USA har sått fröet till al-Qadia-associerade ISIS i Irak och SyrienDetta är en snabbt skriven betraktelse över ISIS och dess framgångar i Irak men inte i Syrien, bl.a. utgående från artiklar Globalresearch. Irak går mot fullskaligt inbördeskrig sedan sunnitiska rebeller i ISIS, en al-Qaida-liknande organisation, tog kontroll över större delen av Mosul efter fyra dagars strider.
ISIS

ISIS (kallad Islamiska staten Irak och Syrien eller den islamiska staten i Irak och al-Sham) intog regeringsbyggnader, TV-stationer, polisens högkvarter, fängelser, militära anläggningar och flygplatsen i landets näst största stad, då irakiska armén och polisstyrkor övergett sina poster och vapen och flydde. ISIS mål är att etablera ett islamiskt kalifat som omfattar Irak och Syrien.

Kollapsenför regeringsstyrkor med en uppgiven numerär på 60 000 man i regionen, inför några hundra rebeller är en förödmjukelse för den USA-stödda regeringen i Irak, påvisar dess extrema svaghet och reser ett frågetecken över dess fortsatta existens. Premiärminister Nouri al-Maliki har valt att ha en sekteristisk shia-regering som har alienerat sunnistamledare genom att ledande sunnimuslimer marginaliserats på olika sätt. USA:s politik efter angreppskrig och opposition har varit att på olika sätt stimulera etnisk och religiös splittring i Irak, som tidigare haft ett fungerande multireligiöst och multietniskt samhälle, låt vara under diktatur.
Al-Malaki och Obama 1 untitled

Detta sker bara två och ett halvt år efter tillbakadragandet av de sista amerikansk ockupationsstyrkorna vilka som mest uppgick till 157 000 man i ett krig som presenterats för den amerikanska allmänheten som en kamp mot terrorismen. Förlusten av Mosul till al-Qaida-kopplade gerillan utgör också ett svidande nederlag för USA:s politik i regionen.

Med övertagandet Mosul, en sunnidominerad stad med 1,8 miljoner invånare 40 mil norr om Bagdad och nära de kurdiska områdena kontrollerar ISIS ett stort område som sträcker sig från östra utkanten av Aleppo i Syrien till Falluja och en del av Ramadi i Iraks västra Anbar-provins, till stora delar i Nineve-provinsen och dess huvudstad, Mosul.

Irak har drabbats under de senaste månaderna av ett utbrott av sekteristiska bombningar och mord, främst riktade mot shiamuslimer, kurder och kristna. ISIS praktiserar en särskilt våldsam form av fanatisk terrorism och genomför omfattande massakrer på civila i både Syrien och Irak.

Mosul är känt som den politiska huvudstaden i norra Irak och har ett strategiskt läge på gränsen till den autonoma kurdiska regionen, hem för stora oljereserver. Staden är ett viktigt transitområde för oljeexport och har varit i centrum för en maktkamp mellan centralregeringen i Bagdad och Kurdistans regionala regering över kontrollen av oljan i regionen.

I tisdags förklarade al-Maliki i TV att man införde högsta beredskap och begärde att parlamentet skulle godkänna undantagstillstånd. ISIS har behållit kontrollen över den stora staden Fallujah och delar av Ramadi sedan början av januari,och slagit tillbaka alla försök från regeringsstyrkorna att återta städerna.

Tjänstemän i Nineveh uppmanade kurdiska myndigheterna att mobilisera sina styrkor mot ISIS, men kurdiska talesmän sade att de först ville ha en begäran från regeringen i Bagdad. Befolkningen på den östra stranden av Mosul, som ännu inte ockuperats av ISIS, är mestadels kurdiska.

ISIS offensiv i Mosul har förvärrat en allvarlig humanitär kris. FN:s flyktingbyrå ​​rapporterade förra veckan att nästan 500 000 människor hade flytt i år pga. strider, främst i Anbar-provinsen där Fallujah ligger. BBC rapporterade på tisdagen att cirka 150 000 människor redan hade flytt Mosul, mest till närliggande Kurdistan.

