Ugh! Ett Indianinlägg..


Nu i dagarna har Amerikas indianer uppmärksammats i och med det skottdrama som utspelats i ett indianreservat.

Av media framgår det att inne-vånarna där lever ytterst fattiga i en miljö där det förekommer hög kriminalitet och ett utbrett missbruk.

Lennart på DPU har t.ex. upp-märksammat försöken att rädda indianspråken i ett inlägg.

Själv tycker jag att det är mycket märkligt att man inte satsar mer på att stödja indianerna som folkgrupp i USA. De utgör både ett kulturellt inslag i landet och en otroligt viktig historisk grupp.

Jag menar inte att de ska kläs i fjädrar, höftskynke och sättas på indianponnys a la Hollywood, men det förvånar mig att man inte ser till att de får hyfsade utkomstmöjligheter.

Även om man helt bortser från att det var vita invandrare som tog landet ifrån dem så borde det vara varje amerikans mål-sättning att se till att de kvarvarande urinnevånarna har drägliga livsförhållanden.

Men det verkar som om alla mindre folkgrupper ska misshandlas och utnyttjas oavsett vilka de är och var i världen de finns.

Vi kan se bara på våra egna samer. De tillåts inte att hävda sedvanerätt i renbeteslandet, och till och med jakten har tagits ifrån dem.

Det är svårt att begripa och skämmigt, som barn brukar säga..


Ett svar till “Ugh! Ett Indianinlägg..”

  1. Indianreservat? 2005? Jösses… Lite taggtråd runt så har vi ett koncentrationsläger! Ska inte Usa vara ett fritt och demokratiskt samhälle? Vi kanske ska införa samereservat?