Upphovsman till den ekonomiska krisen hyllar krigsförbrytare!
Ja, rubriken ovan kanske verkar något sökt, men är mycket välgrundad.

Under hyllaren Clintons presidentperiod skedde olika avregleringar av det ekonomiska regelverket i USA. Viktigast var kanske avskaffandet av den viktiga Glass-Steagall-lagen från 1933, som införts för att reglera bankväsendet efter den stora ekonomiska depression 1929-. 1998 infördes Gramm-Leach-Bliley-akten som medförde en möjlighet till samordnade operation av vanliga banker, investmentbanker och försäkringsbolag, vilket innebar ökade frihetsgrader för finanskapitalet.

Möjligheten att ta lån, inklusive dåliga ”subprime” lån ökade och skuldsättningen inom olika delar av samhället i USA ökade kraftigt. Den totala skuldsättningen i USA ökade från 13,5 biljoner dollar 1990 till 26,3 biljoner år 2000 medan BNP detta år uppgick till 9,8 biljoner dollar. Den hyllade Clinton bidrog verkligen till att lägga för den ekonomiska krisen!

Nu hyllade denne storfinansens vän varmt krigspresidenten Obama, som för övrigt fick 14,9 miljoner i bidrag från wall Street inför presidentvalet 2008. Denna har i allt väsentligt fortsatt Bush krigspolitik i Irak och Afghanistan. I Irak finns världens största ambassad med några tusen soldater och några militärbaser kvar. Till USA:s förtret har Irak tydligt närmat sig Iran, och ställer inte upp på USA:s Syrienpolitik. I Afghanistan (och Pakistan) har dödandet av civila med drönare ökat, och nattliga upprensningsaktioner pågår som tidigare. Guantanamo-basen har inte stängts. När Obama och demokraterna under Obama 2 första år hade makten i kongressen skedde nästan ingenting. Obama behöll flera av Bush hökar som ministrar och rådgivare. Hans tal före förra presidentvalet om ”change” har visat sig vara en bluff.

Vad ska han bluffa om i natt?

Och det finns all anledning att pröva president Obama inför den internationalla krigsförbrytartribunalen, ICC för de massmord som skett under hans tid som USA:s president och överbefälhavare, som Desmond Tutu kräver. Ska det internationella samfundet sträva efter likhet inför lagen eller inte?


intressant.se, , , , , , , , , , , ,

DN 6/9 , SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 ,DN 2/9 /a>, Aftonbladet 2/9 , Nyhetsbanken 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer ,
Irak-Solidaritet mars 2012


4 svar till “Upphovsman till den ekonomiska krisen hyllar krigsförbrytare!”

 1. Och alternativet till USA:s Afganistaninsats är vad…? Lätt att gnälla, men vad föreslår Anders? Att talibanerna tar över? Har inte det prövats…? Kan ju tycka att USA offrar soldater för en hopplös men god sak. Otack är världens lön.

 2. Först, kriget i det mycket råvarurika Afghanistan är ett brott mot folkrätten. Där finns nu en mycket korrumperade marionettregim, ledd av en från utlandet importerad Karzai. Det är inget krig för demokratiska värden elelr så. Pierre Schori har beskrivit väl alternativ till dagens situation i sin utmärkta lilla bok. Förhandlingar mellan Karzai, talibanera och andra grupper är en del av det. Snabbt bortdragande av USA:s och NATO:s trupper, kanske med ersättning av FN-ledda trupper i enlighet med FN-stadgan.
  Uppbyggnad av landet. USA har satsat biljoner US dollar på krigföring. Nu har det att satsat lika mycket på landets uppbyggnad -under ledning av ej av USA utan kanske av ett reellt oberoende FN.
  Detta var ett snabbt svar. Kan skriva mer

  • Man kan tycka mycket om behovet av den militära insatsen i Afghanistan, men då den är sanktionerad av FNs säkerhetsråd hur kan den då vara ett brott mot folkrätten?

 3. Insatserna i nuvarande form är inte sanktionerade av FN-stadgan. USA och NATO har utvidgat ett initialt FN-beslut in extenso, långt utöver det ursprungliga. Nu är FN inget från USA fristående organisation, utan företräder alltför ofta USA:s intressen på sådant sätt att det finns grund för att påstå att ställningstagandena ibland ej har stöd i FN-stadgan.
  Är på landet nu och har ej mina dokument här
  Rekommenderar dig att läsa blogginläggen 1/8 om humanitär intervention och 26/8 om Iran och sanktioner mm.

  Då det gäller Afgnaistan är broschyren ”Vägen in i Afghanistankriget” av Lars-Gunnar Liljestrand nödvändig läsning. Broschyren kan beställas från Föreningen Afghanistansolidaritet per epost afghanistansolidaritet@gmail.com. Beställning kan också ske genom att sätta in 36 kr på föreningens plusgiro 33 13 24-4.