TV förstör barns intelligensutveckling


Nu har en pseudonyhet nått tidningarnas förstasidor igen. Nu rör det sig om det länge kända förhållandet att barns intelligens-utveckling störs av allt för mycket TV-tittande.

SvD: ”Forskarna jämförde totalt 1 797 sexåringars färdigheter i matematik och läsförståelse med hur mycket de tittat på tv när de var yngre än tre och mellan tre till fem år. Mer än hälften av barnen under två år tittade i genomsnitt 1,3 timmar om dagen på tv, tre- till femåringarna såg på tv i genomsnitt två timmar dagligen. Betydligt: barn som tittat på tv de första tre levnads¬åren hade sämre resultat än de som inte gjort det.”

Att forskarna sparkar in öppna dörrar kommenteras inte av Svenska Dagbladet.

Människan är en social varelse och under de första åren är den sociala inlärnings-processen extremt viktig.

Ett äldre barn klarar normalt av TV-tittande bra om det gått igenom en normal socialisering.

En televisionsapparat förmedlar passiv underhållning och därmed noll procent social interaktion.

En tendens som man idag kan se, som delvis har ett visst samband, är att tonåringar ofta uttrycker att de vill bli ”kända”. Det emanerar till en del av att barns uppfattning om ”liv” bygger på det som skildras i TV-rutan i första hand.

I ärlighetens namn finns det fler faktorer också, men denna faktor finns absolut med.

Personligen är jag övertygad om att en del av adolescensens letargi är direkt sammankopplad med ett alltför idogt TV-tittande.

Något att tänka på för alla vars telningar älskar Teletubbies..


Ett svar till “TV förstör barns intelligensutveckling”

  1. Forskarna har tydligen konstaterat det vi redan visste, namnet ”dumburken” har knappast tillkommit av en slump.