Sverige skall slå vakt om FN-stadgan


Denna artikel av fredsvännen och antiimperialisten Ulf Bjerén i Karlskrona har 20/5 publicerats i Sydöstran.Sydöstran 20/5

Den statsbärande ideologin i Israel är (med ett krångligt ord) exceptionalistisk. Idén om det utvalda folket ska berättiga Israel till undantag (exception) från de internationella lagar som gäller för världssamfundet i övrigt.
FN generalförsamling 000_was6550800_si
Det senaste exemplet är bombangreppet mot Syrien 10 maj som strider mot internationell lag. Israels angrepp var sannolikt samordnat med att USA frånträdde Säkerhetsrådets resolution 2231 om Iran och kärnteknik.

Det föregicks inte av någon iransk provokation som påståtts av västmedia. Iran, liksom Ryssland, är i Syrien på inbjudan av Syriens legitima regering för att värna Syriens integritet mot utländskt angrepp och har inget intresse av väpnad konflikt med den militära tungviktaren Israel.

I supermakten USA är exceptionalismen sedan länge förhärskande. Den är arvtagare till den västliga kolonialismens ideologi om den vita mannens börda, uppgiften att tygla och leda lägre stående folk. Den västliga civilisationen påstås ge mänskliga rättigheter, demokrati och feminism, som det numera heter.
USA Petras 171110 Imperialism-supporters-400x410
En hycklande och mot den krigiska verkligheten stridande beskrivning. Denna falska humanism är en förevändning för att dölja ansvaret för alla miljoner döda, flyktingar och sönderbombade samhällen. Exceptionalism är rasismens grund och ideologisk täckmantel för krassa materiella intressen: Plundring, utsugning och underordning av resten av världen.

När president Trump frånträder FN:s säkerhetsråds bindande resolution om Iran är det ett folkrättsbrott legitimerat utifrån synen på USA som undantag. Detta sker bara några veckor efter att USA, Storbritannien och Frankrike utsatte Syrien för ett folkrättsstridigt missilangrepp under förevändning av en, som nu bevisats, påhittad gasincident.

F.d. utrikesministern Hans Blix förklarade i en intervju i TV4 att USA:s beslut är ett mycket allvarligt brott mot FN-stadgan som riskerar att undergräva hela FN-systemet. Också Federica Mogherini, utrikespolitisk talesperson i EU, understryker att inget enskilt land har rätt att frånträda resolutionen eftersom det är en enhälligt antagen och bindande resolution i Säkerhetsrådet.
Netanyahu 180520
Men Sveriges utrikesminister Margot Wallström svävar på målet. Hon beklagar visserligen Trumps beslut, men talar om FN-resolutionen som om det vore ett avtal när det är något mycket större än ett bilateralt avtal mellan två nationer. Hon nämner inte Säkerhetsrådsresolutionen och att den är bindande.

Samma dag (7 maj) som USA meddelade brottet mot Säkerhetsrådets resolution ingick försvarsministrarna i Finland, Sverige och USA efter stort hemlighetsmakeri och frånvaro av debatt ett militärt fördjupningsavtal. Det är ännu ett steg i riktning mot att militärt inordna Sverige i den aggressiva supermaktens intressesfär.
Margot Wallström 2017
Sveriges traditionella alliansfrihet, det som kallas 1812 års Bernadottepolitik, innebär att tala med stormakter men inte ingå pakter med dem. Den politiken är också idag den som skulle gynna svensk säkerhet och stabilitet i närområdet.

När nu Sverige under juli ska vara ordförande i Säkerhetsrådet bör Sverige bidra till världsfreden genom att tala klarspråk om USA:s (och Israels) folkrättsbrott och slå vakt om FN-stadgan.

i Andra om:
, , , , ,, , , , , , ,
,


5 svar till “Sverige skall slå vakt om FN-stadgan”

 1. Judarnas särställning i världen. En historisk myt eller tidlös verklighet?

  • Man bör i sin text vara saklig, skilja på sekulära judar, ortodoxa judar och psykopatiska sionister såsom man skiljer på kristna och nationalsocialister för annars kan man framstå som ett av de psykopatiska sionisternas trogna agenter som försöker smyga in exakt den retorik som fåtalet psykopater använder för att försöka misskreditera vänstern och skapa konflikt i vänstern.

   Om sådana kommentarer släpps in utan att angripas så skriver girigbukarna strax i sin fulmedia ex. att Romelsjö är ”Antisemit!” eller ”Rasist!” fastän han alls inte är emot varken etniciteten semiter eller vill rensa Sverige från människor som kallar sig judar.