FN uppskattar att 8868 människor dödades i Irak under 2013, den högsta dödssiffran sedan de sekteristiska striderna under 2006 och 2007. Maj var den dödligaste månaden hittills i år, med 799 irakier dödade till följd av våld, däribland 603 civila. Under de senaste dagarna har ISIS attackerat flera andra städer och genomfört en våg av sekteristiska bombningarna i Bagdad och på andra håll.

Förra veckan skickade ISIS en kolonn av krigare till Samara, en sunnitisk stad som innehåller en berömd Shia-helgedom, och stormade Anbar University utanför Ramadi, och tog cirka 100 elever som gisslan. ISIS drog tillbaka sina styrkor från båda ställena efter att utmanats av regeringsstyrkor och släppte de flesta i gisslan.

Washington har reagerat med oro över ISIS intagande av Mosul. Det finns rapporter om att rebellerna fått tillgång till bankinmedel och statliga medel utöver beslag av avancerade vapen, bland annat helikoptrar och flygplan, från de flyende irakiska trupper. ISIS befriade också hundratals fångar, mestadels ISIS och al-Qadia-anhängare, som sannolikt kommer att gå med i upproret.

USA har försökt att isolera och dämpa ISIS i Syrien och i stället mobiliserat och stött andra rebeller, inklusive al-Qaida-associerade Al Nusra-fronten, för att skapa förutsättningar för att återuppta sitt krig via ombud för ett regimskifte i Syrien. USA vill inte se att ISIS får ökat inflytande i Irak. Den privata underrättelsetjänsten Stratfor rapporterade på tisdagen att Washington har accelererat sin beväpning av regimen i Bagdad regimen med försäljning av handeldvapen, ammunition och Hellfire missiler. Man har utbildat Iraks specialstyrkor i Jordanien, och planerar att leverera de första F-16 jetplan till den irakiska regimen före slutet av året.

Det amerikanska utrikesdepartementet sa att det var ”djupt oroad” av utvecklingen i Mosul och att Washington skulle ”stödja en stark, samordnad respons.” USA också att man skulle ”ge all lämplig hjälp till Iraks regering”, och tillade att ISIS var ”inte bara var ett hot mot stabiliteten i Irak, utan ett hot mot hela regionen.”

Detta är höjden av hyckleri och cynism. USA-imperialismen är helt ansvarig för katastrofen drabbat Irak, däribland uppkomsten av krafter såsom ISIS. Den amerikanska invasionen och nästan tio år långa ockupationen dödade hundratusentals irakier, sårade otaliga fler, gjorde miljontals invånare till flyktingar och förstörde den ekonomiska och sociala infrastrukturen i landet.

Medan Bushadministrationen fabricerade lögner om att det fanns band mellan Saddam Husseins regim och al-Qaida i ett försök att övertyga den amerikanska allmänheten om att anfallskriget var hämnd för 9/11, saknades al-Qaida i Irak innan efter den amerikanska invasionen störtade irakiska regeringen.

Washington underblåste och utnyttjade medvetet sekteristiska strömningar i syfte att störta Saddam Husseins sunni-baserade regim och förstöra det politiska etablissemanget. Det uppmuntrade då Shias förbittring mot den gamla sunni-baserade eliten och installerade en shia-sekteristisk regering för att blockera framväxten av en enad opposition mot sin nykoloniala ockupation. Detta skapade en fruktbar miljö för al-Qaida-kopplade krafter.

I Syrien har USA på liknande sätt spelat det sekteristiska kortet i sitt försök att hetsa sunnimajoriteten mot Assads regim. USA har främjat, finansierat och beväpnat Sunni-terroristiska krafter såsom ISIS till att utkämpa det inbördeskrig som har ödelagt landet. Men Syriens krigsmakt har visat sig starkare än den USA-stödda krigsmakten i Irak och har sedan många månader haft framgångar mot olika rebellgrupper, inklusive ISIS. Framgångarna för ISIS i Irak kan bero på att man flyttat sina styrkor från Syrien till Irak där det är lättare att nå framgång.

