Tsunamis och växthuseffekten


Nu har återigen en tsunami orsakat död och förintelse, i nuläget skriver tidningarna att sex personer omkommit och inom ett dygn så uppgår säkert antal dödsoffer till minst det tiodubbla.

Det är en katastrof för dem som drabbats, men likafullt så förefaller den inte vara av samma omfattning som den som drabbade världen på annandagen 2005. Klen tröst för de drabbade men ändock..

SvD: ”En tsunami svepte in över städer och byar på Salomonöarna i södra Stilla havet efter ett skalv som uppmätte 8,0 på Richterskalan. Sex personer uppges ha omkommit och flera saknas. Svenska UD har inga uppgifter om döda eller skadade svenskar.”

Det jag funderar på i sammanhanget är växthuseffekten. Man beräknar att havsnivån ska stiga med upp till sex meter, och i helgen läste jag någon uppskattning att det i värsta fall kunde bli upp till trettio meters nivåskillnad jämfört med idag. Vet inte om det var en riktig dysterkvist som var i farten, sex meter låter illa nog tycker jag.

DN: ” Flera byar förstördes av flodvågen, säger Fred Fakari, chef för den nationella katastrof-
myndigheten. – Flera byar har utraderats fullständigt, sade han till journalister i huvudstaden Honiara.”

Visserligen får man hoppas att en ändring av havsnivån kommer att ske gradvis, men även små förändringar kommer att skapa stora problem. En ”liten” tsunami förstärks givetvis enormt om havsnivån ökar med bara en meter. En rimlig åtgärd borde således vara att redan nu börja förbereda utrymning av de områden som kommer att drabbas av akuta miljökatastrofer som en direkt följd av växthuseffekten.

En annan sak måste väl rimligen bli att detta är något som svenskt bistånd borde koncentrera sig på? Bistånd i form av ”Nordic Battle Group” tyder på att man kraftigt missuppfattat vad ordet bistånd betyder. Det är humanitärt bistånd Sverige bör satsa på, inte militärt…

Länkar: AB SvD DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Växthuseffekten, Klimat, Koldioxid, Tsunami, Havsnivån, Väder, Miljö, Kyoto, Bistånd, Politik[/tags]


14 svar till “Tsunamis och växthuseffekten”

 1. ”En ”liten” tsunami förstärks givetvis enormt om havsnivån ökar med bara en meter”

  Hur får du ihop kopplingen tsunami och växthuseffekt???? En sex meter hög våg som sveper in, mäts väl lämpligas från havsnivån vid den tidpunkt då den slår in mot land. Om havsnivån sedan har höjts under några år, jag då är väl en sex meter hög våg fortfarande sex meter? Den blir inte sju meter.

  Är det inte att jämföra äpplen och päron?

  Sedan skall kanske tilläggas att ett ökat vattendjup kan innebära förmildrande omständigheter vid en tsunami, som innebär att vågen inte växer till sig utan att energin i vågen fördelas över en större volym vatten istället för att byggas upp till en hög våg som slår in mot land.

 2. Självklart. Men vem jämför så?

  Ett jordskalv i havet, som idag orsakar en tsunami med sex meters våghöjd blir oändligt mycket allvarligare om vattennivån ökat med en meter.

  Våghöjden ökas inte heller linjärt och det som just nu ser ut att bli 50-100 dödsoffer hade i stället kunnat bli tusentals.

  Ett ökat vattendjup, där det redan är en kilometer djupt, förminskar inte vågen i motsvarande drag som en vattenståndsökning.

 3. 12 meter får nog sättas som en övre gräns för hur mycket havsytan kan stiga under på mindre än 1000 års sikt. Då har både Västantarktis och Grönlands istäcken smält. Resten av Antarktis innehåller visserligen mycket mer is, men det är svårt att se hur den skall kunna smälta snabbt, temperaturen där är så låg att den även vid en dramatisk uppvärmning kommer att ligga under nollstrecket.

  Inte förstärker en höjd havsyta några tsunamis, däremot så leder det till att de marginaler man tagit till när man byggt städer äts upp.

 4. Håller med Micke! Det blir inte ett dugg värre om havsytan är en meter högre. Däremot ser ju kustlinjen lite annorlunda ut då, men det har man ju haft hundra år på sig att anpassa sig till.

