Sverige är landet utan utrikespolitik


Under åren med Göran Persson som statsminister har den svenska utrikespolitiken tynat bort helt.

Det finns idag mängder av exempel på att vi tar efter USA på allt fler sätt, The Patriot Act är bara ett. Att det innebär inskränk-ningar i folkets fri- och rättigheter och skyddet för vår integritet bryr sig inte vår regering om. Dessutom har man nu stiftat lagar så att man kan sätta in elitsoldater mot folket, detta trots Ådalen 31.

Ekot berättar idag om den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. De skriver: ”I den senaste mätningen från Göteborgs universitet är det i stort sett dött lopp mellan ja och nej till EU för andra året i rad. 39 procent är för att Sverige ska vara med. Nästan lika många, 37 procent, är emot. De som varken kan säga ja eller nej är många, och de blir fler. 24 procent, nästan var fjärde svensk alltså, kan inte ta ställning. Det kan jämföras med 1995, då Sverige gick med i unionen. Då var bara 14 procent av väljarna osäkra.”

Jag är övertygad om att detta är ett resultat av att vårt lilleputtland förr gick att urskilja på den politiska världskartan medan dagsläget innebär att vi blivit en grå fläck tillsammans med många andra EU-länder.

EU har sagts ha som målsättning att säkra freden i Europa. Likafullt så ingår flera länders soldater i den folkrättsvidriga ockupationen av Irak och Afghanistan. Själva har vi bidragit med 250 soldater vars enda uppgift är att stödja USA i deras pågående ”Krig mot Terrorismen” i Afghanistan. England, Italien och lilla Danmark har sänt trupp till Irak och resten av EU-länderna är tysta.

Och vad gör regeringen? Står de upp och fördömer USA:s lögnaktiga motiv för att kriga mot Irak? Driver de frågan i FN? Tar de i på skarpen mot England och resten av ”de villigas koalition”?

Nej, de säljer vapen till USA och England trots att det finns en lag som förbjuder Sverige att exportera vapen till krigförande länder.

Och hur stöder vi palestiniernas kamp för en egen stat, erkända gränser enligt 1967 och deras akuta behov av ekonomiskt hjälp? Jo vi gör – ingenting. Vi accepterar i stället Israels och USA:s vilja att krossa deras demokratiska regering och vägrar dem bistånd både ekonomiskt och politiskt.

Jag är övertygad om att detta är huvud-orsaken till att 37% är negativa till EU och de som inte kan/vill uttala sig har ökat till 24%

Sverige är ett i grunden mycket demo-kratiskt land. Redan på medeltiden var det folket som tillsatte eller avsatte kungar. Nu har vi fått en politisk konungamakt där den sittande kungen blir alltmer majestätisk för varje dag som går. Det spelar inte längre någon roll vad undersåtarna tycker eftersom han alltid har rätt och vet bäst.

Klasskillnaderna i landet ökar för varje år som går och den enskilda människans betydelse blir mindre i samma takt. Detta samtidigt som landets resurser för att spionera på de egna medborgarna ökar lavinartat. På olika militära övnings-områden tränar landets soldater idag för att kunna sättas in mot de egna medborgarna i morgon.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]politik, demokrati, göran persson, vapen, mänskliga rättigheter, utrikespolitik, eu, som-undersökningen[/tags]


Ett svar till “Sverige är landet utan utrikespolitik”