Sverker Åström läxar upp regeringen


Förre ambassadören och kabinettssekreteraren Sverker Åström läxar nu upp Göran Persson och hans politik i en artikel publicerad på DN Debatt.

Han är mycket missnöjd med frånvaron av tydlighet från regeringens sida, och Göran Perssons tal om att George W Bush är ”underskattad” i Europa.

”Vi ska angripa USA:s nonchalans och fräckhet på diplomatisk väg. Regeringen kan inte längre försvara den officiella ståndpunkten att Sverige och USA har gemensam värdegrund. Den amerikanska utrikespolitiken kräver att regeringen Persson markerar sitt missnöje med Bush- administrationens nuvarande nonchalans och fräckhet.”

Han tar också upp de mycket märkliga rapporter som finns om CIA-plan som flyger kors och tvärs över världen mellan USA:s gulagliknande koncentrationsläger.

Om CIA-planet som befann sig två dygn vid Kumlabunkerns närmaste flygplats skriver han:

”Har detta skett med de svenska myndigheternas tillstånd står det mycket illa till. Inte blir det bättre om dessa hållits i okunnighet om syftet med transporterna. Då tyder det på en nonchalans och en fräckhet från de amerikanska myndigheternas sida som inger allvarliga bekymmer och måste allvarligt påtalas på diplomatisk väg.”

Att det blossat upp en inrikespolitisk debatt i USA med anledning av de ständiga brotten mot Genèvekonventionen och mot de mänskliga rättigheterna beskriver han så här:

”För någon tid sedan rapporterades från Washington att en makaber tvist uppstått mellan ledningen i Vita huset och militären i Pentagon. Striden gällde hur hård tortyren skulle tillåtas vara i den Gulag av amerikanska fängelser runt om i världen där misstänkta terrorister förvaras för obegränsad tid och utan rättegång.”

Det är en mycket bra och välbalanserad artikel. Det är stor sorg och skam att dessa ord inte kommer från aktiva politiker eller de nuvarande representanterna från utrikesdepartement och regering.

Det ska tydligen vara en pensionerad diplomat för att orden ska sägas och skrivas.


4 svar till “Sverker Åström läxar upp regeringen”

  1. Heja Sverker. När man är gammal behöver man inte slicka folk i arslet, utan kan säga precis vad man tycker. Jämför med Ringholms prat om poliser.

    Igår hörde jag en gammal radioklassiker: Gunnar Sträng sjungandes Internationalen från Första maj i Gbg 1974. Varför är det så svårt att tänka sig Erik Åsbrink, Bosse Ringholm, Per Nuder eller Göran Persson sjungandes med den emfas Sträng visade?

    Förmodligen eftersom dagens politiker trampat runt i kanslihusens korridorer i hela sitt liv, medan Sträng varit ute och agiterat mot disponenter och verkmästare.

    Sverker Åström har deltagit i vardagsdiplomatin och sett de verkliga argumenten och åsikterna. Persson har fått träffa Bush när vardagsdiplomatin är avklarad och avtalen färdiga för underskrift.

  2. De e´inte så viktigt, det var en spännande grej om kvinnovåld jag tänkte kommentera. Men nu har jag glömt vad jag tänkte säga.

    Sånn e jag : ) / GP