det i så fall inte är första gången ett biologiskt vapen introduceras under tvivelaktiga former, Andersson:
  ”tänk om det är den ”civiliserade” världen som smittat Afrika med aids och inte tvärtom?
  Och: skulle det påverka priset på bromsmediciner till den afrikanska befolkningen? ”
  http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,426927,00.html

  Intressanta åsikter i alla fall…