 5. Thomas!

  En förhöjd havsyta förstärker inga Tsunamis, det har jag aldrig påstått. Men det förvärrar effekterna av dem i de områden som idag ligger nära havet.

  Nu var det väl 300 000 som dog i tsunamin 2005. Hur många skulle ha dött om havsytan redan från början var en meter högre?

  Många av de länder det gäller har inte resurser att flytta hela städer, än mindre de närmast platta korallöar som idag drabbades.

 6. ”En förhöjd havsyta förstärker inga Tsunamis”

  Det är ju vad du säger i inlägget i alla fall

  ”En ”liten” tsunami förstärks givetvis enormt om havsnivån ökar med bara en meter”

  Om havsytan hade varit en meter högre vid tsunamin 2005 (var det inte 2004?) så hade det förmodligen inte varit mycket värre än var det var. Man får väl anta att folk flyttar upp sina hus när de börjar stå i vatten?

  /M

 7. Tvivlar på att en förhöjd havsyta förstärker tsunamis. Men om havets nivå höjs kommer miljarder människor behöva fly sina hem, och då spelar det ingen roll att man har haft hundra år på sig att anpassa sig. Var ska de ta vägen? Jag vill gärna se den som lyckas fixa nytt boende åt hela Bangladesh, stora delar av Kina, USA, Holland…

 8. Micke! Det kan mycket väl ha varit 2004, det verkar logiskt. Och ja, som Emma oxo anmärker efter dig, det är troligt. Men vattenståndet ökar knappast över en natt, och de som har minst slantar blir kvar längst. Det finns m.a.o. uppenbara risker för att en tsunami motsvarande 2004:s skulle orsaka en än större katastrof. Vattenståndet hade inte börjat öka 2004 vilket uppges vara på gång nu.

 9. Givetvis är det så att om havsytan höjs så når en 6 meters Tsunami helt andra områden än tidigare. Det som har förändrats är ju att det som tidigare var fast mark ligger redan under vattenytan. Att havsnivån stiger leder troligen inte till några större samhällsförflyttningar i första taget, det är alldeles för mycket pengar som är bundna i byggnader och installationer. New Orleans är ju faktiskt ett riktigt bra exempel på detta, kunskapen om stadens utsatta läge och vad som skulle kunna ske hade ju funnits länge, men gjorde de något åt det?

 10. Om havet stiger så kommer en tsunamis effekt att öka. Det är på det grunda kustnära partiet som Tsunamin växer på höjden. Då vattnet stiger som följd av den globala uppvärmningen kommer de grunda partierna att att bli längre vilket ökar höjden på Tsunamin.

 11. Förstår inte vad Jonas menar med att grunda partier blir längre om havsytan stiger. Det som sker är att landytan minskar och då blir det förmodligen samma sak med de grunda partierna. För 3500 år sedan var havsytan närmare 4 meter högre än nu. Tsunami påverkas dock av djupet och det är hastigheten på vågen som förändras, desto djupare vatten desto snabbar går vågen fram. Hur hastigheten påverkar skadorna på land vet jag inte. Men en sak vet jag och det är att koldioxidhalten i atmosfären påverkar inte rörelserna i jordskorpan och därmed inte heller jordbävningar och vulkaner.
  Ett annat intressant påstående är att uppvärmingen orsakar fler och starkare orkaner. Dessa bildas på grund av temperaturskillnader mellan polarområden och sydligare, varmare trakter. Växthuseffekt ger en jämnare temperatur mellan polarområden och resten av jorden och hur kan det då orsaka fler och kraftigare oväder?

 12. I dag visar forskningen på att de magnetiska polerna har försvagats högst markant och att de håller på kastas om. Det lär ske med ca 300 000 års intervall. En trolig konsekvens av detta är ju då att jordens innanmäte bör påverkas, men hur.
  En fråga jag ställer mig är dock vilken inverkan har den förändringen på kontinentalplattorna, blir det fler jordbävningar. Eftersom vi ”moderna” människor inte har existerat så länge så är ju vår erfarenhet och kunskap om det begränsad.

 13. Christer W!
  Du kan känna Dig helt lugn inför ett eventuellt polskifte. Det händer inget mer anmärkningsvärt än att våra magnetiska kompasser svänger 180 grader. det har hänt många gånger i jordens historia. Det här med försvagning får Du förklara närmare.