   Osakliga generaliserande angrepp mot olika grupper, så vida de inte kan locka till självinsikt och skratt, såsom satir, gynnar heller inte vänstern eller samhället, ej heller onödigt konfliktskapande med sionister/nationalsocialister/extrem-islamister, för de oftast redan i ett panikartat tillstånd och behöver inte mer motstånd, men istället leva ihop med sina egna och där få känna en trygghet som kan minska paniken och det vore för dem att hela världen hjälper FN att upprätthålla de resolutioner som gäller.

   Fokuset på den konflikt. som dessa kommentatorn ovan skapar åt girigbukarna som profiterar på konflikt, pekar inte ut vänsterns eller samhällets friska huvudmål som är att avskaffa girigbukarnas makt över alla folk i alla nationer, nämligen att avskaffa de sekter som skapar panik och konflikt.

   Friskt fokus från vänstern är att minska den makt som girigbukarna utövar genom skapande av panik, sekterism och sitt konfliktskapande. Det sker bäst genom att vänstern verkar för fria öppna medier med relativt öppna kommentarsfält, där kommentarer som den ovan aldrig släpps in, samt genom gynnande av demokratin genom ny politiska partier som tillfredsställer folkets alla möjliga olika intressen, partier som ser till att få mandat i valet genom att valsamverka, INTE förbli fraktionerade små och betydelselösa, för det är exakt detta girigbukarna vill genom sina agenter, vilka känns igen på att de snackar skit, splittrar och motverkar enhet mellan fraktionerna.

   Så var vaksamma kamrater! Låt inte girigbukarna få er att hata varann bara för att ni har olika åsikter! Tina ev. era fastfrusna åsikter istället och försök istället förstå de som girigbukarna utsett till era fiender!

   • Hej
    Jag tror heller inte min kommentar är riktigt okej därför det tog lite tid innan Anders publicerade den. Jag kan inte riktigt förklara mig men tanken bakom är Bibelns ord om det utvalda folket och att judarna har rätten till Israel enligt det. Sen undrar jag då om det är historisk myt eller verklighet över tiden. Jag tror jag avstår och skriva något alls om Israel/Palestina i fortsättningen. Det är ju ändå bara den mindre delen här på bloggen numera. Tala är silver men tiga är guld. Faktiskt är det så. Det är det bästa sättet att komma ur en konflikt. Människor reagerar liksom djuren. Tar striden, flyr undan eller spelar döda. Har djuren någonsin tagit någon annans strid än sin egen. Ja, för deras avkomma förstås men det är också enda undantaget. Vänstern tar så gott som alltid någon annans strid. Någon som de utser som den svage. Frågan är om det går att bygga något bra samhälle av det. Enbart rättvisa kan väl inte räcka? Starka människor behövs. De gör stor nytta.

 2. Off Topic men aktuellt ämne.

  Intressant se röda partier kämpa för frihandel. Fri rörlighet på varor, fri rörlighet på människor. Precis vad utsugarväldet önskar sig. Det här stärker min uppfattning om att röda partier är liberaler eller härstammar från de idéerna. Fattas bara fri rörlighet på kapital men de finns säkert exempel på det också. Ja, socialister verkar inte riktigt vilja angripa liberalismen, snarare vill de samarbeta med den som de borgare de egentligen kommer från. Expo är en sådan liberal organisation som vänstern gärnar associerar sig med. En obskyr granskarorganisation som inte gärna själva vill bli granskade.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/handelsminister-ann-linde-oroad-over-amerikanska-biltullar

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Frihandel

  ”Expo – en partipolitiskt obunden stiftelse, baserad på den liberala demokratins ideal”
  https://expo.se/2018/05/felaktig-bild-av-expo-i-fois-rapport

 3. Tänker man ett varv till så inser man att frihandeln kan utnyttjas i motsatt riktning nämligen att utestänga länder såsom skett mer Ryssland, Iran etc. Jag tror många stirrar sig blinda på frihandelns fördelar men jag ser avigsidor som kan hämma utvecklingen i ett land men stimulera utvecklingen i ett annat. Varje land borde ha rätt till utveckling och kanske i sin egen takt. Kina tog en chans med frihandelns fördelar men jag tror samtidigt den kontrolleras genom staten. Kommunistpartiet insåg de hade precis den arbetarklass som behövdes för att förverkliga projektet. Resultatet blev en gigantisk världsproducent av varor liknande Japan som överraskat världen tidigare. Det är inte svårt att inse vilka krafter som finns inneboende i Asien. Jag har en tveksam inställning till frihandel. Fördelar finns onekligen, men ska man ge så obegränsad makt till marknaden?