DN:s huvudledare idag påstår i sin vanliga monumentala desinformation ”Men al-Assad är inte självklart intresserad av att bekämpa de extremister som svärtar ned hela upprorsrörelsen i Syrien”. Det är precis tvärtom.

Faktum är att Syriens armé utgör huvudstyrkan i den internationella kampen mot terrorismen, med stöd av Ryssland, Hizbollah och säkert många regeringar. Detta bör man kunna tillstå även om man vill ha bort Assad.
Talet om kamp mot terrorismen från USA, EU och Sverige är grundfalskt av flera skäl. Ett är det direkta och/eller indirekta stödet till den al-Qaidaassocierade terrorismen i Syrien. OM USA & ALLIERADE MENAR ALLVAR MED KAMPEN MOT TERRORISMEN SKULLE MAN STÖDJA DEN SYRISKA ARMÉNS KAMP MOT TERRORISMEN.
. Al-Maliki har insett det och motsatt sig att delta i den USA-dirigerade brutala kampen för att störta Syriens regering.

I sin huvudledare lever DN upp till sin paroll om tolerans – skada bara att det är tolerans mot USA-imperialismen, som inte får någon kritik i huvudledaren!
* Iraksolidaritet rapporterar att General Lloyd Austin, chef för US Central Command och ambassadör Beecroft vid ett möte i Bagdad 10 maj uttalade att USA:s och Iraks militära samarbete ökar snabbt och gav sitt fulla stöd till ”kampen mot terrorismen”.
Al-Maliki underströk de ”dödliga slag hans väpnade styrkor tilldelat terroristerna”.
Al-Maliki, Austin, Beecroft

Irakierna och deras folkliga motstånd vann en seger när USA:s väpnade förband tvingades lämna Irak i slutet av 2011. Men detta är delvis osant. Såväl militär personal, nu anställda av USA:s UD istället för Pentagon, CIA och specialtrupper stannade kvar i Irak och ett allt tätare samarbete har utvecklats mellan al-Maliki och USA i kraft av det strategiska ramavtalet och från december 2012. 1000-tals legoknektar har dessutom överförts till den irakiska regeringen och betalas av Irak.
USA:s fortsatta kamp för det strategiskt belägna och på naturtillgångar rika Irak, tar sig andra mer osynliga former än de tidigare stora truppstyrkorna. Detta har mött motstånd, både väpnat och politiskt.i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


4 svar till “USA har sått fröet till al-Qadia-associerade ISIS i Irak och Syrien”

  1. Jänkarna är så otroligt dåliga på att ”läsa” folk och de ser allt i svart eller vitt. I Irak skapade de inte bara sunni-extremistiska terrorister utan även shia-extremister i form Muqtada Al Sadr’s Mahdi army. Mahdi army hade också stor hjälp av Iranska agenter, framförallt i södra delen av landet. USA har verkligen skapat en riktig sörja nu som i förlängningen kan leda till världskrig. Libyen är också drabbat av Al Qaida inspirerade terrorister och i Egypten finns (Sunni)Muslimska Brödraskapet som nu som bäst planerar för att återta makten. Sunnimuslimska MB och Shia-muslimska Hizbollah är mycket stora bland diasporan i Sverige och säkert som amen i kyrkan så kommer det smälla här snart också.

  2. Pål Steigan påpekar i sitt utmärkta blogginlägg om ISIL ( ISIL – på vei mot islamistisk kalifat i Irak og Syria | Steigan blogger – se pingback ovan) att al-Qadia i ett uttalande i slutet av januari tog avstånd från ISIL:s verksamhet i Syrien. (http://www.dw.de/al-qaeda-we-dont-support-isil-in-syria-iraq/a-17405358). ISIL har i Syrien stridit mot al-Qaida-associerade al Nusra-fronten. En del ”experter” anser att ISIL mer fokuserar på att etablera sharia-lagar och lägga grunden till ett kalifat i erövrade områden, medan al Nusra mer fokuserar på att störta Assad. I så fall passar ju al Nusras verksamhet bättre för USA:s ledning.