Svaret från SÄPO angående stängning av SD:s site


Hej!

Du är en av många som skrivit till Säkerhetspolisen i samband med medias rapportering om Sverigedemokraternas hemsida.

Eftersom så många personer hört av sig har vi beslutat oss för att svara med ett gemensamt brev. Någon möjlighet att lägga resurser på att föra en dialog med enskilda personer har vi tyvärr inte.

Säkerhetspolisen har till uppgift att fortlöpande analysera hoten mot demokratin och den nationella säkerheten. I denna uppgift ligger även att ansvara för att den inre säkerheten i riket skyddas. Arbetet är preventivt och alltså i första hand inriktat på att förhindra brott och att se till att allvarliga hot mot säkerheten inte realiseras.

Effekterna av publiceringen på den hemsida som nämnts ovan har fortlöpande följts av Säkerhetspolisen. Både avseende riskerna mot svenska intressen och liv utanför riket, men även avseende hot och risker för dem som på olika sätt har haft ett ansvar för produktion och distribution av aktuell hemsida.

Slutsatserna av detta analysarbete delgavs nu, efter ett självständigt beslut av Säkerhetspolisen, de personer som har detta ansvar. Säkerhetspolisen har däremot inte uppmanat eller på något annat sätt försökt förmå de personer som har kontaktats att ”stänga ned” aktuell hemsida.

Ett stort antal personer har tipsat Säkerhetspolisen om hemsidor som publicerar antingen de ursprungliga Muhammed-teckningarna från Jyllands-Posten eller annat material som kan uppfattas som stötande. Justitiekanslern har dock redan avgjort att de ursprungliga teckningarna inte utgör något brott. Att bedöma det eventuellt brottsliga i annat material är inte en fråga för Säkerhetspolisen.

Med vänlig hälsning,

Informationssekretariatet

– –

Nu hör det till saken att jag inte mailat Säpo om detta utan en annan sida.. Men vaffa.. Svaret är trots detta intressant..


2 svar till “Svaret från SÄPO angående stängning av SD:s site”

  1. Vart har vår demokrati, och yttrandefrihet tagit vägen?! Jag menar inte att man ska ha rätt att kränka andras trosuppfattning. Men jag tycker att Säpo har gått lite väl för långt när det gäller Sverigedemokraterna.