Tillfälligt fel..


Om man kan kalla tiden från 03.00 (ca) till 10.30 ”tillfälligt”. Enligt vanligtvis välunderättade källor (webbgurun) så hade hela linan gått ner. Shit happens…

Ett av problemen kan härledas till min senaste uppdatering av WP 2.2 till WP 2.3. Url: tycks ha ändrats vilket medfört vissa konstigheter…


Ett svar till “Tillfälligt fel..”